Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis leder till att vattenståndet stiger i Esse å (Landskapen i Österbotten)

Dela

Det kalla och blåsiga vädret under de senaste dagarna har gjort att det har börjat bildas mer kravis vid forsarna i Esse å. Ovanför forsarna där det har bildats kravis har vattenståndet stigit på många ställen. För att underlätta situationen har avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån fortsättningsvis minskats. Vid några av forsarna hotar vattnet att stiga så pass högt att det kan orsaka olägenheter och det är möjligt situationen måste åtgärdas genom att ta bort en del av kravisen med grävmaskin. Kravisläget följs upp med hjälp av viltkameror som installerats vid ån samt genom fältbesök längs ån.

På de flackare lugnavsnitten i Esse å har det redan bildats ett istäcke, som i viss mån hindrar vattnet från att bli underkylt och därmed även kravis från att bildas. Forsarna är dock isfria och ställvis även områdena ovanför forsarna.Kravisbommarna som lagts ut ovanför forsarna där kravis tenderar att förekomma har bidragit till att ett istäcke har börjat bildas.

NTM-centralen och Finlands miljöcentral samarbetar kring att göra en kravismodellering över Esse å.Målet är att få fram en kravismodell som kan användas för att kunna göra ännu bättre prognoser över när kravis kan uppstå och hurudan inverkan kravispropparna har på vattenståndet.Som bäst görs observationer av vattenståndet i områdena ovanför och nedanför forsarna där det finns kravis. Syftet är att observationerna används för kravismodellen.Kraftbolagen i området skickar observationer över vattenstånd och vattenföring från alla kraftverk för att förbättra kravismodellen.Vid några kraftverk installeras en precisionstermometer så att tidpunkten för när kravis uppstår kan prognosticeras noggrannare.Tilläggsobservationer i realtid och kravismodeller förbättrar i framtiden prognostiseringen av när kravis bildas och gör det även möjligt att bättre kunna planera regleringen för att förhindra kravis från att bildas.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Bilder

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Påverka vattnen - ge din åsikt om vattenvården och hanteringen av översvämningsrisker1.3.2021 08:45:00 EETTiedote

NTM-centralerna har tillsammans med sina samarbetsparter berett förslagen till vattenförvaltningsplaner i olika delar av landet. Samtidigt kan utlåtanden och åsikter ges också om förslagen till planer för hanteringen av översvämningsrisker och förslaget till åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen. Samrådet som gäller planerna pågår till och med 14.5.2021 och fram till dess kan var och en som är intresserad påverka innehållet i planerna.

Lovande resultat om antalet lekande fisk i Lappfjärds å-Storå och om fiskvägarna i Perus och Villamo (landskapen i Österbotten)22.2.2021 10:48:16 EETTiedote

Resultaten från uppföljningen av fiskbeståndet i Lappfjärds å-Storå visar att fiskvägen i Perus är en bra och fungerande lösning för att förbättra havsöringens vandring, eftersom havsöringarna kan simma förbi dammen via fiskvägen under hela tiden när vattnet är öppet. Rivningen av och restaureringen av dammen i Villamo ser också ut att fungera bra genom att det är möjligt för havsöringen att vandra upp till lekområdena, som till stor del har varit onåbara.

Lupaavia tuloksia Lapväärtin-Isojoen kutukalojen määrästä sekä Peruksen ja Villamon kalateistä (Pohjalaismaakunnat)22.2.2021 10:48:15 EETTiedote

Lapväärtin-Isojoen kalaston seurantatulokset osoittavat, että Peruksen kalatie on hyvin toimiva ratkaisu meritaimenen vaelluksen parantamiseksi, koska meritaimenet pääsevät ohittamaan padon kalatien kautta koko avovesikauden aikana. Villamon padon purku sekä kunnostustyöt näyttävät myös toimivan hienosti mahdollistaen meritaimenen nousun kutualueille, jotka ovat suurilta osin olleet tavoittamattomissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum