Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Koronarestriktionerna i Egentliga Finland och Satakunta förlängs med viss precisering - barns och ungas hobbyverksamhet kan fortsätta

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger och preciserar de beslut om restriktioner som redan gäller i Egentliga Finland och Satakunta. Det ena av de nya besluten gäller förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt åtgärder som ska vidtas i olika slags utrymmen för att förebygga spridning av coronaviruset. Det andra beslutet innebär stängning av vissa sådana utrymmen för kunder och deltagare där smittrisken inte i tillräcklig utsträckning går att minska genom att arrangera utrymmena. Besluten är i kraft under tiden 16 - 28.1.2022.

Med de nya besluten förbjuds fortfarande offentliga tillställningar och allmänna sammankomster både inomhus och utomhus. Dessutom åläggs aktörerna att i utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad grupp av deltagare ordna verksamheten så att deltagarna kan undvika risk för smitta till följd av närkontakt. Det ska göras upp en skriftlig plan över arrangemangen, och planen ska hållas framlagd i utrymmena så att deltagarna kan se den.

Många idrotts- och rekreationsutrymmen kan öppna sina dörrar 

Exempelvis gym, allmänna bastur, simhallar och badinrättningar samt inomhuslekplatser och temaparker kan ha öppet för kunder. I utrymmena måste man ändå fortfarande ta hänsyn till hälsosäkerheten.

I enlighet med sjukvårdsdistriktens bedömningar riktas besluten nu mot sådana utrymmen och verksamheter där antalet deltagare eller deras placering, risken att närkontakter uppstår och hög aerosolproduktion utgör en särskild risk för spridning av smitta.

Regionförvaltningsverket förordnar inom sin region att utrymmen för kunder, utrymmen för deltagare och väntsalar som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse ska stängas om de används för följande verksamhet som avses i 58 g § 4 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar:

  • lagidrott
  • gruppmotion
  • kontaktsporter
  • dansställen
  • körsång
  • amatörteater

- I det nuvarande epidemiologiska läget är det skäl att rikta de strikta restriktionerna mot sådana situationer där det enligt experterna finns en betydande risk för att nya omfattande smittkluster ska uppstå. Deltagarnas egen skyldighet att undvika nära kontakter och följa hygienanvisningarna poängteras nu i förhindrandet av smittspridning, betonar regionförvaltningsverkets överdirektör Leena Räsänen.

Barn och unga födda år 2003 eller senare kan fortsätta delta i ledd hobbyverksamhet i utrymmen som annars måste hållas stängda. Beslutet gäller inte heller professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Beslutet är i kraft i kommunerna i Egentliga Finland och Satakunta under tiden 16 - 28.1.2022.

Mer information

För media

  • överdirektör Leena Räsänen, leena.rasanen@rfv.fi, tfn 0295 017 385 (be att bli uppringd)
  • direktör Heikki Mäki, heikki.maki@rfv.fi, tfn 0295 018 094 (be att bli uppringd)

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum