SDP EDUSKUNTA

Kvarnström (SDP): Flera stora taxiproblem åtgärdas

Dela

Regeringen Marins arbete med att korrigera bristerna som uppstod i senaste taxireformen är nu i sitt slutskede. Riksdagen har godkänt lagpaketet. Ändringarna kommer enligt riksdagsledamot Kvarnström (SDP) öka tryggheten, minska den gråa ekonomin och stärka tydligheten i prissättningen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Inledningsvis är det bra med en liten tillbakablick.

-Berners taxireform fick just de negativa följder som oppositionen varnade för men som regeringen Sipilä och till och med en högerdel av dåvarande oppositionen blundade för. Undersökningar visar svart på vitt att den grå ekonomin ökat och att tilliten till taxitrafiken minskat, att prisutvecklingen varit dålig och tillgängligheten försämrats, konstaterar Kvarnström som är medlem i kommunikationsutskottet.

Samtidigt är det så att då marknaden väl öppnats som den gjort kan vi inte bara återgå till det som var.

-Vi måste steg för steg utveckla existerande lagstiftning i rätt riktning. Det ligger i allas intresse att det finns regler som är tydliga och rättvisa, som ställer krav och ingjuter stabilitet, anser Kvarnström.

Helt konkret handlar förbättringarna i lagförslaget bland annat om krav på FO-nummer, skyldigheter kring taxiskylt och taxitrafiktillstånd under resor. Alla taxibilar måste i fortsättningen även använda taxameter, med undantag för de fall där transporten har fast pris. En ny prissättningsstruktur ska även göra priser mera överskådliga och jämförbara.

Kvarnström lyfter fram att en målsättning som ännu kräver lagändringar för att uppnås gäller tillgängligheten, något som kommunikationsutskottet tog starkt fasta på i sitt betänkande.

-Vi förutsätter att statsrådet utvärderar och förverkligar alla lagstiftnings- och andra åtgärder, vilka behövs för att förbättra taxitjänsternas tillgänglighet på olika områden. Vi betonade också att det är viktigt att ta med frågan om offentligt stödda skjutsar som till exempel FPA- och skolskjutsar. Detta för att de är en viktig bit av helheten då man reformerar taxitrafiken, säger Kvarnström.

Kommunikationsutskottet föreslår därtill att det utvecklas ett system där information om taxiskjutsar förmedlas automatiskt direkt till Skatteverket. Utskottet betonar även vikten av chaufförernas tillräckliga språkkunskaper i finska och/eller svenska.

Kontakter

Johan KvarnströmKansanedustaja - Riksdagsledamot

Tel:050 514 4080

Bilder

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Ladda ned bild

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Eveliina Heinäluoma: SDP pitää kiinni työvoiman saatavuusharkinnasta6.5.2021 16:24:52 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma ihmettelee perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purran syytöksiä siitä, että SDP pyrkisi romuttamaan työvoiman saatavuusharkinnan. Hallitus linjasi puoliväliriihessä, että työvoiman saatavuusharkintaa sujuvoitetaan yhtenäistämällä alueellisia linjauksia. Lisäksi niihin luodaan yhtenäinen, digitalisaatiota hyödyntävä malli, joka tukee lupakäsittelyn nopeutumista. Linjaus on täysin hallitusohjelman mukainen eikä tarkoita saatavuusharkinnasta luopumista.

SDP:n Kymäläinen: Laajalla keinovalikoimalla yhteisiin päästövähennystavoitteisiin6.5.2021 14:20:17 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) kertoo, että valtioneuvosto on tänään istunnossaan hyväksynyt periaatepäätöksensä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä kotimaan liikenteessä, lentoliikenteessä sekä meri- ja sisävesiliikenteessä. Erityisesti tieliikennettä koskeva periaatepäätös, joka tunnetaan paremmin fossiilittoman liikenteen tiekarttana, on keskeisessä roolissa liikenteen päästöjen vähentämisessä tulevina vuosina.

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Suomen valttikortteja ovat korkea koulutustaso ja korkea osaaminen  5.5.2021 15:05:05 EEST | Tiedote

Eduskunta on tänään saanut käsiteltäväkseen hallituksen koulutuspoliittisen selonteon. Selonteko on kirjattu Sanna Marinin johtaman hallituksen hallitusohjelmaan SDP:n esityksestä. Selonteossa osoitetaan Suomen koulutuksen kehittämisen tiekartta 2030-luvulle ja pidemmälle, jotta Suomen menestys ja globaali asema myös jatkossa perustuu koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen. Tiekartta perustuu SDP:n laatimaan Osaamispolku 2030 -näkemykseen. Selonteko on ensimmäinen 15 vuoteen ja kattaa laajan tilannekuvan ja 2040-luvulle yltävää ennakointia tulevasta.

SDP:n Eloranta: Suomi elää osaamisesta5.5.2021 14:17:40 EEST | Tiedote

Sanna Marinin hallituksen koulutuspoliittisessa selonteossa esitetään 2040-luvulle ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila sekä toimet, joilla luodaan merkityksellisen elämän edellytykset kaikille. Tiekartan avulla voidaan varmistaa, että Suomen menestys ja globaali asema myös jatkossa perustuu koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen. Tiekartta-ajatus on samasuuntainen SDP:n Osaamispolku 2030 -näkemyksen kanssa.

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Lisätalousarvio rakentaa vahvaa siltaa kulttuurille4.5.2021 14:01:56 EEST | Tiedote

– Kulttuuritoimijoita tarvitaan yhteiskunnan uudelleen rakentamisessa koronapandemian jälkeen, sanoo kansanedustaja ja valtakunnallisen kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen. Eduskunta keskusteli tänään tiistaina hallituksen esityksestä vuoden toiseksi lisätalousarvioksi, joka pitää sisällään laajan tukipaketin kulttuurille, taiteelle ja liikunnalle. Meillä on lukuisia hyviä kokemuksia tieteen ja taiteen yhdessä tekemisestä tulevaisuuden ennakoinnissa. Taiteen ja kulttuurin ammattilaisilla on ammatinkin edellyttämää luovuuspotentiaalia ja juuri tätä nyt tarvitaan koronan jälkeisen yhteiskunnan rakentamisessa. – Toivonkin, että nyt kulttuurialalla lähdetään tietoisesti miettimään alan tulevaisuutta myös täysin uusista näkökulmista ja toisaalta, että taiteen ja kulttuurin kumppanuudet nähdään mahdollisuutena yhteiskunnassa myös muilla aloilla, Mäkisalo-Ropponen jatkaa. Nyt on tärkeää myös edistää kulttuurihyvinvoinnin toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa, sillä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum