Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommuninvånarna fortfarande mycket nöjda med den kommunala servicen - bibliotek, avfallshantering och återvinning får bästa betyg

Jaa

Kommuninvånarna är fortfarande rekordnöjda med den kommunala servicen. Den allmänna servicetillfredsställelsen är på samma nivå som 2017. Det här framgår av Kommunförbundets enkät som besvarades av närmare 11 000 finländare.

– Tidigare enkäter visar att tillfredsställelsen är störst bland de kommuninvånare som själva använt en viss kommunal service. De kommuninvånare som bedömt enskilda kommunala tjänster enbart utgående från sina föreställningar är mer kritiska, säger Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

I invånarenkäten bedömdes servicen och tjänsternas tillgänglighet. Enkäten visar att kommuninvånarna är mest nöjda med bibliotekstjänsterna, avfallshanteringen, återvinningen, hälsocentralernas service samt idrotts- och motionstjänsterna. Också tandvården, kommunaltekniken, kulturtjänsterna samt grönområdena och renhållningen fick goda vitsord.

I alla de kommunala tjänster som ingick i bedömningen var man snarare nöjd än missnöjd. Kommuninvånarna var minst nöjda med missbrukarvården, hemservicen för barnfamiljer och barnskyddstjänsterna.

- Endast en liten grupp av dem som besvarade enkäten har egen erfarenhet av att använda multipla sociala tjänster. I jämförelse med många andra tjänster syns detta både i form av relativt neutrala omdömen när det gäller tillfredsställelse och tillgänglighet och som en stor grupp som inte tar ställning, säger Pekola-Sjöblom.

Stora skillnader mellan kommunerna i antalet serviceanvändare

Merparten av kommuninvånarna har använt sig av återvinningstjänster och avfallshantering. Tre av fyra uppgiftslämnare har anlitat en läkarstations läkare och två av tre har använt en sjukskötares eller hälsovårdares mottagningstjänster. Mer än hälften har också använt bibliotekstjänster och tandvård.

De mest använda kommunala tjänsterna är i regel desamma i kommuner av olika storlek och för kommuninvånare i olika åldrar. Kollektivtrafiktjänsterna är de mest använda kommunala tjänsterna i städer med över 100 000 invånare och i åldersgruppen 18–29-åringar.

Kommuninvånarna nöjdare med tjänsterna och servicetillgängligheten

För samtliga kommunala tjänster anses tillgången till service och tjänsternas tillgänglighet vara god snarare än dålig. Kommuninvånarnas betyg är högre än under de föregående granskade åren 2017 och 2015. De allmänna omdömena var mycket positiva i alla kommuner som deltog i undersökningen.

Bäst var tillgängligheten inom bibliotekstjänsterna, avfallshanteringen och återvinningen. Över hälften av uppgiftslämnarna anser också att sjukskötarnas eller hälsovårdarnas mottagning och idrotts- och motionstjänsterna är mycket tillgängliga.

När det gäller den kommunala servicen är kommuninvånarnas individuella egenskaper, särskilt ålder och yrkesställning, en förklaring till variationen i hur nöjda de är med servicen. Nöjdast med tjänsterna är personer över 70 år, personer som vårdar barn eller anhöriga, personer som har bott kortare tid än ett år i kommunen i fråga, kvinnor, personer som står utanför arbetslivet, personer som bor i kommuncentrum, lågutbildade och svenskspråkiga.

– Resultaten från kommuninvånarnas bedömning av servicen är viktiga inte bara som en beskrivning av den kommunala servicen överlag, utan också för utvärderingen och utvecklandet av kommunernas verksamhet, säger vice verkställande direktör Timo Reina.

Enkätundersökningen genomfördes som en del av Kommunförbundets forskningsprogram Förändringarnas KommunFinland 2025. Sammanlagt 43 kommuner runt om i landet medverkade.

Närmare upplysningar:

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(a)kuntaliitto.fi

Mer information om Invånarundersökningen 2020: www.kommunforbundet.fi/invanarundersokning2020

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Regionala skillnader bör beaktas i miljö- och hälsoskyddet12.1.2021 14:00:01 EETTiedote

I samband med utredningen av regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen har man också granskat placeringen av miljö- och hälsoskyddet. Utredningsgruppen har föreslagit att uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet ska överföras till de framtida välfärdsområdena år 2026. Kommunförbundet anser att organiseringen av miljö- och hälsoskyddet bör fokusera på verksamheten och effekterna samt de regionala skillnaderna. Miljö- och hälsoskyddet bör med undantag av veterinärvården stanna kvar i kommunal regi också efter det att social- och hälsovårdsreformen genomförts. De regionala skillnaderna kan bäst beaktas genom att man gör det möjligt att avtala om arbetsfördelningen regionalt mellan kommunerna och välfärdsområdena. Stora skillnader mellan olika områden I städerna skulle en överföring av miljö- och hälsoskyddet till välfärdsområdet leda till att processerna blir långsammare och förmågan att tillgodose lokala behov blir svagare. De samarbetsområden som utvecklats verksamhetsorie

Alueelliset erot huomioitava ympäristöterveydenhuollon järjestämisessä12.1.2021 13:58:44 EETTiedote

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyön yhteydessä on tarkasteltu myös ympäristöterveydenhuollon sijoittumista. Selvitysryhmä on ehdottanut ympäristöterveydenhuollon tehtäviä siirrettäviksi tuleville hyvinvointialueille vuonna 2026. Kuntaliitto katsoo, että ympäristöterveydenhuollon järjestämistä tulee arvioida toiminta ja vaikuttavuus edellä ja alueelliset erot huomioiden. Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen tulisi eläinlääkintähuoltoa lukuun ottamatta säilyttää kuntaperusteisena myös sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen. Alueelliset erot voidaan parhaiten huomioida mahdollistamalla työnjaosta sopiminen aluekohtaisesti kuntien ja hyvinvointialueiden välillä. Erot alueiden välillä suuria Kaupungeissa ympäristöterveydenhuollon organisoituminen hyvinvointialueelle hidastaisi prosesseja ja heikentäisi kykyä vastata paikallisiin tarpeisiin. Toimintalähtöisesti kehittyneet yhteistoiminta-alueet ovat jo maakunnallisia siellä, missä ympäristöterveydenhuolto on tarkoituksenm

Riktlinjerna för framtidens kommuner dras i kommunalvalet7.1.2021 08:40:33 EETTiedote

Om exakt hundra dagar hålls det kommunalval. Nu om någonsin är det hög tid att diskutera kommunerna, deras uppgifter och roller samt vad kommunalvalet de facto handlar om. Om vi ska lyckas få täckande och mångsidiga kandidatlistor och höja valdeltagandet måste kommunernas roll och betydelsen av kommunpolitiken synliggöras, eftersom kommunerna skapar grunden för ett gott liv för invånarna. - Vilka frågor som diskuteras under valkampanjen är inte utan betydelse. Kommunförbundet försöker för egen del lyfta fram faktabaserade diskussioner om kommunernas framtid och utveckling, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen. Inför kommunalvalet diskuteras framtidens kommuner och deras uppgifter I den riksomfattande kommunalvalskampanjen betonar Kommunförbundet frågor som rör livskraft och sysselsättning, hållbar utveckling som helhet, klimat och miljö samt framtiden för kommunernas tjänster. Kommunen skapar grunden för vår vardag. Effektiva klimatåtgärder och tryggande av natu

Kuntavaaleissa ratkaistaan tulevaisuuden kuntien suuntaviivat7.1.2021 08:36:41 EETTiedote

Kuntavaalit käydään tasan sadan päivän päästä. Nyt jos koskaan on korkea aika keskustella kunnista, niiden tehtävistä ja roolista sekä siitä, mistä kuntavaaleissa tosiasiallisesti päätetään. Kattavien ja monipuolisten ehdokaslistojen sekä äänestysaktiivisuuden noston edellytyksenä on kuntien roolin ja kuntapolitiikan merkityksen näkyväksi tekeminen, sillä kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. - Ei ole yhdentekevää, mistä aiheista kuntavaalien yhteydessä puhutaan. Kuntaliitto pyrkii osaltaan tuomaan faktapohjaista, kuntien tulevaisuuteen ja kehitykseen tähtäävää keskustelua kuntavaalien agendalle, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen. Kuntavaalien yhteydessä keskusteltava tulevaisuuden kunnista ja niiden tehtävistä Osana valtakunnallista kuntavaalikampanjaa Kuntaliitto korostaa elinvoima- ja työllisyyskysymyksiä, kestävän kehityksen kokonaisuutta, ilmasto- ja ympäristökysymyksiä sekä nostaa keskusteluun kuntien palveluiden tulevaisuuden. Arjessamme kaiken takan

Kommunerna ska ansvara för sysselsättningstjänsterna framöver15.12.2020 10:00:00 EETTiedote

I den kommunbaserade modell för sysselsättningen som Kommunförbundet har berett tillsammans med kommunerna föreslås att ansvaret för organiseringen av arbets- och näringstjänsterna för arbetsgivare och arbetssökande överförs på kommunerna. Det är tänkt att tjänsterna ska ordnas jämlikt utgående från kunderna och behoven, och samtidigt ska arbetskraftens fria rörlighet främjas i kommuner av olika storlek i hela landet.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme