Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Krisberedskap: deltagarna klara för Sveriges och Finlands gemensamma krisberedskapsutbildning

Dela

Försvarshögskolan i Sverige och Säkerhetskommittén i Finland har i samarbete med Hanaholmen handplockat tio personer från vartdera landet, som med start i slutet av augusti 2022 skall delta i krisberedskapskursen Hanaholmen-initiativet. Målet med kursen är att fördjupa det svensk-finska kris- och beredskapssamarbetet.

Krisberedskapsprogrammet Hanaholmen-initiativet inleddes hösten 2021 med en pilotkurs och ett högnivåforum. Programmet fortsätter nu med en ny gemensam kurs för svenska och finska krisberedskapsexperter.

”Det handlar om sammanlagt tjugo personer som har en ledande position i företag och organisationer som är centrala för att våra samhällen skall fungera vid en kris”, berättar Försvarshögskolans chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Fredrik Bynander.

Kursen tar avstamp i de sju civila grundläggande förmågor (baseline requirements for national resilience) som Nato identifierat som centrala för den civila motståndskraften. Bland dem kan nämnas en resilient energiförsörjning, ett stryktåligt transportsystem och en effektiv hantering av stora befolkningsrörelser.

”Natos sju punkter går som en röd tråd genom hela kursen. När Finland och Sverige blir medlemmar i Nato måste även det civila försvarsområdet harmoniseras med försvarsalliansens doktrin”, konstaterar Fredrik Bynander.

Bland de utvalda deltagarna märks bland andra cyberexperten Catharina Candolin från Finland.

”Jag har jobbat med cybersäkerhetsfrågor i olika organisationer i nästan hela mitt liv. Digitaliseringen är ett globalt fenomen och en fungerande cybersäkerhet kräver internationellt samarbete. Jag ser verkligen fram emot att lära mig av mina svenska kollegor och att kunna dela med mig av min egen kunskap under utbildningen”, berättar Catharina Candolin.

Hanaholmens VD Gunvor Kronman betonar kursens betydelse för att stärka det finsk-svenska samarbetet inom krisberedskap.

”Vi behöver lära av varandra och skapa nya gränsöverskridande kontakter inför kommande kriser”, konstaterar Kronman.

Om Hanaholmen-initiativet 

Det nya bilaterala krisberedskapsprogrammet Hanaholmen-initiativet offentliggjordes i januari 2021. Programmet har initierats av Hanaholmen och genomförs i samarbete med Försvarshögskolan i Sverige och Säkerhetskommittén i Finland med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland och ländernas regeringar. Målet med Hanaholmen-initiativet är att stärka samarbetet mellan Finland och Sverige inför och under kriser. Det kan handla om allt från klimatrelaterade kriser som bränder och översvämningar till cyberhot och globala pandemier.

Läs mera om Hanaholmen-initiativet: www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum/hanaholmen-initiativet/

Kontakt

Hanaholmens kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, tel. +358 40 767 7373 www.hanaholmen.fi 

Försvarshögskolan:

Fredrik Bynander, chef Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, fredrik.bynander(at)fhs.se, Jan Eldeblad, chef enheten för uppdragsutbildning, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, jan.eldeblad(at)fhs.se www.fhs.se  

Säkerhetskommittén:

Christian Perheentupa, allmän sekreterare, christian.perheentupa(at)gov.fi https://turvallisuuskomitea.fi/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Försvarshögskolans chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Fredrik Bynander.
Försvarshögskolans chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Fredrik Bynander.
Ladda ned bild
Hanaholmen-initiativets mest centrala samarbetspartners är finska Säkerhetskommittén och svenska Försvarshögskolan, som ansvarar för utbildningsdelen. Från vänster: projektledare Pär Lager, Säkerhetskommitténs generalsekreterare Petri Toivonen, Hanaholmens VD Gunvor Kronman, Försvarshögskolans rektor Robert Egnell och chefen för uppdragsutbildning, Jan Eldeblad.
Hanaholmen-initiativets mest centrala samarbetspartners är finska Säkerhetskommittén och svenska Försvarshögskolan, som ansvarar för utbildningsdelen. Från vänster: projektledare Pär Lager, Säkerhetskommitténs generalsekreterare Petri Toivonen, Hanaholmens VD Gunvor Kronman, Försvarshögskolans rektor Robert Egnell och chefen för uppdragsutbildning, Jan Eldeblad.
Ladda ned bild

Om

Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Hanasaarenranta 5
02100 ESPOO

+358 40 767 7373http://www.hanaholmen.fi

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

Hanaholmen är ett kulturcentrum för Sverige och Finland samt ett konferenshotell och mötescentrum i Esbo, strax utanför Helsingfors. Hanaholmen arrangerar högaktuella seminarier och evenemang där viktiga samhälleliga frågor diskuteras och debatteras. Kulturfonden för Sverige och Finland är Hanaholmens huvudman, dvs. har det yttersta ansvaret för Hanaholmens verksamhet. 

Följ Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum