Jyväskylän yliopisto

Koneen Säätiöltä yli 2,6 miljoonaa euroa apurahoja Jyväskylän yliopistoon

Jaa

Koneen Säätiö on myöntänyt Jyväskylän yliopistoon yhteensä 19 apurahaa, joiden summa on 2 651 600 euroa. Määrällisesti eniten rahoitusta sai humanistis-yhteiskuntatieteellinen ala. Myös matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan myönnettiin merkittäviä hankkeita.

Vuoden 2019 haussa säätiö myönsi apurahoja yhteensä 294 kappaletta 30 336 890 miljoonalla eurolla. Hakemuksia säätiö sai koko maasta yhteensä 5507 kappaletta. Tiedehankkeiden myöntöprosentti oli 7,8. Kaikkiaan myönnetyistä 30,3 miljoonasta eurosta 62,5% osoitettiin tiedehankkeille.

– Säätiöiden rahoitus on jo vuosia ollut merkittävässä asemassa humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen edistämisessä. Koneen Säätiön panostukset monitieteisiin, rajoja rikkoviin hankkeisin ovat meille tärkeitä, dekaani Minna-Riitta Luukka kertoo. – On hyvä, että säätiöt rahoittavat yhä enemmän yksittäisten tutkijoiden hankkeiden ohella projekteja, joissa tutkijat pääsevät työskentelemään yhdessä, hän jatkaa.

Jyväskylän yliopistoon myönnetyt apurahat:

Suurimman apurahan Jyväskylän yliopistoon sai Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen yliopistotutkija, FT Kaisa Hiltunen ja työryhmä. Taide, ekologia ja ihmisen monimuotoinen luontosuhde – kohti yhteistä tulevaisuutta -tutkimushankkeeseen. Säätiö myönsi sille 489 600 euroa.

Hiltusen työryhmän poikkitieteellinen hanke yhdistää ekologian, taiteen- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmia. – Tavoitteena on kehittää eri tieteenalojen menetelmiä yhdistämällä uudenlaisia tapoja tutkia ihmisten luontosuhdetta ja tuottaa tietoa, joka auttaa ymmärtämään ihmisen ja luonnon vastavuoroista suhdetta ja luonnon ja kulttuurin monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä, Hiltunen tiivistää.

Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto, 200 000 euroa, Ihmiset aineettoman teollisen kulttuuriperinnön haltijoina. Varkauden museoiden ja Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen yhteishankkeessa tunnistetaan, kerätään, tallennetaan ja tutkitaan osaamiseen paikantuvaa aineetonta teollista kulttuuriperintöä Varkauden teollisuusyhdyskunnassa 1800-luvun alusta nykypäivään saakka.    

YTT Anna Kronlund ja työryhmä, 254 500 euroa, Yhdistyneiden kansakuntien legitimiteetti ja ylikansalliset haasteet, 1990–2019. Tutkimushankkeessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten YK kykenee kohtaamaan kansallisvaltioiden rajat ylittävät haasteet, kuten ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja ilmastokriisi. Työryhmä pureutuu YK:ssa käytyihin debatteihin ja niiden tuottamaan kuvaan järjestön legitimiteetin tilasta.

Evoluutiobiologian ja ekologian dosentti Carita Lindstedt-Kareksela ja työryhmä, 297 000 euroa, Evoluutiopajat: tieteen- ja taiteenvälisiä oppimiskokemuksia lajien monimuotoisuudesta ja evoluutiosta. Projekti levittää tietoa lajien vuorovaikutussuhteista ja siitä, miten ne muokkaavat eliöiden evoluutiota. Miten eliöt (mukaan lukien ihmiset) kehittyvät vuorovaikutuksessa toisiinsa juuri tälläkin hetkellä. Tavoitteena on havainnollistaa, miten tärkeä evoluutioteoria on ilmastonmuutoksen ja elinympäristöjen häviämisen vaikutusten ymmärtämiseksi.

Professori Harry Lönnroth ja työryhmä, 208 000 euroa, Kielen asiantuntijat, menneisyyden tallentajat. Kaupunginkirjureiden ammattikunta, toimijuus ja kielenkäyttö Ruotsin valtakunnassa varhaismodernina aikana (1614–1714). Hanke yhdistää kielen- ja historiantutkimuksen lähestymistavat ja tutkii laajalla aineistolla, keitä kaupunginkirjurit olivat ja miten he vaikuttivat oman aikansa kielenkäyttöön ja Ruotsin valtionrakennukseen.

FT, dosentti Sami Taipale ja työryhmä, 300 000 euroa, Mikromuoveista superfuudia? - Mikromuovien hajotus ja muuntuminen välttämättömiksi biomolekyyleiksi. Projektin tavoitteena on etsiä eri suo- ja vesiympäristöistä mikrobeja, jotka pystyvät hajottamaan vaikeasti hajoavia mikromuoveja. Projektissa tutkitaan myös mikromuovien hiilen kohtaloa järven ravintoketjuissa aina kaloihin asti ja selvitetään pystyvätkö miksotrofiset mikrolevät valmistamaan mikromuovin hiilestä (muovia hajottaneista mikrobeista) välttämättömiä rasvahappoja.

Filosofian tohtori Kai Tuuri ja työryhmä, 246 400 euroa, Pelimusiikkiin kiinnittyneet maailmat – Digitaalisten pelien kokeminen ja merkitykset vaalittujen musiikkimuistojen kautta. Musiikki- ja pelitutkimusta yhdistävä projekti lähestyy digitaalisten pelien kokemista pelimusiikkimuistojen kautta. Tutkimus avaa tarkasteltavaksi, miten musiikkimuisto sisällyttää sekä pelikokemuksen elementtejä että pelin ulkopuolelle ulottuvia merkityksiä.      

FT Jari Eilola ja työryhmä, dosentti 4 000 euroa, Interpersonal Violence Interventions: Social and Cultural Perspective (IPVI 2020) – kansainvälisen ja monitieteisen konferenssin järjestäminen Jyväskylän yliopistossa vuonna 2020

Filosofian maisteri Jani Hohti, 61 600 euroa, Metsäluonnon suojelun ja metsien monikäytön kehittäminen boreaalisessa ympäristössä        

Yhteiskuntatieteiden tohtori Annukka Lahti, 117 200 euroa, Kun sateenkaaren päässä on ero        

VTM Sini Pentikäinen, väitöskirjatutkija, 28 800 euroa, Välimuotoinen Erôs Platonin rakkauden filosofiassa        

FT Kaisa Raatikainen ja työryhmä, 80 000 euroa, Pyhä paikka? Suomalaisen luontosuhteen diskurssit ja paikkaan sidottu merkitys        

Dosentti, yliopistonlehtori Martina Reuter, 47 000 euroa, Mary Wollstonecraftin moraalifilosofia

FT, Filosofian tohtori, Matti Roitto 148 400 euroa, Poliittisen talouspuheen lempilapsi vai käenpoika? Vientipuheen synty, paradoksit ja polkuriippuvuus poliittisessa talouspuheessa suhteessa materiaaliseen todellisuuteen 1918–2018

Doctoral Student Tatiana Romashko, Suomen muuttuvat naapuruudet, 32 800 euroa, Development of Contemporary Russian Cultural Policy: from Liberal Decentralization towards Conservative Hegemony (2007–2019)        

Tohtorikoulutettava Anniina Runtuvuori-Salmela 28 800 euroa, Faagien ja bakteerien väliset vuorovaikutukset kalanviljelyssä faagiterapian kehittämisen näkökulmasta -väitöskirjan viimeistely        

Dosentti Sara Taskinen ja työryhmä, 68 500 euroa, Uusia tilastotieteen menetelmiä ekologian lajiyhteisöjen mallintamiseen        

YTT, Filosofian dosentti, Juhana Toivanen ja työryhmä, 9 000 euroa, Yhteinen hyvä ja yksilöllisyyden nousu keskiajan ja varhaismodernin ajan filosofiassa      

Professori, Hannu Ylönen ja työryhmä, 30 000 euroa, Peto-saalis-suhde ja yhteistyö tutkimuksen keskiössä – ja tutkijoiden urapolulla  

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Kaisa Hiltunen: +358400613196, kaisa.e.hiltunen@jyu.fi

Historian ja etnologian laitos: Heli Valtonen: +358408054897, heli.valtonen@jyu.fi

Anna Kronlund: +358406834743, anna.p.kronlund@jyu.fi

Carita Lindstedt-Kareksela: +358407389690, carita.a.lindstedt@jyu.fi

Harry Lönnroth: +358408055086, harry.h.lonnroth@jyu.fi

Sami Taipale: +358408054121, sami.taipale@jyu.fi

Kai Tuuri: +358408053679, kai.tuuri@jyu.fi

Kaikki Koneen Säätiön 5.12.2019 myöntämät tieteen apurahat ovat nähtävissä säätiön nettisivuilla.

https://koneensaatio.fi/tilastot-ja-listaukset-myonnetyista-apurahoista-palkinnoista-ja-lahjoituksista-2019-2/

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Jyväskylän yliopisto
PL 35
40014 Jyväskylä

http://www.jyu.fi

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto

Taloustieteen professori kannustaa siirtymään riskiperusteiseen päätöksentekoon koronakriisin hoidossa25.9.2020 09:37:24 EESTTutkimus

Vuoden 2008 finanssikriisi jätti arpensa maailmantalouteen vuosikausiksi. Jylläävä koronakriisi tulee epäilemättä tekemään saman. Suomessa talouskasvun tuomaa hyvinvointia häviää tänä vuonna arviolta 10 miljardin euron verran. Taloustieteen professori Jaakko Pehkonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta kehuu ripeyttä, jolla Eurooppa ja Suomi edellisestä finanssikriisistä viisastuneina ryhtyivät koronakriisin hoitoon. Ekonomisti antaa tuen riskiryhmäläisten suojelulle, mutta kertyvä terveydenhuollon lasku jäänyt vähälle huomiolle.

Puoluetausta ja sukupuoli vaikuttavat ehdokkaan käsittelyyn mediassa24.9.2020 07:00:00 EESTTutkimus

Oikeistopopulistisiin puolueisiin liitetään usein negatiivisia mielleyhtymiä muun muassa puolueiden edustajien esittäminen radikaalien, kansallismielisten kannanottojen vuoksi. Mediassa huomio kohdistuu erityisesti johtajan persoonan ja henkilökohtaisen arvopohjan arviointiin, jossa myös sukupuoli on isossa osassa. Tutkimus selvitti, leimasiko media negatiivisesti oikeistopopulistista ehdokasta vuoden 2018 presidentinvaaleissa.

Jyväskylän yliopisto sai uudet professorit fysiikan, eläinekologian, solu- ja molekyylibiologian sekä matematiikan aloille23.9.2020 10:00:00 EESTTiedote

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen on kutsunut tehtäviinsä neljä uutta professoria matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Lokakuun alussa professoreina aloittavat fysiikan professori Pekka Koskinen, eläinekologian professori Tapio Mappes ja solu- ja molekyylibiologian professori Varpu Marjomäki. Aiemmin tänä vuonna professorina aloitti matematiikan professorina Enrico Le Donne

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme