SDP EDUSKUNTA

Kommunikationsutskottets SDP-medlemmar: En trygg och driftsäker trafik- och kommunikationssektor är en viktig del av Finlands övergripande säkerhet

Dela

Riksdagens kommunikationsutskotts socialdemokratiska medlemmar betonar att Finlands säkerhet bör ses som en omfattande helhet och att säkerhetspolitiken bör utvecklas i samarbete mellan olika aktörer och förvaltningsområden. Riksdagsledamöterna betonar cybersäkerhetens betydelse, beredskapen för hybrid- och informationspåverkan samt tryggandet av försörjningsberedskapen, logistiken och den kritiska infrastrukturen som ett led i att svara på den förändrade säkerhetssituationen i Europa. Kommunikationsutskottet gav i dag sitt utlåtande om den aktuella redogörelsen om förändringarna i säkerhetsmiljön.

- Det är allt viktigare att identifiera och avvärja olika hybridhot i det nuvarande säkerhetssituationen. Det förutsätter kontinuerlig utvärdering och bättre samordning både nationellt och internationellt, konstaterar utskottets ordförande, riksdagsledamot Suna Kymäläinen (SDP).

- En tillförlitlig informationsförmedling är i en nyckelroll när det gäller att minimera hybrid- och informationspåverkan. Det är därför viktigt att vi ser till att det finns inhemska oberoende medier. I synnerhet YLE (Rundradion) har som public service-bolag en central roll i bekämpningen av informationspåverkan. Dessutom måste medborgarnas medieläskunnighet upprätthållas, listar riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP).

- I nyckelroll är också cybersäkerhet och bekämpning av cyberhot i ett samhälle som blir allt mer digitaliserat. Inom statsförvaltningen bedrivs ett utmärkt och intensivt samarbete för att säkerställa cybersäkerheten, men samarbetet kan fortfarande utvecklas och intensifieras. Dessutom behövs internationellt samarbete och mer experter på området än tidigare. Framför allt bör vi säkerställa att de resurser som behövs för cybersäkerheten är tillräckliga, påminner riksdagsledamot Paula Werning (SDP).

- Det är viktigt att granska säkerhetshoten också med tanke på försörjningsberedskapen. Det är särskilt viktigt att se till att infrastrukturen är väl ordnad, oavsett om den är digital eller fysisk. Exempelvis sjötransporterna är livsviktiga för Finlands försörjningsberedskap och utrikeshandel, eftersom upp till 80 –90 procent av vår utrikeshandel går sjövägen. Samtidigt som vi tryggar sjötransporterna måste vi dock förbereda oss på ersättande transportsätt både på land och i luften, menar riksdagsledamot Seppo Eskelinen (SDP).

Kontakter

Johan KvarnströmKansanedustaja - Riksdagsledamot

Tel:050 514 4080

Bilder

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Matias Mäkynen: "Eduskunnalta vahva tuki valtiojohdolle"17.5.2022 16:42:46 EEST | Tiedote

Eduskunta päätti, että Suomi hakee Nato-jäsenyyttä. Äänestyksen tulos on 188-8 liittymisen puolesta. SDP:n edustajat olivat äänestyksessä yksimielisesti jäsenyyden puolesta. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mielestä on erittäin merkittävää, että yli 90% kansanedustajista on samaa mieltä asiasta. Äänestystä edeltäneessä keskustelussa Mäkynen Nato-jäsenyyden rinnalla esille demokratian merkityksen, suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvistamisen ja ilmastonmuutoksen torjumisen. Suomalaisten turvallisuus edellyttää onnistumista tässä kaikessa. Tämä työ jatkuu myös Nato-päätöksen jälkeen. Koko puhe luettavissa alla.

SDP:n ryhmäpuhe ajankohtaisselontekokeskustelussa turvallisuusympäristön muutoksesta & valtioneuvoston selonteosta Suomen liittymisestä Pohjoisatlantin liittoon17.5.2022 14:39:41 EEST | Tiedote

Arvoisa puhemies, Sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee valtioneuvoston esitystä. Suomen tulee hakea Naton jäsenyyttä täysimääräisin oikeuksin ja velvollisuuksin. Ärade talman, Den socialdemokratiska riksdagsgruppen stöder Finlands anslutning till försvarsalliansen Nato. Efter det ryska angrepet får vi inte ta minsta lilla risk för att vi lämnas ensamma med det nuvarande aggressiva Ryssland. Suomen pitkäaikaisen turvallisuuspoliittisen linjan ydin on ollut taata rauha ja vakaat olot Suomelle. Samalla olemme pyrkineet edistämään konfliktien rauhanomaista ratkaisemista maailmanlaajuisesti. Suomen politiikka on ollut idealistista, mutta samalla vakaan realistista. Olemme tukeneet kriisinhallintaa, ihmisoikeuksia ja konfliktien ennaltaehkäisyä. Samalla olemme huolehtineet omasta uskottavasta, yleiseen asevelvollisuuteen ja maanpuolustustahtoon nojaavasta puolustuksestamme. Suomi on myös vuosikymmenten ajan rakentanut puolustuskumppanuuksia monien valtioiden kanssa, ja olemme tehneet

Ulkoasiainvaliokunnan sd-edustajat: Suomen on haettava Nato-jäsenyyttä17.5.2022 09:37:03 EEST | Tiedote

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä valtioneuvoston turvallisuusympäristön muutosta ja Suomen liittymistä Pohjois-Atlantin liittoon käsittelevistä selonteoista. Valiokunnan jäsenten, SDP:n kansanedustajien Erkki Tuomiojan, Kristiina Salosen, Kimmo Kiljusen ja Johannes Koskisen mukaan valiokunta on tehnyt huolellisen arvion toimista Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum