Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis kan orsaka översvämningar längs Esse å (Landskapen i Österbotten)

Dela

Längs Esse å pågår förberedelser inför eventuella översvämningar som kan uppstå på grund av kravis efter att temperaturen sjunkit ordentligt under noll grader. NTM-centralen har vidtagit förhandsåtgärder genom att minska avtappningen och lägga ut kravisbommar och viltkameror. Om vattenföringen i ån är hög då vädret blir kallt och det inte har hunnit bildas ett istäcke på ån, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, d.v.s. kravis. Kravisen kan dämma upp forsen och orsaka översvämning i området ovanför forsen. Att minska avtappningen minskar risken för att kravis uppstår och samtidigt ger det bättre förutsättningar för att ett istäcke ska bildas.

Om vattenföringen i ån är hög då vädret blir kallt och det inte har hunnit bildas ett istäcke på ån, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, d.v.s. kravis.
Om vattenföringen i ån är hög då vädret blir kallt och det inte har hunnit bildas ett istäcke på ån, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, d.v.s. kravis.

I Esse å förekommer nästan årligen översvämningar på grund av kravis vid forsarna nedanför Evijärvi i närheten av Esse, Lappfors och Kållby. Ibland har det förekommit problem med kravis även i andra österbottniska åar, exempelvis i Lestijoki, Lappo å och Lappfjärds å.

Avtappningen från sjön Lappajärvi som ligger i övre loppet av Esse å har tills vidare minskats med två kubikmeter i sekunden och avtappningen är nu 16 m3/s. Om risken för kravis blir större, är det möjligt att ytterligare minska avtappningen till Esse å från Lappajärvi och Evijärvi. Eftersom vattenståndet i Lappajärvi är lägre i år än ifjol i början av vintern, är emellertid även avtappningen från sjön betydligt mindre än i fjol när den hårdare kölden inföll.

Under den senaste veckan har kravisbommar installerats på sex olika platser i Esse å för att underlätta att det bildas ett istäcke. Läget vid forsarna där det finns risk för kravis följs också upp med hjälp av viltkameror och fältbesök. Risken för att det ska uppstå proppar på grund av issörja och kravis är störst i början av vintern, när vädret snabbt blir kallare och vattenföringen i ån är stor och det inte ännu har bildats ett istäcke. Enligt bestämmelserna i regleringstillstånden för Lappajärvi och Evijärvi tillåts vid behov att vattenföringen som avtappas från sjöarna kortvarigt minskas med 5 m3/s i syfte att hindra att det uppstår issörja. Då ett bestående istäcke har bildats, kan avtappningen ökas på nytt.

Nyckelord

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Bilder

Om vattenföringen i ån är hög då vädret blir kallt och det inte har hunnit bildas ett istäcke på ån, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, d.v.s. kravis.
Om vattenföringen i ån är hög då vädret blir kallt och det inte har hunnit bildas ett istäcke på ån, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, d.v.s. kravis.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski sekä ohjauksen ja kansainvälisen yhteistyön johtaja Ismo Tiainen vierailivat Vaasassa18.8.2022 16:16:50 EEST | Tiedote

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski sekä ohjauksen ja kansainvälisen yhteistyön johtaja Ismo Tiainen vierailivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Vaasan toimipaikassa tiistaina 16.8.2022. Tapaamiseen osallistuivat ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntyksen lisäksi vastuualueen johtoryhmä sekä Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Miljöministeriets kanslichef Juhani Damski och direktör för styrning och internationellt samarbete Ismo Tiainen besökte Vasa18.8.2022 16:16:49 EEST | Tiedote

Miljöministeriets kanslichef Juhani Damski och direktör för styrning och internationellt samarbete Ismo Tiainen gjorde ett besök till NTM-centralen i Södra Österbottens kontor i Vasa i tisdags (16.8.2022). I mötet deltog Karoliina Laakkonen-Pöntys, direktör för NTM-centralens ansvarsområde för miljö och naturresurser samt ansvarsområdets ledningsgrupp och Vasa stadsdirektör Tomas Häyry.

Pohjalaisvesistöissä tehty sinilevähavaintoja etenkin merialueilla (Pohjalaismaakunnat)11.8.2022 12:29:19 EEST | Tiedote

Viikolla 32 Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevista ELY-keskuksen virallisista levähavaintopaikoista sinilevää havaittiin kuudessa havaintopisteessä. Sinilevää havaittiin hieman Luodonjärvellä Pohjoisen luodontien itäpuolella, Kuortaneenjärvellä Länsirannan läheisyydessä, Alajärvellä Pynttärinniemessä Hauta-ahon uimarannalla, Ähtärinjärvellä Kylmälahden levähdyspaikan rannalla sekä Peränteen venevalkaman havaintopisteellä Ähtärissä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum