Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunförbundets styrelse inför budgetförhandlingarna: Kostnaderna för kommunernas nya uppgifter bör uppskattas realistiskt – osäkerheten kring beskattningens nya system måste lösas

Dela

Kommunförbundets styrelse understöder följande i Antti Rinnes regeringsprogram: att det inte längre görs något statsandelsavdrag för de nedskurna semesterpenningarna, att staten kompenserar kommunerna för skatteinkomster de förlorar på grund av statens beslut, återinför indexjusteringarna, genomför justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna samt anslår statsandelsfinansiering till fullt belopp för nya och utvidgade uppgifter. Dessa riktlinjer innebär att statsandelen för kommunal basservice ökar med cirka 1,1 miljarder euro nästa år.

– Ökningen i statsandelarna lättar på kostnadstrycket och bortfallet i skatteunderlaget efter svaga år i den kommunala ekonomin. I budgetförhandlingarna kan man inte göra avkall på beslutet att återställa statsandelen till sin tidigare nivå, betonar Kommunförbundets styrelse i sitt ställningstagandet idag.

Att återställa statsandelarna till en normal nivå räcker dock inte för att täcka utgifterna eftersom kommunernas skyldigheter enligt regeringsprogrammet ökar avsevärt. Regeringen har förbundit sig att kompensera kostnaderna för de nya skyldigheterna fullt ut, men bedömningarna av de nya och utvidgade uppgifternas kostnadseffekt är än så länge orealistiskt låga. Kommunförbundet bedömer till exempel att minimidimensioneringen för omsorgspersonalen, en skärpt vårdgaranti och den förlängda läroplikten kommer att kosta minst 250 miljoner euro mer än regeringen beräknat.

Det är i synnerhet utvecklingen av ICT-systemen i kommunerna som kräver tillräcklig statlig finansiering för att främja den integration av hälsovårdstjänster och förbättring av servicens verkan som kommunerna gjort frivilligt hittills.

Kommunförbundets styrelse är särskilt bekymrad över hur de senaste systemändringarna så som inkomstregistret och skattekortsreformen påverkar kommunernas skatteutfall. Ändringarna påverkar skatteutfallet kraftigt och på ett oförutsett sätt, vilket försvårar budgeteringen avsevärt. Skattemyndigheterna måste snabbt skapa sig en heltäckande situationsbild av konsekvenserna, vidta korrigerande åtgärder samt minimera skadorna av tvära kast.

En höjning av sysselsättningsgraden kräver att kommunernas resurser tas till vara

Kommunförbundets styrelse betonar i sitt ställningstagande att en höjning av sysselsättningsgraden kräver att kommunernas resurser och kunnande tas till vara. Kommunerna behöver utvidgade befogenheter och samlade resurser för att förbättra servicen särskilt till de mest svårsysselsatta och för att samordna service.

Utvidgade befogenheter på kommunnivå kunde ge möjlighet till ett nytt ekosystem för lokala tjänster, där man genom att förena kompetens-, närings-, idrotts-, motions-, kultur-, integrations- samt social- och hälsovårdstjänster kunde tillgodose behoven hos de arbetssökande på ett mer övergripande sätt. Beslut som möjliggör detta bör fattas redan i budgetbehandlingen.

Kommunförbundets styrelse påminner om att en gynnsam sysselsättningsutveckling inte garanterar en stark offentlig ekonomi. Förra året föll den kommunala ekonomins bokslutsuppgifter till den näst lägsta nivån någonsin när boksluten i två tredjedelar av kommunerna visade underskott. Det som är särskilt oroväckande är att prognoserna inte ser ut att ljusna de närmaste åren. För att uppnå regeringens balanseringsmål kommer det att behövas nya produktivitets- och anpassningsåtgärder. Kommunförbundets styrelse betonar att åtgärderna måste beredas i nära samarbete med kommunsektorn.

Kommunförbundets styrelses ställningstagande (på finska) finns som bilaga till pressmeddelandet.

Närmare upplysningar:

Sari Rautio
I vice ordförande för Kommunförbundets styrelse
tfn 040 522 0933

Timo Reina
vice verkställande direktör för Kommunförbundet
tfn 040 555 8458

Kontakter

Dokument

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Finlands kommuner och städer ansvarar för cirka 2/3 av den offentliga servicen.

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum