Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kuntalaiset aiempaa tyytyväisempiä perusopetukseen ja lukiokoulutukseen

Jaa

Kuntalaiset ovat tyytyväisiä perusopetuspalveluun sekä vuosiluokilla 1‒6 (alakoulu) että 7‒9 (yläkoulu). Tyytyväisyys jatkuu korkeana myös lukiokoulutuksessa.

Suurinta tyytyväisyys on perusopetuksen alaluokilla, jossa kodin ja koulun välinen yhteistyö on lähtökohdiltaan tiivistä.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta kuntalaiset ovat tyytyväisiä tapaan, jolla koulutuspalvelut on järjestetty ja hoidettu. Kuntalaisten yleinen tyytyväisyys kuntien koulutus- ja sivistyspalveluihin näkyy siten vahvana myös perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton kuntalaiskyselystä, joka antaa tietoa muun muassa kuntalaisten käsityksistä oman kunnan palveluista.

Kuntalaisten palvelutyytyväisyys kasvanut tasaisesti

Palvelutyytyväisyys on lisääntynyt 2000-luvulla sekä perusopetuksessa että lukiokoulutuksessa. Tyytyväisyys on kasvanut tasaisesti 2000-luvun alusta lähtien.

Myönteistä on, että erityisen tyytyväisiä ovat ennen kaikkea koulutuspalveluja käyttäneet. Palveluja käyttäneiksi katsotaan perheet, joissa palveluja on käytetty viimeisen vuoden aikana.
Myös kuntalaiset, jotka eivät käytä kyseisiä koulutuspalveluja, arvostavat ja pitävät palveluja hyvinä.

‒ Kuntalaiset antavat kyselyssä erittäin vahvan tuen kuntien tavalle järjestää ja hoitaa opetusta ja koulutusta, Kuntaliiton perusopetuksen erityisasiantuntija Mari Sjöström toteaa tyytyväisenä.

Kuntalaisten tyytyväisyys sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen toteuttamiseen on kaikissa tutkimuskunnissa suurta riippumatta kuntien koulutuspalveluiden järjestämistavasta tai paikallisesti tehdyistä ratkaisuista. Vaikka osassa kuntia on 2000-luvulla tehty muutoksia palveluverkkoon, ovat kunnat tästä huolimatta kyenneet ylläpitämään palvelutyytyväisyyden korkealla tasolla.

- Tyytyväisyys on laajaa myös taustatekijöistä riippumatta. Kuntalaiset kaikissa ikäluokissa pitävät hyvänä kuntansa tapaa hoitaa perusopetusta ja lukiokoulutusta. Erityisen tyytyväisiä perusopetukseen ovat 40‒49 -vuotiaat, joiden perheissä on eniten palveluja käyttäneitä. Lukiokoulutukseen tyytyväisimpiä ovat 18‒29 -vuotiaat, joilla yhtä lailla on läheisintä kokemusta palvelun käytöstä, sanoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Naiset ovat hieman miehiä tyytyväisempiä sekä perusopetus- että lukiokoulutuspalveluihin. Samoin äidinkielenään ruotsia puhuvat ovat hieman suomenkielisiä tyytyväisempiä tapaan, jolla palvelut on hoidettu.

Kuntakeskuksessa, reuna-alueella tai haja-asutusalueella asuvien välillä ei ole eroja perusopetuksen ala- tai yläluokkien osalta. Sen sijaan lukiokoulutuksessa haja-asutusalueella asuvien tyytyväisyys on hieman muita pienempää.

Perusopetuksen saatavuus ja saavutettavuus hyvällä tasolla

Kuntalaiskyselystä käy ilmi, että perusopetuksen saatavuus ja saavutettavuus koetaan edelleen hyväksi eri kokoisissa ja erityyppisissä kunnissa ympäri Suomea.

- Perusopetusta on mahdollista kehittää ja järjestää laadukkaasti hyvin eri tavoin. Kuntalaiset vaikuttavat arvostavan tätä mahdollisuutta, koska antavat myös palvelun hoitamisesta korkean arvosanan. Edes kuntakohtaiset oppilasmäärien tai palveluverkon muutokset eivät anna selkeää viitettä siitä, että palvelutyytyväisyys lähtisi merkittävästi horjumaan vain näistä syistä, Sjöström sanoo.

Kuntalaisten tyytyväisyys myös kunnan lukiopalveluihin sekä tyytyväisyys lukiokoulutuksen saatavuuteen ja saavutettavuuteen vastaavat hyvin toisiaan. Lukiokoulutuksessa oppilaitosverkko on edelleen tiheä, mikä näkyy siinä, että tyytyväisyys lukiokoulutuksen saatavuuteen ja saavutettavuuteen on kaikissa kuntakokoluokissa vähintään hyvällä palvelutyytyväisyyden tasolla.

- Lukiokoulutuksen tulokset ovat linjassa muiden tutkimusten ja selvitysten kanssa. Tiedetäänhän, että koko maassa yli 99 prosenttia 15-vuotiaista asuu korkeintaan 30 kilometrin päässä lähimmästä lukiosta, lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kyösti Värri Kuntaliitosta sanoo.

Toisin kuin perusopetusta, lukiokoulutusta ei järjestetä kaikissa kunnissa. Noin kolme neljäosaa Manner-Suomen kunnista järjestää lukiokoulutusta, useimmat yksin ja osa yhdessä muiden kuntien kanssa kuntayhtymässä. Tyytyväisyys lukiokoulutukseen on keskimääräistä pienempää niissä kunnissa, joissa lukiokoulutusta ei ole tarjolla.

Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton Kuntalaistutkimus 2020 -kyselystä, johon vastasi viime keväänä yli 10 000 suomalaista. Kyselytutkimus on toteutettu osana Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelmaa, jossa on mukana 43 kuntaa eri puolilta Suomea.
 

Lisätietoja:

Mari Sjöström, erityisasiantuntija, p. 050 575 8622, mari.sjostrom(at)kuntaliitto.fi

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Kyösti Värri, erityisasiantuntija, p. 050 431 1926, kyosti.varri(at)kuntaliitto.fi

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään.

Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommuninvånarna mycket nöjda med biblioteks- och kulturtjänsterna och den grundläggande konstundervisningen12.5.2021 10:24:44 EEST | Tiedote

Kommuninvånarna i kommuner av olika storlek runt om i landet är mycket nöjda med hur kultur- och fritidstjänsterna sköts. Även om kommuninvånarna genomgående ger högt betyg för skötseln av kommunala tjänster och tjänsternas tillgänglighet, är det ändå kultur- och fritidstjänsterna man är mest nöjd med. Till dessa hör bibliotekstjänster, kulturtjänster och tjänster inom den grundläggande konstundervisningen samt medborgar- och arbetarinstitut, idrotts- och motionstjänster och ungdomstjänster. Sammanlagt 91 procent av enkätdeltagarna bedömer att den egna kommunens bibliotekstjänster sköts väl. Kulturtjänsterna sköts väl enligt 73 procent av enkätdeltagarna. Man var också mycket positiv i fråga om hur idrotts- och motionstjänsterna sköts. -Resultaten av vår enkät visar att kommuninvånarna värdesätter bland annat biblioteks- och kulturtjänsterna mycket högt och att dessa tjänster verkligen har stor betydelse för kommuninvånarna. Tack vare detta kan kommunen till exempel genom kulturverksam

Kuntalaiset erittäin tyytyväisiä kirjasto-, kulttuuri- ja taiteen perusopetuksen palveluihin12.5.2021 10:01:00 EEST | Tiedote

Kuntalaisten tyytyväisyys kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen hoitoon on hyvin vahvalla tasolla kaikenkokoisissa kunnissa ympäri Suomen. Vaikka kuntalaisten arviot kunnallisten palvelujen hoidosta ja saavutettavuudesta ovat kautta linjan positiivisia, ovat kuntalaiset kuitenkin kaikkein tyytyväisimpiä kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen kokonaisuuteen. Siihen lukeutuvat kirjasto-, kulttuuri- ja taiteen perusopetuksen palvelut sekä kansalais- ja työväenopistot, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut. 91 prosenttia kantaa ottaneista arvioi oman kuntansa kirjastopalvelujen olevan hyvin hoidettuja. Kulttuuripalveluja hyvin hoidettuina pitää 73 prosenttia kantaa ottaneista. Myös arviot liikuntapalvelujen hoidosta ovat hyvin positiivisia. - Kyselymme tulokset osoittavat, että kuntalaiset arvostavat muun muassa kirjasto- ja kulttuuripalveluita hyvin korkealle ja että näillä palveluilla todella on kuntalaisille suuri merkitys. Tämän myötä esimerkiksi kulttuuritoiminnalla kunta voi profiloitua mie

Kommunsektorn befarar att vårdreformens mål inte uppfylls3.5.2021 08:35:35 EEST | Tiedote

Kommunerna och samkommunerna befarar att målen för vårdreformen inte kommer att uppfyllas. Ledningen i kommunerna och samkommunerna anser det är i synnerhet de ekonomiska förväntningarna på reformen samt bättre tillgång på service och tillgänglighet som inte kommer att uppnås med det nuvarande förslaget. Kommunförbundet har kartlagt kommunernas och samkommunernas inställning till saken med enkät. – Kommunernas allvarliga budskap vittnar om att regeringens proposition behöver justeras en hel del innan reformens mål har en möjlighet uppfyllas, säger Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet. – Vi måste komma ihåg att vårdreformens mål har ett brett understöd i kommunerna. Men frågan är om vi verkligen kan uppnå målen med den föreslagna modellen, säger Tainio. Totalt 56 procent av kommunerna och samkommunerna uppskattar att målet att bromsa kostnadsökningen kommer att uppnås ganska eller mycket dåligt med den föreslagna modellen. Endast 16 procent av de tillfrågade bed

Kuntakentällä epäillään sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista3.5.2021 08:30:40 EEST | Tiedote

Kunnissa ja kuntayhtymissä suhtaudutaan kriittisesti sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Kuntien ja kuntayhtymien johto katsoo, että erityisesti uudistukseen liitetyt taloudelliset tavoitteet ja palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen eivät nykyesityksellä toteudu. Kuntaliitto kartoitti asiaa kunnille ja kuntayhtymille suunnatulla kyselyllä. - Kuntien vakava viesti kertoo siitä, että hallituksen esityksessä on vielä merkittäviä korjaustarpeita, jotta uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen olisi varmemmalla pohjalla, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio sanoo. - On muistettava, että sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita kannatetaan kunnissa laajasti. Kysymys on kuitenkin siitä, voidaanko tällä esitetyllä mallilla tavoitteet aidosti saavuttaa, Tainio jatkaa. 56 prosenttia kunnista tai kuntayhtymistä arvioi, että nykyesityksellä tavoite kustannusten kasvun hillitsemisestä toteutuu melko tai erittäin huonosti. Vain 16 prosent

Barnens val 2021: lokala konstnärer från hela landet bakom kandidatfigurerna29.4.2021 08:12:35 EEST | Tiedote

I samband med kommunalvalet ordnas också Barnens val i hela landet. Finlands Juniorhandelskamrar rf, Björneborgs stad och Kommunförbundet har sammanställt en nationell kandidatuppställning där fiktiva figurer, barnens egna kandidater, tävlar om barnens röster för att få påverka beslutsfattandet i Finlands kommuner. Illustrationerna av kandidatfigurerna i Barnens val har skapats av konstnärer från olika delar av landet. – Det var inte bara en fråga om att skapa fina figurer till Barnens val, vi ville dessutom för vår del stödja konstnärernas viktiga arbete i dessa utmanande tider. På grund av den pågående coronakrisen har situationen varit besvärlig inom kultur- och konstsektorn och det är viktigt att stödja lokala företagare på olika sätt, säger Kommunförbundets kommunikationsdirektör Miia Välikorpi. Kandidaterna representerar hela Finland I kandidatuppställningen för Barnens val ville vi betona att kandidaterna har, precis som i det officiella valet, alla sin egen personlighet och sin

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme