Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Koronavirus sumentaa kehitysnäkymiä Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Jaa

Työ- ja elinkeinoministeriö on tiistaina 20.10. julkaissut Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen. Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Kyseessä on laadullinen arvio, jossa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien arviot on laadittu Pohjanmaan ELY-keskuksessa yhdessä alueellisten sidosryhmien kanssa. Laadullista arviota tukevat tilastotiedot sekä alueelliset kyselyt ja barometrit.

Tekstissä esitetyt arviot on laadittu syyskuun alkupuolella. Koronavirustilanne on Pohjanmaan alueella huonontunut olennaisesti lokakuun ensimmäisellä viikolla. Alueella on siirrytty nopeasti koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen. Tilanne on huolestuttavin Vaasan kaupungin alueella. Vaasassa on lokakuun alussa otettu käyttöön mm. maskisuositus ja kokoontumisrajoituksia. Alueellisten rajoitusten ja koronaviruksen merkittävän leviämisen myötä muuttunut ihmisten käyttäytyminen vaikuttaa erityisesti palvelualojen tilanteeseen ja kehitysnäkymiin negatiivisesti.

Yritysten tulevaisuudennäkymät epävarmoja

Pohjalaisyritykset ovat selvinneet koronakriisistä tähän mennessä vaihtelevasti. Koronaviruksen kansainväliset vaikutukset ja erilaiset kansalliset rajoitustoimet ovat vaikuttaneet yrityksiin eri tavoin.

Pandemian vaikutukset teollisuuteen ovat suurelta osin vasta edessä ja riskinä on, että vientimarkkinoiden elpyminen vie varsin pitkään. Tilauskannat ovat pitkiä ja sen takia vaikutukset tulevat selviämään vasta myöhemmin syksyn mittaan. Koronapandemian lisäksi vientipainotteisen valmistavan teollisuuden toimintaan vaikuttavat vahvasti myös muut kansainvälisen kentän tapahtumat. Alkutuotannon osalta ELY-keskuksen tietoon ei ole vielä tullut, että mahdollinen työvoimapula olisi vaikuttanut tuotantoon, kuten ennen kesää pelättiin. Erityisen vaikea tilanne on turkistarhaajilla viennin tyrehtymisen myötä. Kaupan alalla koronaviruksen vaikutukset ovat olleet moninaiset; esimerkiksi urheilukauppa on pysynyt hyvällä tasolla, kun taas uusien autojen kauppa on sakannut. Majoitus- ja ravitsemistoiminta vilkastui selvästi rajoitusten purkamisen jälkeen. Ihmisten varovaisuus näkyy kuitenkin yleisesti vieläkin toimialalla. Myös alan varotoimet ja tapahtumien järjestämisen rajoitukset vaikuttavat toimialaan. Valtion asettamat matkustusrajoitukset purevat voimakkaasti mm. Ruotsin ja Suomen väliseen matkustajaliikenteeseen. Koronaviruspandemian vaikutukset rakennusalaan tulevat näkyviin myöhemmin, sillä päätökset suurempien rakennushankkeiden toteuttamisesta on tehty aikaisemmin ja niitä on toteutettu suunnitelmien mukaan.

Pelättyä konkurssiaaltoa ei ole vielä havaittavissa, vaan maalis-heinäkuussa konkurssien määrä oli jopa pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tulevaisuudennäkymät ovat kuitenkin sumuisat, mistä kertovat myös monet alueella laaditut selvitykset ja barometrit, kuten Pk-yritysbarometri ja Kauppakamarien jäsenkyselyt.

Työttömyyden kasvusta huolimatta työnantajilla edelleen rekrytointiongelmia

Työttömien työnhakijoiden määrä lähti Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla voimakkaaseen nousuun kevään aikana koronaviruksen rajoitustoimien myötä. Korkeimmillaan työttömien määrä oli Pohjanmaalla yli 10 000 henkilössä ja Keski-Pohjanmaalla yli 3 000 henkilössä kesäkuussa. Syksyä kohden työttömien työnhakijoiden määrä on lähtenyt hiljalleen laskuun, mutta on edelleen korkea verrattuna maakuntien normaalitasoon. Elokuussa 2020 Pohjanmaan maakunnan työttömyysaste oli 9,2 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 5,8 prosenttia. Keski-Pohjanmaalla työttömyysaste oli elokuussa 9,2 prosenttia, vuotta aikaisemmin 6,9 prosenttia. Suuresta kasvusta huolimatta molempien maakuntien työttömyysasteet kuuluvat edelleen Manner-Suomen matalimpiin.

Vaikka pohjalaisyritysten työvoiman tarve oli ennen koronakriisiä suurempi kuin nyt, on rekrytointiongelmia edelleen havaittavissa. Alueilla on tuoreen Ammattibarometrin mukaan edelleen pulaa muun muassa sosiaali- ja terveysalan, rakennusalan sekä eri teollisuudenalojen osaajista. TE-toimiston rekrytointikoulutusten kysyntä on piristynyt kevään jälkeen. Myös oppisopimuskoulutuksilla voitaisiin osaltaan vastata rekrytointiongelmiin.

Infrasta ja saavutettavuudesta pidettävä huoli

Moderneja, suuren luokan teollisuusinvestointeja tehdään Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla edelleen. Pohjanmaalla edistyy muun muassa Wärtsilän Smart Technology Hubin rakennustyö, ja Keski-Pohjanmaalla Keliber etenee kaivosten, rikastamon ja kemiantehtaan parissa. Myös tuulivoimainvestointeja on käynnissä, ja Vaasassa odotetaan ensi kesänä saapuvaa uutta laivaa. Monet suurista investoinneista edellyttävät hyvin todennäköisesti myös julkisia rakennushankkeita tarvittavan infran päivittämiseksi. Niiden merkitys rakennusteollisuudelle ja muulle elinkeinoelämälle on suuri, ja alueella odotetaankin koronaelvytysvaroista apua infrahankkeiden toteuttamiseen.

Koronaepidemiasta johtuva globaali lentoliikenteen ahdinko on vaikuttanut voimakkaasti myös pohjalaismaakuntiin, kun lentoyhteyksiä ei ole ollut tarjolla maaliskuun lopulta saakka Kokkola-Pietarsaaren lentokentälle ja myös Vaasan lentoaseman yhteyksiä on vähennetty reilusti. Tämä on vaikeuttanut monien yritysten kansainvälistä kauppaa sekä toimintaa, kun esimerkiksi asennus- ja huoltotöitä ei ole päässyt tekemään. Heikentyneet yhteydet ovat vaarassa myös vaikuttaa mahdollisiin tuleviin yritysten sijoittumis- ja investointipäätöksiin. Elinkeinoelämän lisäksi nopeiden yhteyksien puute aiheuttaa myös riskejä terveydenhuoltoon, potilasturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus löytyy työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta Alueelliset kehitysnäkymät.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä, kehittää elinkeino-, innovaatioympäristö-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa sekä edistää osaamista, koulutusta, työperäistä maahanmuuttoa sekä maahanmuuttajien työllistymistä ja kotouttamista. Toimialueeseemme kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Lokakuun työllisyyskatsaus: Työttömyys lisääntyy edelleen, mutta avoimia työpaikkoja on runsaasti ja starttirahan kysyntä on kovaa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli lokakuun lopussa yhteensä 10 164 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 614 enemmän (+ 55,2 %) kuin vuotta aikaisemmin ja 200 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta jokaisella ELY-keskusalueella, eniten Uudellamaalla (+ 62,9 %). Koko maassa työttömien määrä kasvoi 39,1 %. Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat erityisesti lomautettujen määrään. Lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 2 797 eli 2 425 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 651,9 %). Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli manner-Suomen toiseksi alhaisin (8,8 %). Koko maassa vastaava osuus oli 11,9 %. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 492 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna (+ 30,2 %): lokakuun lopussa oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä 2 120 ja yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä

Sysselsättningsöversikt för oktober: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis, men det finns mycket lediga arbetsplatser och efterfrågan på startpeng är stor (Österbotten, Mellersta Österbotten)24.11.2020 08:00:00 EETTiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som just publicerades fanns inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av oktober sammanlagt 10 164 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 614 fler (+ 55,2 %) än för ett år sedan och 200 fler än under föregående månad. Arbetslösheten ökade inom alla NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 62,9 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 39,1 %. Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade 2 797 dvs. 2 425 fler än för ett år sedan (+ 651,9 %). Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Fastlandsfinland (8,8 %). Motsvarande andel i hela landet var 11,9 %. Antalet långtidsarbetslösa ökade med 492 personer jämfört med året innan (+ 30,2 %): i slutet av oktober fanns det 2 120 långtidsarbetslösa,

Finland Works -ett virtuellt rekryteringsevenemang erbjuder ett effektivt sätt att rekrytera internationella experter (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.11.2020 06:06:00 EETTiedote

Finland Works är ett rekryteringsevenemang på webben, omfattande hela Europa och det ordnas av EURES -arbetsförmedlingsnätverket. Evenemanget sammanför företag och experter inom olika branscher. Evenemanget stöder också den nationella rörligheten bland kunniga yrkesmänniskor och nyutexaminerade. Finland ordnar evenemanget nu för femte gången onsdagen den 18 november och igen har det väckt mycket intresse överallt i Europa. Antalet registrerade arbetssökande är redan 3 700 och drygt 20 företag i Finland är med och ännu hinner man med. Mest sökande finns för tillfället från Italien, Spanien, Portugal och Frankrike.

Finland Works – virtuaalinen rekrytointitapahtuma tarjoaa tehokkaan tavan rekrytoida kansainvälisiä osaajia (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.11.2020 06:05:00 EETTiedote

Finland Works on Euroopan laajuinen, verkossa toteutettava EURES -työnvälitysverkoston järjestämä rekrytointitapahtuma, joka kokoaa yhteen eri toimialojen yrityksiä ja osaajia. Tapahtuma tukee myös Suomen sisäistä osaavien ammattilaisten ja vastavalmistuneiden liikkuvuutta. Tapahtuma järjestetään nyt viidettä kertaa Suomen toimesta keskiviikkona 18. marraskuuta ja se on saanut jälleen runsaasti kiinnostusta ympäri Eurooppaa. Rekisteröityneitä työnhakijoita on jo 3 700 ja yrityksiä Suomesta reilut 20 ja mukaan ehtii vielä. Eniten hakijoita on tällä hetkellä Italiasta, Espanjasta, Portugalista ja Ranskasta.

Uppbyggnaden av ett ekosystem för sysselsättning går framåt i Vasa: samarbetet intensifieras och servicevägarna tar form22.10.2020 06:05:00 EESTTiedote

Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) har länge haft landets lägsta arbetslöshetsgrad, men coronaviruset och åtgärderna för att begränsa dess spridning har ökat arbetslösheten och antalet permitterade betydligt. Under våren 2020 började NTM-centralen i Österbotten bygga upp ett ekosystem för sysselsättning. Målet är en regional samarbetsmodell för övergripande skötsel av sysselsättningen. En gemensam nätverksbaserad handlingsmodell tjänar både den offentliga och privata sektorn bättre och gör vägen till sysselsättningstjänster tydligare för arbetssökanden.

Työllisyyden ekosysteemin rakentaminen etenee Vaasassa: yhteistyö tiivistyy ja palvelupolut hahmottuvat22.10.2020 06:05:00 EESTTiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) on pitkään ollut maan alhaisin työttömyysaste, mutta koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitustoimet ovat nostaneet työttömyyttä ja lomautettujen määrää merkittävästi. Pohjanmaan ELY-keskus on kevään 2020 aikana alkanut rakentaa työllisyyden ekosysteemiä, jonka tavoitteena on saada alueellinen yhteistyömalli työllisyyden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Yhteinen verkostomainen toimintamalli palvelee paremmin julkista ja yksityistä sektoria sekä tarjoaa työnhakijalle selkeämmän polun työllistymisen palveluihin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme