Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Konventionen till skydd för människor mot påtvingade försvinnanden träder i kraft i Finland

Dela
En ny människorättskonvention börjar gälla i Finland. Den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden träder i kraft i Finland den 23 april 2023. Konventionen ratificerades för en månad sedan i New York.

Syftet med denna konvention som är en av FN:s nio centrala människorättskonventioner är att förhindra, bestraffa och bidra till att utreda påtvingade försvinnanden. Påtvingade försvinnanden är fortfarande ett stort människorättsproblem internationellt sett. Ofta gäller det lägen där politiska mål drivs med våld.

Med påtvingat försvinnande avses att företrädare för staten eller personer som handlar med statens bemyndigande berövar en person friheten och förnekar frihetsberövandet eller hemlighåller var den försvunna personen befinner sig, vilket lämnar den personen utan lagens skydd.

Genom att ratificera konventionen ansluter sig Finland till det internationella samfund som rättsligt åtagit sig att bekämpa påtvingade försvinnanden. Finland har vid olika FN-forum för mänskliga rättigheter ofta uppmanats att ratificera konventionen.

Vid beredningen av anslutningen till konventionen bedömdes noggrant relationen mellan skyldigheterna enligt konventionen och Finlands lagstiftning och gjordes de lagstiftningsändringar som konventionen klart förutsätter. Att bortföra en människa mot sin vilja är enligt den ändrade lagstiftningen ett straffbart brott. De ändringar som denna nya typ av brott förutsätter gjordes också i bestämmelserna om chefens straffrättsliga ansvar och underlåtenhet att anmäla brott av en underlydande.

Enligt den ändrade förordningen är det ett internationellt brott att bortföra en människa mot sin vilja, vilket kan behandlas i Finland oberoende av gärningsmannens nationalitet, gärningsorten eller lagstiftningen på gärningsorten.

I samband med att Finland ratificerade konventionen gjorde Finland en reservation mot konventionsbestämmelsen om att häva adoption av barn som är föremål för påtvingat försvinnande. Reservationen innebär inte att det i sådana situationer är omöjligt att barnet i ett enskilt fall ska kunna återlämnas till sina ursprungliga föräldrar. Reservationen kan återkallas senare om det ses som befogat.

Finland ska lämna en rapport till kommittén mot påtvingade försvinnanden om de åtgärder det vidtagit för att fullgöra sina skyldigheter enligt konventionen. Samtidigt som Finland godkände konventionen, erkände Finland också kommitténs behörighet att behandla klagomål mot Finland från enskilda personer eller stater om skyldigheterna enligt konventionen.

Mer information

  • Krista Oinonen, enhetschef, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 172
  • Janne Kanerva, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn +358 295 150 176

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet
Laivastokatu 22, PL 176
00023 Valtioneuvosto

0295 16001http://um.fi

Följ Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Utrikesministrarna Haavisto och Blinken undertecknade ett uttalande om samarbete inom 6G2.6.2023 11:51:19 EEST | Tiedote

Utrikesminister Pekka Haavisto och Förenta staternas utrikesminister Antony Blinken undertecknade ett uttalande om samarbete inom 6G mellan Finland och Förenta staterna i Helsingfors den 2 juni. Uttalandet uttrycker en gemensam vilja att intensifiera samarbetet på de centrala forsknings- och utvecklingsområdena inom 6G och att öka interaktionen mellan finländska och amerikanska aktörer.

Foreign Minister Haavisto and Secretary of State Blinken signed a Joint Statement on Cooperation in Advanced Wireless Communications2.6.2023 11:50:22 EEST | Press release

Finland’s Minister for Foreign Affairs Pekka Haavisto and United States Secretary of State Antony Blinken signed a Joint Statement on Cooperation in Advanced Wireless Communications between Finland and the United States in Helsinki on 2 June. In the Joint Statement, Finland and the United States confirm their common ambition to cooperate in key areas of 6G research and development and to increase interaction between Finnish and US actors.

Ulkoministerit Haavisto ja Blinken allekirjoittivat 6G-yhteistyötä koskevan julkilausuman2.6.2023 11:49:06 EEST | Tiedote

Ulkoministeri Pekka Haavisto ja Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken allekirjoittivat Suomen ja Yhdysvaltain välistä 6G-yhteistyötä koskevan julkilausuman Helsingissä 2. kesäkuuta. Julkilausumassa todetaan yhteinen tahtotila tiivistää yhteistyötä 6G:n tutkimuksen ja kehityksen kannalta keskeisillä aloilla ja lisätä vuorovaikutusta suomalaisten ja yhdysvaltalaisten toimijoiden välillä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum