Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kvaliteten på social- och hälsosektorn håller man fortsättningsvis hårt fast vid

Dela

Inom social- och hälsosektorn utfördes 20-21.10.2021 en underhållsauditering, genom vilken ikraftvarandet av kvalitetserkännandet för kvalitetsprogrammet Social and Health Quality Standard (SHQS) säkerställs inom social- och hälsovårdsservicen fram till september 2022, fastän verksamheten överförs till Österbottens välfärdsområde 1.1.2022. I sin helhet har verksamheten hög kvalitet och utvecklandet är planenligt.

– Ett varmt tack till Vasa och er personal! Vi fick ett mycket varmt mottagande här, det var trevligt att komma hit! Ni är verkligen positivt inställda till utveckling, och ni har en stark verkställighetskultur! Hos er tar cheferna på ett bra sätt emot idéer och sätter ivrigt igång att genomföra dem. Ni går verkligen in för att utveckla! konstaterar ansvariga auditeraren Päivi Jokinen från Labquality Oy glatt.   

Utöver ansvariga auditeraren deltog följande auditerare: Marja Pokka-Vuento Labquality Oy, Veli-Matti Leinonen avtalsauditerare och Aila Pärnänen avtalsauditerare.   

Styrkan är bland annat en systematisk kvalitetsledning och betydelsen av konsulterande läkare  

– Ni har flera centrala styrkor, som att ni i praktiken verkar i överensstämmelse med er strategi, ni använder systematiskt kvalitetsledning, ni har gjort de interna auditeringarna korrekt och bra, ert arbete har underlättats av läkarkonsultationer inom hälsoservicen och ni använder på ett fint sätt klientråd som ger klienternas syn på er verksamhet, räknar Leinonen upp.   

De enheter och verksamheter som auditeringarna inriktades på i år 

 • Dammbrunnens hälsostation: den brådskande vårdprocessen och mottagningstjänsterna 
 • Dammbrunnens hälsostation: tidsbokningsprocessen 
 • Geriatriska polikliniken / Seniorcentret 
 • Rehabiliterande arbetsverksamhet / Vuxensocialarbete 
 • Integrationsservicen / Service för barn och familjer 
 • Diabetesmottagningen 
 • Intervju med de ansvariga personerna i Laihela 
 • Instrumentvården i Laihela 
 • Omakoti vid Gustavsro ungdomshem / Barn- och familjesocialarbete 
 • Anstaltsvårdens processer 
 • Bäckhovet / Socialservice och vårdtjänster för vuxna 
 • Läkarrekryteringsprocessen 
 • Processen vid akut geriatrisk vård och rehabilitering 
 • Haipro-statistik och korrigerande åtgärder 
 • Hospisvårdsprocessen 
 • Klientfaktureringsprocessen / Klientavgiftsbyrån   

I auditeringen ingår också alltid intervjuer med nyckelpersoner, dvs. sektorns och resultatområdenas ledningsgrupper samt serviceområdesdirektörerna, enheternas närchefer och personalen.     

Ytterligare belägg bör anföras internt bland annat på att egenkontrollplaner kan ses och har introducerats för hela sektorn    

En sak som kräver ytterligare belägg i anknytning till den interna verksamheten vid den enhet för personer med funktionsnedsättning som var föremål för auditeringen är att det bör säkerställas att medicinskåpet finns på ett sådant ställe att flera lås måste låsas upp med olika nycklar innan man kommer in i det.   

Vidare bör socialvårdens nyaste egenkontrollplaner komma fram bättre än i dagens läge med sökfunktionen på webbplatsen vaasa.fi, uppdaterade planer finns men en del av dem saknar underskrifter. Inte heller någon egenkontrollplan för datasekretess och datasäkerhet kunde hittas. Vid integrationsenheten hittades den lagstiftning som gäller verksamheten inte bland personalens material i samband med egenkontrollplanen. 

Kvalitetspolitiken och kvalitetsmålen har gjorts upp på ett utmärkt sätt, men de har inte förankrats hos personalen och därmed har de inte blivit en del av det praktiska arbetet. I fråga om detta önskas ytterligare belägg vad gäller hur man i fortsättningen på Österbottens välfärdsområde säkerställer att kvalitetspolitiken och kvalitetsmålen förankras hos personalen. 

Också i fråga om introduktionen av personalen önskas ytterligare belägg för hur introduktionen i fortsättningen sköts inom hela sektorn på ett kvalitativt sätt. Om introduktionen bör man också systematiskt samla in respons och analysera den med tanke på utvecklandet av introduktionen. 

Stort tack till personalen för de goda resultaten i underhållsauditeringen 

– Stort tack till alla för min egen del! Jag är verkligen stolt över att personalen i det här coronavirusläget har upprätthållit kvaliteten så här fint och utfört de arbetsuppgifter som anknyter till upprätthållandet av kvalitetserkännandet. Dessa auditeringar väcker oss till att skärpa oss i vår verksamhet. Det har varit trevligt att leda den här sektorn, berömmer social- och hälsosektorns sektordirektör Jukka Kentala 

Under auditeringen över upprätthållande försäkras att förutsättningarna för kvalitetserkännandet uppfylls, att utvecklingsarbetet framskrider enligt överenskommelse och att praxis förbättras kontinuerligt. Målet med auditeringen är att bedöma kvalitetsledningen som en del av ledarskapet och etableringen av praxisen för den kontinuerliga kvalitetsförbättringen. SHQS-auditeringen berör hela social- och hälsosektorn i Vasa stad och samarbetsområdet Laihela.  

Auditeringsrapporten sänds om en vecka och begäran om ytterligare belägg bör besvaras inom tre månader från auditeringen, också om verksamheten flyttar över till Österbottens välfärdsområde 1.1.2022. 

Nyckelord

Kontakter

Hanna Vähänen, tfn 040 351 4324, hanna.vahanen@vaasa.fi
Riika Mäki-Valtari, tfn 040 635 0450, riika.maki-valtari@vaasa.fi
Katja Vertanen, tfn 0400 965 883, katja.vertanen@vaasa.fi (på plats må 1.11.2021)

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum