Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunförbundets EU-mål 2018: EU:s strukturfondsmedel bör kunna användas i hela Finland

Jaa

Kommunförbundets styrelses arbetsutskott har behandlat målen och prioriteringarna i förbundets EU-intressebevakning för år 2018. Ett av Kommunförbundets centrala föremål för intressebevakning är EU:s mångåriga finansieringsram och den regionala sammanhållningens, dvs. kohesionspolitikens, framtid.

KOMMUNFÖRBUNDET INFORMERAR
Får publiceras genast
23.3.2018

Kommunförbundets EU-mål 2018: EU:s strukturfondsmedel bör kunna användas i hela Finland

Kommunförbundets styrelses arbetsutskott har behandlat målen och prioriteringarna i förbundets EU-intressebevakning för år 2018. Ett av Kommunförbundets centrala föremål för intressebevakning är EU:s mångåriga finansieringsram och den regionala sammanhållningens, dvs. kohesionspolitikens, framtid.

- Lokal- och regionalplanet har en central roll i genomförandet av den regionala sammanhållningspolitiken även i framtiden. Centrala geografiska teman för de finländska kommunerna och landskapen är särställningen för de glest bebodda områdena i norr, möjligheterna för den arktiska regionen, samarbetet inom Östersjöområdet samt samarbetet vid EU:s yttre gränser gentemot Ryssland, säger Jari Koskinen, verkställande direktör vid Kommunförbundet.

Utöver Brexit-förhandlingarna utgör flyttrörelsen, den inre och yttre säkerheten samt försvaret de största utmaningarna för Europa under de närmaste åren. Till följd av detta finns det en risk att resurserna för sammanhållnings- och jordbrukspolitiken minskar.

- Sammanhållningspolitiken bör beröra hela Europa. Kommunförbundets mål är att EU:s strukturfondsmedel bör kunna användas i hela landet också i Finland. Utöver de direkta stöden kan finansiering genom det finansiella instrumentet för EU:s gemensamma jordbrukspolitik också användas för utveckling av landsbygdens övriga företagsverksamhet i hela landet, framhåller Koskinen.

Kohesionspolitiken omsätts i praktiken genom strukturfondsmedlen som har varit viktiga för främjandet av företagsverksamheten och sysselsättningen, stärkandet av kompetensen och förebyggandet av marginalisering. Kommunerna har varit viktiga samarbetspartner och finansiärer i olika utvecklings- och investeringsprojekt.

Stadspolitik, trafiknät och cirkulär ekonomi bör beaktas

Målet för Europeiska unionens urbana agenda är att främja stadspolitiken på EU-nivå och göra det möjligt för städer att delta i utformningen av EU-politiken. Genom EU:s urbana agenda eftersträvas många nivåer och bättre reglering, samt ur städernas synvinkel bättre fungerande finansiering och bättre kunskaper.

- Kommunförbundet anser att när god praxis i den nationella stadspolitiken och EU:s stadspolitik analyseras ska det samtidigt säkerställas att huvudansvaret för stadspolitiken finns kvar hos medlemsländerna och EU kompletterar medlemsländernas åtgärder, framhåller Jari Koskinen.

Syftet med EU:s program för cirkulär ekonomi är att åtgärda problem som rör ekonomin och miljön genom en så effektiv resursanvändning som möjligt längs hela värdekedjan inklusive hållbar konsumtion, produktion och avfallshantering. Ytterligare ett syfte är att med hjälp av innovationer möjliggöra utvecklingen av nya marknader och företagsmodeller.

- Kommunförbundet understöder i princip förverkligandet av de åtgärder som främjar cirkulär ekonomi. Kommunerna spelar en central roll i verkställandet av målen. Kommunernas åtgärder, till exempel klimatarbetet, utvecklingen av en avfallshantering som främjar cirkulär ekonomi samt hållbar och innovativ offentlig upphandling bör stödjas. De ska uppmuntras utgående från frivillighet och genom att möjliggöra lokala lösningar, säger Kristina Wikberg, direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundet.

Det är meningen att stomnätet i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) ska bli klart inom år 2030. För närvarande når två av transportsystemets stomnätskorridorer de södra delarna av Finland. Målet för framtiden är att införliva stambanan till Torneå och riksväg 4 med North Sea-Baltic-transportsystemets stomnätskorridor och att de omfattas av finansieringen från Fonden för ett sammanlänkat Europa.

- Även under den kommande EU-programperioden är det viktigt att säkerställa finansieringen från Ett sammanlänkat Europa. På så sätt stöder man målet att sammanlänka hela Europa inklusive de nordliga regionerna med EU-marknaden, framhåller Wikberg.

Finland är EU:s ordförandeland under den senare hälften av år 2019.

- Det är mycket viktigt att kommunernas och landskapens ställning beaktas i beredningen av Finlands ordförandeperiod, säger Wikberg.

Närmare upplysningar:
Jari Koskinen, verkställande direktör, tfn 044 9764225
Kristina Wikberg, direktör, svenska och internationella ärenden, tfn 050 378 0466
Erja Horttanainen, chef för EU-ärenden, tfn 050 525 2145
Annukka Mäkinen, sakkunnig, tfn 040 594 1252
Miira Riipinen, miljöchef, tfn 040 824 4401
Ulla Karvo, direktör för Kommunförbundets Brysselkontor, tfn +32 474 540 851

Yhteyshenkilöt

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Finlands kommuner och städer ansvarar för cirka 2/3 av den offentliga servicen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunförbundet och stora städer: Kommunal infartsparkering ska vara till för dem som använder den lokala kollektivtrafiken11.1.2019 15:38Tiedote

Under beredningen av lagen om transportservice har Kommunikationsministeriet i sista stund lagt till ett moment som medför en skyldighet att tillhandahålla infartsparkering på samma villkor för alla användare av mobilitets- eller kombinationstjänster. I praktiken innebär detta att också de som inte fortsätter sin resa med den lokala kollektivtrafiken, skulle ha rätt att använda infartsparkeringen.

Kuntaliitto ja suuret kaupungit: Kuntien toteuttama liityntäpysäköinti pidettävä paikallisen joukkoliikenteen asiakkaiden käytössä11.1.2019 11:53Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on lisännyt valmisteilla olevaan liikennepalvelulakiin viime hetkellä momentin, joka toteutuessaan velvoittaisi tarjoamaan liikenteen liityntäpysäköintiä samoin ehdoin kaikkien erilaisten liikkumis- ja yhdistämispalvelujen käyttäjille. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että nekin, jotka eivät jatka matkaansa paikallisella joukkoliikenteellä, saisivat oikeuden käyttää liityntäpysäköintiä.

Kommunernas marknadsföringsundersökning 2018: Marknadsföringen till stöd för kommunens livskraft ökar9.1.2019 13:22Tiedote

Kommunernas marknadsföring har blivit mer systematisk och den har fått mer resurser visar Kommunförbundets marknadsföringsundersökning bland kommunerna. Kommunerna önskar öka livskraften och invånar- och företagsunderlaget i kommunen med hjälp av marknadsföringsmetoder. Nästan hälften av de som ansvarar för marknadsföringen i de kommuner som deltog i enkäten tror att satsningarna på marknadsföring kommer att öka de närmaste åren.

Suomen ensimmäiset kestävien ja innovatiivisten hankintojen muutosagentit valittu pilottiprojekteihin Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle21.12.2018 09:08Tiedote

Kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja edistävä KEINO-osaamiskeskus valitsi kolme muutosagenttia Varsinais-Suomeen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Pirkanmaalle ensi vuonna alkavaan pilottiprojektiin. KEINO-muutosagentin tehtävänä on neuvoa ja tukea alueensa hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa sekä luoda ja ylläpitää verkostoitumista hankintatoimijoiden kuten kuntien ja yritysten välillä.

Työterveyskonserni Taimin valmistelu etenee20.12.2018 13:00Tiedote

Kuntaliitto ja Keva tiedottavat 20.12.2018 Työterveyshuollon sairaanhoito-ja muut terveydenhuoltopalvelut, joiden järjestäminen on kunnille ja kuntayhtymille vapaaehtoista, tulee yhtiöittää kuntalain 126 §:n ja 150 §:n mukaisesti 1.1.2019 mennessä tai siitä toiminnasta tulee luopua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kunta tai kuntayhtymä ei voi lainkaan myydä vapaaehtoista sairaanhoitopalveluita ulkopuolisille tahoille 31.12.2018 jälkeen muussa kuin yhtiömuodossa. Kunta, kuntayhtymä ja niiden tytäryhtiöt voivat kuitenkin edelleen työnantajan roolissa tuottaa omalla henkilöstölleen kokonaisvaltaiset työterveyshuollon palvelut kuten muutkin työnantajat. Kaikilla työnantajalla on nyt ja jatkossa työterveyshuoltolain velvoite järjestää omille työntekijöilleen työterveyshuoltopalvelut. Työterveyshuollon järjestämisen sekä vaikuttavuuden kehittämistarve ei ole sidottu sote-uudistukseen. Työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia ja edistää työnteki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme