Digi- ja väestötietovirasto

Konfunderande digitjänster ökar behovet av digistöd - Nya rekommendationer uppmuntrar till att satsa på kvalitet

Dela

En digitjänst av hög kvalitet är lätt att använda och det finns även digistöd för att använda den. Att använda en konfunderande digitjänst är ofta svårt till och med för den som är digitalt skicklig. De rekommendationer som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade idag uppmuntrar till att satsa på kvaliteten på företagens och sammanslutningarnas digitjänster och digistöd.

En digitjänst av hög kvalitet är lätt att använda och det finns även digistöd för att använda den. Att använda en konfunderande digitjänst är ofta svårt till och med för den som är digitalt skicklig. (Bild: MDB)
En digitjänst av hög kvalitet är lätt att använda och det finns även digistöd för att använda den. Att använda en konfunderande digitjänst är ofta svårt till och med för den som är digitalt skicklig. (Bild: MDB)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har utrett tillvägagångssätt för att främja digitaliseringen av företag och sammanslutningar som en del av finansministeriets Program för främjande av digitalisering. Företagens och sammanslutningarnas övergång till digital ärendehantering har undersökts i ett och ett halvt år och utifrån observationerna har man format rekommendationer för utveckling av digitjänster och digistöd.

Rekommendationerna har utarbetats i samarbete med myndigheter som producerar digitjänster. Som centrala observationer kan man lyfta fram sambandet mellan behovet av digistöd och tjänsternas kvalitet, behovet av enhetligt digistöd, beaktandet av olika stödbehov samt utvecklingen av digistödets praktiska genomförandesätt.

"Företagens och sammanslutningarnas digikompetens och behov av digistöd varierar stort. Det är viktigt att vi kan utvidga nätverket för digistöd till de myndigheter, företag och sammanslutningar som deltar, men också till dem som arbetar med digistöd i större utsträckning. Då kan vi tillsammans utveckla digistödet så att det betjänar företag och sammanslutningar bättre. Både digistöd och utveckling av digitala tjänster bör utvecklas i en mer kundorienterad riktning", säger projektchef Minna Piirainen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Digistödets uppgift är att reagera på den föränderliga verksamhetsmiljön

Finansministeriet har beviljat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1,8 miljoner euro för utveckling och pilotprojekt för den riksomfattande verksamhetsmodellen för digistöd som ska etableras år 2022. Finansieringen beviljades från Programmet för främjande av digitalisering. Ett av målen i programmet är att utvidga den riksomfattande verksamhetsmodellen för digistöd så att den även omfattar utvecklingen av digistöd för de som bedriver näringsverksamhet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare Befolkningsregistercentralen) har koordinerat digistödet till medborgarna sedan 2018.

"Som en del av rekommendationerna för företagens och sammanslutningarnas digistöd identifierades behovet av att följa upp förändringen i den digitala kompetensen. Vi behöver noggrannare information om digikompetens och behovet av digistöd. Målet är att utveckla en lägesbild för digistödet samt en plan för utnyttjande av information, där definitionen av digikompetens på EU-nivå beaktas. Målet är att ta i bruk kontinuerlig mätning och lägesbild under 2022", berättar Piirainen.

Det digitala stödet hör till de åtgärder som främjar likabehandling i Sanna Marins regeringsprogram, med vilka man strävar efter att stärka individernas och samfundens delaktighet i samhället. Tjänsterna för digistöd hjälper till att använda digitala tjänster och enheter samt stöder utvecklingen av individers och samfunds digitala färdigheter. Utvecklingen av digitala färdigheter sänker också tröskeln att ta till sig och ta i bruk nya elektroniska tjänster.

Bekanta dig med bifogat rekommendationerna för digistöd

Rekommendationerna är på finska. En svensk version ska publiceras senare.

 

Delta i webbinariet Digituki 2022 i dag!

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar den 10.12.2021 kl. 9-12 webbinariet Digituki 2022, där man presenterar rekommendationer om hur digistöd ska ordnas för företag och sammanslutningar samt MDB:s nya roll som samordnare och utvecklare av digitalt stöd för medborgare, företag och sammanslutningar.

Delta i webbinariet Digituki 2022 den 10.12.2021 kl. 9-12 (webbinariet är på finska)

 Nyckelord

Kontakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Projektledare Minna Piirainen, tfn 0295 535 280, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

finansministeriet, konsultativ tjänsteman Marjukka Saarijärvi, tfn 02955 30208, fornamn.efternamn[at]gov.fi

Bilder

En digitjänst av hög kvalitet är lätt att använda och det finns även digistöd för att använda den. Att använda en konfunderande digitjänst är ofta svårt till och med för den som är digitalt skicklig. (Bild: MDB)
En digitjänst av hög kvalitet är lätt att använda och det finns även digistöd för att använda den. Att använda en konfunderande digitjänst är ofta svårt till och med för den som är digitalt skicklig. (Bild: MDB)
Ladda ned bild

Dokument

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) satsar på kundservice och utvecklande av digitala tjänster29.6.2022 10:38:36 EEST | Tiedote

Samhällsförändringarna ökar ständigt efterfrågan på tjänster hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Dessutom håller man på att digitalisera ämbetsverkets egna tjänster och ärendehantering. Därför har ämbetsverkets kundservice behövt förstärkning. Man svarar på det ökade servicebehovet genom att utveckla digitala tjänster, som allt fler redan gärna använder.

Digi- ja väestötietovirasto panostaa asiakaspalveluun ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen28.6.2022 12:35:17 EEST | Tiedote

Yhteiskunnalliset muutokset kasvattavat jatkuvasti Digi- ja väestötietoviraston palvelujen kysyntää. Lisäksi työn alla on viraston omien palveluiden ja asianhallinnan digitalisoiminen. Näistä syistä viraston asiakaspalvelu on tarvinnut vahvistusta. Palvelutarpeen kasvuun vastataan kehittämällä myös kansalaisille digitaalisia palveluja, joita yhä useampi jo mielellään käyttää.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum