Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kundtillfredsställelsen inom småbarnspedagogiken i Helsingfors på mycket god nivå

Dela

Fostrans- och utbildningssektorn utredde i slutet av år 2019 kundtillfredsställelsen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen med en elektronisk enkät. Mer än 16 000 enkätsvar inkom. Svaren visar att den totala tillfredsställelsen med småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen är 6,3/7 och inte mindre än 52 procent av dem som svarade gav det högsta vitsordet 7.

Merparten (74,3 procent) meddelade att den småbarnspedagogiska tjänsten i deras fall var småbarnspedagogik på daghem och 16,1 procent meddelade förskoleundervisning. De övriga var kunder till lekparker, familjedagvård, gruppfamiljedagvård, klubbverksamhet eller skiftesvård.

Utmärkt total tillfredsställelse inom alla småbarnspedagogiska tjänster

För den finskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken (exkl. lekparker) mottogs 12 957 svar och den totala tillfredsställelsen var 6,3/7, medan man för den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken fick 1 047 svar och den totala tillfredsställelsen var 6,1/7. Den totala tillfredsställelsen inom den privata småbarnspedagogiken var 6,5/7.

Positiva saker som vårdnadshavarna lyfte fram i sina svar var personalens professionalism och att barnet fick individuellt stöd inom småbarnspedagogiken. Vårdnadshavarnas erfarenheter av huruvida de barn som deltar i småbarnspedagogik vistas tillräcklig utomhus, huruvida man främjar tolerans samt erbjuder möjligheter till mångsidiga lekar och aktiviteter var särskilt goda i helhetsresultatet.

Utvecklingsområden som lyftes fram i svaren var att vårdnadshavarna borde få mer information då barnet bekantar sig med tjänsten (den s.k. mjuklandningsperioden). Det bör emellertid tilläggas att tillgången till information inom familjedagvården ansågs vara särskilt god. Personalomsättningen väckte oro.

”Vi är verkligen glada över antalet svar och nöjda med de goda resultaten. Vi delar vårdnadshavarnas syn på de utmaningar och utvecklingsområden som identifierades och vi fortsätter naturligtvis arbetet med att lösa dem. Olika åtgärder som syftar till att förbättra tillgången till personal och utveckla arbetsförhållandena är på gång. Vi kommer dessutom att ta fram ett nytt mjuklandningspaket om initialskedet inom småbarnspedagogiken för familjerna på basis av responsen och vi kommer att fästa uppmärksamhet vid den dagliga kommunikationen kring vår verksamhet”, säger Satu Järvenkallas, direktör för småbarnspedagogik.

En arbetsgrupp med uppgift att planera och förverkliga åtgärder i syfte att lösa rekryteringssituationen, som utgör en utmaning, har tillsatts på stadsnivå i Helsingfors på initiativ av borgmästare Jan Vapaavuori. I januari respektive februari kommer man att ordna två personalmöten där man särskilt vill höra personalens synpunkter på de nuvarande arbetsförhållandena samt få nya idéer om hur de kunde förbättras.

Kundtillfredsställelseenkäten förverkligades 20.11-8.12.2019. Enkäten riktades till de vårdnadshavare vars barn deltar i småbarnspedagogik i Helsingfors: i daghem, förskola, gruppfamiljedagvård, familjedagvård, skiftesvård eller klubbverksamhet i lekparker eller i daghem. Förutom på svenska, finska och engelska kunde man svara på enkäten på ryska, somaliska och arabiska.

Nyckelord

Kontakter

Jenni Tirronen, Chef för småbarnspedagogiken, puh. 09 310 73014, Jenni.Tirronen@hel.fi

Dokument

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Toimialaan kuuluu neljä palvelukokonaisuutta: varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö, ruotsinkieliset palvelut sekä hallinto. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 22.9.202018.9.2020 12:00:00 EESTTiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 22. syyskuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa ruoka-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankinta ajalle 1.1.2021 - 31.12.2023 sekä tilahankkeita. Lautakunnalle esitetään päätettäväksi ruoka-, siivous- ja kohdevastaavapalveluiden hankintaa kolmelta eri yritykseltä. Hankintahinta ilman arvonlisäveroa on noin 4,8 miljoonaa euroa. Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia kriteereitä vähimmäisvaatimuksissa. Palveluntuottajien edellytetään tuottavan sekä ruoka-, siivous- että käyttäjäpalvelut kestävien periaatteiden mukaisesti. Siivouspalvelujen tarjoajalla tulee olla ympäristöä säästävät siivousmenetelmät. Vähimmäisvaatimusten lisäksi ruokapalveluissa laadun yhtenä arviointikriteerinä on käytetty Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamista. Tilahankkeista lautakunnalle e

Kundnöjdheten i Helsingfors stads grundskolor är på en god nivå – skolornas styrkor är bland annat lärarna och stödet för lärandet18.9.2020 11:00:00 EESTTiedote

Helsingfors kartlade i början av år 2020 hur nöjda klienterna inom den grundläggande utbildningen är. Enligt svaren är eleverna och vårdnadshavarna nöjda med skolan och undervisningen. En tredjedel av eleverna och en fjärdedel av vårdnadshavarna gav skolorna högsta betyg i helhetsbedömningen. Grundskolornas styrkor är stödet för lärandet, tryggheten, samarbetet mellan hem och skola samt lärarna och lärarrollen.

Helsingin peruskoulujen asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla – vahvuuksina muun muassa opettajat ja oppimisen tuki18.9.2020 11:00:00 EESTTiedote

Helsinki selvitti perusopetuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä alkuvuodesta. Vastausten perusteella oppilaat ja huoltajat ovat tyytyväisiä kouluun ja opetukseen. Kolmasosa oppilaista ja neljäsosa huoltajista antoi kokonaistyytyväisyydessä parhaan arvosanan. Helsingin peruskoulujen vahvuuksia ovat oppimisen tuki, turvallisuus, kodin ja koulun yhteistyö sekä opettajat ja opettajuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum