Eurocard

KTH-raportti kulujen hallinnasta: Pohjoismaiset yritykset hukkaavat ison säästöpotentiaalin

Jaa

Monet pohjoismaiset yritykset tuhlaavat tarpeettoman paljon aikaa työntekijöidensä työmatkakulujen hallinnointiin. Tukholman Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun (KTH) tutkijoiden tuoreen selvityksen mukaan tehottomimmat yritykset käyttävät kulujen hallintaan kymmenkertaisen ajan tehokkaimpiin yrityksiin verrattuna. Yritykset, jotka ovat ottaneet työvälineikseen puhelinsovellukset, erottuvat selvästi tehokkaimpina.

Millaisella yrityksellä on tänä päivänä varaa olla hyödyntämättä tehokkaita menettelytapoja, jotka säästävät rahaa? Niitä löytyy varsin paljon, ainakin kun tarkastellaan, miten yritykset käsittelevät työntekijöiden matkakuluja ja muita vastaavia menoja.

KTH:n tutkijat ovat pohjoismaisen maksukorttiyhtiö Eurocardin toimeksiannosta tutkineet, millaisia menettelytapoja yrityksillä on työntekijöiden matkakulujen ja muiden työhön liittyvien kustannusten käsittelyssä, ja miten tehokkaita nämä käytännöt ovat. Tulokset osoittavat, että erot tehokkaimpien ja tehottomimpien yritysten välillä ovat merkittäviä.

– Tutkimuksessa ilmeni, että kulujen käsittelyn automatisoiville yrityksille, etenkin voimakkaasti kasvaville yrityksille, tarjoutuu huomattavaa potentiaalia kustannussäästöihin, kertoo KTH:n professori Niklas Arvidsson, joka toteutti tutkimuksen yhdessä tohtoritutkija Richard Backtemanin kanssa.

Satojen tuhansien säästöt

Tehokkaimmat yritykset käyttävät yksittäisen matkalaskun käsittelyyn keskimäärin kahdeksan minuuttia. Tehottomimmillaan yrityksiltä kuluu kymmenkertainen aika, eli 80 minuuttia. Keskivertoyritys tarvitsee 24 minuuttia yhden matkalaskun koko prosessin läpiviemiseen. Tutkimukseen osallistuneissa, keskimäärin 3 750 työntekijän yrityksissä matkalaskuprosessien keskittäminen ja automatisointi voi parhaimmillaan säästää vuodessa satoja tuhansia euroja.

Syyt, miksi jotkut yritykset eivät luovu aikaa vievistä manuaalisista toimintatavoista, saattavat johtua toimialojen välisistä eroista: tehokkaiden ja automatisoitujen menettelytapojen käyttöönottoa ottoa ei pidetä yhtä tärkeänä eri alojen yrityksissä. Konepajateollisuuden yritykselle, jossa työmatkoja tehdään vähemmän, ei panostaminen käsittelyn nopeuttamiseen ole yhtä oleellista kuin suurelle konsulttiyhtiölle, jossa tällaiset kustannukset ovat huomattavasti suuremmat.

Raportissaan tutkijat lisäksi korostavat, että mikäli työntekijöillä ja esimiehillä ei ole motivaatiota noudattaa sovittuja menettelytapoja, käsittelyn tehokkuus kärsii.

Tehokkaat työvälineet

Tutkimus osoittaa selvästi, että yritykset, joissa työntekijät voivat tehdä matkalaskunsa puhelimilla ja sovelluksilla, saavat myös selvästi suurimmat tehokkuushyödyt.  

– Trendi suuntautuu vahvasti kohti kulujen hallinnoinnin automatisointia ja keskittämistä. Edelleen on kuitenkin paljon yrityksiä, jotka eivät hyödynnä säästöpotentiaalia – eivät käytä näitä rahoja johonkin sellaiseen, joka tuo voittoa. Yhtenä haasteena voi olla ratkaisujen ottaminen käyttöön täysimittaisesti sekä se, että fokus jaksetaan pitää alusta loppuun, sanoo Eurocardin toimitusjohtaja Rolf-Sten Andersen.

Tutkimus toteutettiin 21.9.–5.10.2017. Tuhannesta kyselylomakkeen saaneesta yrityksestä tutkimukseen osallistuneita oli kaikkiaan 168 norjalaista, ruotsalaista, suomalaista ja tanskalaista yritystä.

Muutamia KTH-tutkimusraportin sisältämiä tietoja yritysten kulujen hallinnasta:

  • Keskivertoyritys käyttää 24 minuuttia yksittäisen matkalaskun käsittelemiseen.
  • Tehokkaimmat yritykset tekevät saman 8 minuutissa.
  • Tehottomimmat yritykset puolestaan tarvitsevat 80 minuuttia.
  • 26 prosenttia yrityksistä käyttää puhelinsovelluksia.
  • 23 prosenttia käyttää ohjelmistoja.

https://eurocard.fi/time-is-money/

Jos haluat lisätietoa KTH-raportista, soita numeroon +358 50 300 5898 / Tommi Lassila, tai lähetä sähköpostiviesti: tommi.lassila@eurocard.fi.

Avainsanat

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Eurocard