Valtiokonttori

Kostnadsstödets femte omgång startade – över 1000 ansökningar under första dagen

Dela

Kostnadsstödets femte omgång startade i Statskontoret den 21.12.2021. Den första statistiken för den femte omgången har nu publicerats. Du hittar utförlig information om stödansökningar och betald ersättning på Statskontorets webbplats valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina.

Kostnadsstödets femte omgång riktar sig speciellt till företag inom turism, restaurang- och evenemangsbranschen. Kostnadsstödet är avsett för företag som har drabbats av en offentligrättslig begränsning i anslutning till bekämpningen av covid-19-pandemin som infallit under den stödperioden 1.6.–30.9.2021. Enbart myndighetens rekommendation ska inte betraktas som en begränsning.

Ett mer begränsat stöd avspeglas i antalet mottagna ansökningar

De strängare begränsningar inom verksamhetsbranscher och villkoren för att bevilja stöd på behovsprövade grunder avspeglas också i antalet inkomna ansökningar. Den första ansökningsdagen mottog Statskontoret totalt cirka 1 000 kostnadsstödsansökningar. Det är hälften färre än under den fjärde omgången då 2 000 ansökningar kom in första dagen. Totalt ansökte cirka 15 000 företag om stöd i den fjärde omgången.

Hittills har 273 ansökningar avgjorts, 72 % av de avgjorda ansökningarna har nu fått ett positivt stödbeslut. Acceptansgraden verkar därför vara något lägre i detta skede än under den fjärde stödomgången, där 79 % av ansökningarna godkändes.

De första dagarna har cirka 2,3 miljoner euro betalats ut i stöd. Av alla branscher, har mest stöd gått till restaurangbranschen.

Sammanlagt under alla fem omgångar har Statskontoret nu betalat ut cirka 760 miljoner euro i kostnadsstöd.

Omfattande statistik från Statskontorets webbplats

På Statskontorets webbsida valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina, är nu statistik över kostnadsstödsansökningar och beslut publicerat. På samma sida hittar du även situationen för samtliga kostnadsstödsomgångar tillsammans eller separat.

Från statistiken framgår bland annat antalet inlämnade ansökningar och utbetalade stödbelopp. Informationen kan till exempel granskas enligt företagets bransch eller geografiska läge. Utöver det har de sökande klassats enligt företagets storlek.

På statistiksidan finns även mera detaljerad information tillgänglig om de sökande. Där finns bland annat information om ansökningens hanteringsstatus samt uppgifter om stödbesluten.

Föregående dagens information uppdateras varje vardag ca klockan 12. I rapporten anges tidpunkten för den senaste uppdateringen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Valtiokonttori
Valtiokonttori
PL 14
00054 VALTIOKONTTORI

https://www.valtiokonttori.fi

Statskontoret är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som grundades 1876. Vi betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag.

Statskontoret ansvarar för statens upplåning och riskhanteringen av statsskulden. Vi förvaltar lån och räntestöd som staten beviljat samt statsgarantier. Statskontoret ansvarar för handläggningen och utbetalningen av kostnadsstöd och ersättning för nedstängning till företag som lidit skada på grund av coronapandemin. 

Till Statskontorets uppgifter hör dessutom statens koncernredovisning och styrning av ekonomiförvaltningen och betalningsrörelsen. Vi stöder statliga organisationer i omvälvningen i arbetslivet och vi främjar kunskapsbaserad ledning. Till medborgarna beviljar vi bland annat ersättning för skada ådragen i militärtjänst och för brottsskador. 

Följ Valtiokonttori

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Valtiokonttori

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum