Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kundtillfredsställelsen inom småbarnspedagogiken i Helsingfors på mycket god nivå

Dela

Fostrans- och utbildningssektorn utredde i slutet av år 2019 kundtillfredsställelsen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen med en elektronisk enkät. Mer än 16 000 enkätsvar inkom. Svaren visar att den totala tillfredsställelsen med småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är 6,3/7 och inte mindre än 52 procent av dem som svarade gav det högsta vitsordet 7.

Merparten (74,3 procent) meddelade att den småbarnspedagogiska tjänsten i deras fall var småbarnspedagogik på daghem och 16,1 procent meddelade förskoleundervisning. De övriga var kunder till lekparker, familjedagvård, gruppfamiljedagvård, klubbverksamhet eller skiftesvård.

Utmärkt total tillfredsställelse inom alla småbarnspedagogiska tjänster

För den finskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken (exkl. lekparker) mottogs 12 957 svar och den totala tillfredsställelsen var 6,3/7, medan man för den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken fick 1 047 svar och den totala tillfredsställelsen var 6,1/7. Den totala tillfredsställelsen inom den privata småbarnspedagogiken var 6,5/7.

Positiva saker som vårdnadshavarna lyfte fram i sina svar var personalens professionalism och att barnet fick individuellt stöd inom småbarnspedagogiken. Vårdnadshavarnas erfarenheter av huruvida de barn som deltar i småbarnspedagogik vistas tillräcklig utomhus, huruvida man främjar tolerans samt erbjuder möjligheter till mångsidiga lekar och aktiviteter var särskilt goda i helhetsresultatet.

Utvecklingsområden som lyftes fram i svaren var att vårdnadshavarna borde få mer information då barnet bekantar sig med tjänsten (den s.k. mjuklandningsperioden). Det bör emellertid tilläggas att tillgången till information inom familjedagvården ansågs vara särskilt god. Personalomsättningen väckte oro.

”Vi är verkligen glada över antalet svar och nöjda med de goda resultaten. Vi delar vårdnadshavarnas syn på de utmaningar och utvecklingsområden som identifierades och vi fortsätter naturligtvis arbetet med att lösa dem. Olika åtgärder som syftar till att förbättra tillgången till personal och utveckla arbetsförhållandena är på gång. Vi kommer dessutom att ta fram ett nytt mjuklandningspaket om initialskedet inom småbarnspedagogiken för familjerna på basis av responsen och vi kommer att fästa uppmärksamhet vid den dagliga kommunikationen kring vår verksamhet”, säger Satu Järvenkallas, direktör för småbarnspedagogik.

En arbetsgrupp med uppgift att planera och förverkliga åtgärder i syfte att lösa rekryteringssituationen, som utgör en utmaning, har tillsatts på stadsnivå i Helsingfors på initiativ av borgmästare Jan Vapaavuori. I januari respektive februari kommer man att ordna två personalmöten där man särskilt vill höra personalens synpunkter på de nuvarande arbetsförhållandena samt få nya idéer om hur de kunde förbättras.

Kundtillfredsställelseenkäten förverkligades 20.11-8.12.2019. Enkäten riktades till de vårdnadshavare vars barn deltar i småbarnspedagogik i Helsingfors: i daghem, förskola, gruppfamiljedagvård, familjedagvård, skiftesvård eller klubbverksamhet i lekparker eller i daghem. Förutom på svenska, finska och engelska kunde man svara på enkäten på ryska, somaliska och arabiska.

Nyckelord

Kontakter

Jenni Tirronen, Chef för småbarnspedagogiken, puh. 09 310 73014, Jenni.Tirronen@hel.fi

Dokument

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Toimialaan kuuluu neljä palvelukokonaisuutta: varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö, ruotsinkieliset palvelut sekä hallinto. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsinkiläinen edelläkävijyys esillä Educa-messuilla20.1.2020 08:00:00 EETTiedote

Educa-messuilla 24.-25.1. Helsingin messukeskuksessa messuvieraat pääsevät tutustumaan Helsingin koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten pedagogisiin ratkaisuihin henkilöstömme ja oppijoidemme opastuksella. Kerromme myös avoimista työpaikoista, työsuhdeasuntojen tarjonnasta, monipuolisista henkilöstöeduistamme sekä palkitsemisen tavoista Helsingissä. Toimialamme johto on myös tavattavissa osastollamme. Tervetuloa tutustumaan osastolle 6m50 millaista on työskennellä Helsingin kasvatuksessa ja koulutuksessa. Meillä pääset pedagogiikan edelläkävijöiden joukkoon!

Helsingfors går i täten – vi är med på Educa-mässan 20.1.2020 08:00:00 EETTiedote

På Educa-mässan 24-25.1 på Helsingfors mässcentrum har mässbesökarna möjlighet att bekanta sig med Helsingfors daghems, skolors och läroinrättningars pedagogiska lösningar under handledning av personal och lärande. Vi berättar också om lediga arbetsplatser, utbudet av tjänstebostäder samt om våra mångsidiga personalförmåner och olika belöningsformer. Sektorledningen är också anträffbar vid vår monter. Välkommen till monter 6m50 för att bekanta dig med arbetet vid fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors. Hos oss kan också du bli en föregångare inom pedagogiken!

Ennakkotiedote: kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous 21.1.17.1.2020 12:15:00 EETTiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu kevätkauden ensimmäiseen kokoukseen ensi tiistaina 21.1.2020 klo 16.00. Kokouksen esityslista Kasvatuksen ja koulutuksen maksullisten vierailujen hinnaston vahvistaminen Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättänee vahvistaa leikkipuisto-, päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosvierailuista perittävät maksut 1.8.2020 lukien (hinnasto esityksen liitteenä). Leikkipuisto-, päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosvierailut ovat lisääntyneet tasaisesti 2000-luvun alusta lähtien. Vierailuja järjestetään vuosittain noin 100 ryhmälle ja noin 1200 osallistujalle. Vierailut hoidetaan tällä hetkellä keskitetysti, eikä niistä peritä korvausta. Maksut otetaan käyttöön lukuvuoden 2020-2021 alussa tai viimeistään, kun digitaalinen kalenteri-, varaus- ja maksualusta on käytössä. Maksut tuloutetaan mukana oleville leikkipuistoille, päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille. Jatkossakin maksuttomina säilyvät yhteistyö- ja verkostokumppanien vierailut, valtiovierailut, kansainvä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum