ShopAlike.fi / Visual Meta GmbH

///KORJATTU TIEDOTE/// Tutkimus selvitti verkkokaupan nykytilaa, trendejä ja mahdollisuuksia Euroopassa

Jaa

KUVAT KORJATTU/// Kesällä 2017 kansainvälinen shoppailusivusto ShopAlike lähestyi verkkokauppakumppaneitaan yhteensä 13 Euroopan maassa “Verkkokauppa Euroopassa: nykytila, trendit ja mahdollisuudet” -kyselytutkimuksen merkeissä. Tutkimusta varten räätälöidyn kyselyn tavoitteena oli saada kokonaisvaltainen kuva alan keskeisimmistä vaikuttimista, trendeistä ja mahdollisuuksista eri markkina-alueilla. Tutkimuksen otos käsitti 100 verkkokauppaa eri toimialoilta (mm. vaatteet, kengät, kodin sisustus ja -tekstiilit, huonekalut, kauneus, terveys, hyvinvointi, korut, lelut, urheilu- ja ulkoiluvarusteet) ja eri kokoluokista perustuen myytävien tuotteiden lukumäärään.

Tutkimuksen tulokset

Markkinoiden nykytila ja tulevaisuudennäkymät 

Suurin osa verkkokaupoista on joko tyytyväisiä (56 %) tai kohtalaisen tyytyväisiä (31 %) sähköisen kaupan alan nykytilaan omalla markkina-alueellaan. Useimmat vastaajista suhtautuvat joko optimistisesti (52 %) tai kohtalaisen optimistisesti (26 %) kotimaanmarkkinoiden tulevaisuuden kehitykseen.

Markkinaesteet

Oleellisimpina liiketoiminnan kehityksen esteinä vastaajat näkevät kansainvälisen kilpailun sekä laki- ja verotuskysymykset. Asiakkaiden näkökulmasta suurimpina verkko-ostamisen haasteina nähdään verkkomaksamiseen liittyvät tietoturvakysymykset sekä halu kokeilla fyysistä tuotetta.

Viestinnän kohdentaminen milleniaaleille

Suurin osa kyselyyn vastanneista kaupoista ilmoitti pyrkivänsä kohdentamaan viestintää milleniaaleille. Pääasiallisesti näkyvyyttä tavoitellaan olemalla läsnä sosiaalisessa mediassa (86 % kaupoista). 90 % vastaajista käyttää Facebookia, 76 % Instagramia ja 41 % Twitteriä.

Trendit

83 % vastaajista kokee, että omilla kotimarkkinoilla seurataan verkkokaupan viimeisimpiä trendejä joko paljon tai jonkin verran. Uusista toimintamalleista suosituimpia ovat innovatiiviset maksuvaihtoehdot (70 % kaupoista käyttää tai aikoo käyttää lähitulevaisuudessa), monikanavainen toimintaympäristö (70 %), “big datan” hyödyntäminen (65 %) sekä uudet toimitusvaihtoehdot (64 %).

Kansainvälinen liiketoiminta

72 % vastaajista sekä myy että toimittaa tuotteita ulkomaille ja 50 % vastaajista kertoo mainostavansa aktiivisesti ulkomaisilla markkinoilla. Suurimpina kansainvälistymisen esteinä nähdään logistiset haasteet, kova kilpailu ja eri kielialueiden asettamat vaatimukset. Paikallisten lakien, säädösten tai valuutan aiheuttamia vaatimuksia ei nähdä erityisen merkittävinä haasteina.

Tarkemmat tutkimustulokset löytyvät osoitteesta: https://www.shopalike.fi/verkkokauppa-euroopassa

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Anna-Maria Vuosmala
PR Manager
ShopAlike.fi
anna-maria.vuosmala@shopalike.fi

Kuvat

Verkkokaupan tilannenäkymä kotimaanmarkkinoilla
Verkkokaupan tilannenäkymä kotimaanmarkkinoilla
Lataa
Kansainvälisen verkkokaupan esteet
Kansainvälisen verkkokaupan esteet
Lataa
Verkkokauppa milleniaalien sitouttamiskanavat
Verkkokauppa milleniaalien sitouttamiskanavat
Lataa
Verkkokaupan markkinaesteet Euroopassa
Verkkokaupan markkinaesteet Euroopassa
Lataa
Verkkokaupan trendit Euroopassa
Verkkokaupan trendit Euroopassa
Lataa
Verkkokauppa milleniaalien sitouttaminen
Verkkokauppa milleniaalien sitouttaminen
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

ShopAlike.fi / Visual Meta GmbH
Alexander Str. 1-3
10178 Berliini, Saksa

https://www.shopalike.fi

ShopAlike.fi on shoppailusivusto, joka kokoaa eri verkkokaupat ja niiden tuotteet yhteen osoitteeseen. ShopAlikea hallinnoi saksalainen Visual Meta GmbH ja vertailusivusto toimii yli kymmenessä Euroopan maassa.