SDP EDUSKUNTA

Kvarnström (SDP): Flera stora taxiproblem åtgärdas

Dela

Regeringen Marins arbete med att korrigera bristerna som uppstod i senaste taxireformen är nu i sitt slutskede. Riksdagen har godkänt lagpaketet. Ändringarna kommer enligt riksdagsledamot Kvarnström (SDP) öka tryggheten, minska den gråa ekonomin och stärka tydligheten i prissättningen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Inledningsvis är det bra med en liten tillbakablick.

-Berners taxireform fick just de negativa följder som oppositionen varnade för men som regeringen Sipilä och till och med en högerdel av dåvarande oppositionen blundade för. Undersökningar visar svart på vitt att den grå ekonomin ökat och att tilliten till taxitrafiken minskat, att prisutvecklingen varit dålig och tillgängligheten försämrats, konstaterar Kvarnström som är medlem i kommunikationsutskottet.

Samtidigt är det så att då marknaden väl öppnats som den gjort kan vi inte bara återgå till det som var.

-Vi måste steg för steg utveckla existerande lagstiftning i rätt riktning. Det ligger i allas intresse att det finns regler som är tydliga och rättvisa, som ställer krav och ingjuter stabilitet, anser Kvarnström.

Helt konkret handlar förbättringarna i lagförslaget bland annat om krav på FO-nummer, skyldigheter kring taxiskylt och taxitrafiktillstånd under resor. Alla taxibilar måste i fortsättningen även använda taxameter, med undantag för de fall där transporten har fast pris. En ny prissättningsstruktur ska även göra priser mera överskådliga och jämförbara.

Kvarnström lyfter fram att en målsättning som ännu kräver lagändringar för att uppnås gäller tillgängligheten, något som kommunikationsutskottet tog starkt fasta på i sitt betänkande.

-Vi förutsätter att statsrådet utvärderar och förverkligar alla lagstiftnings- och andra åtgärder, vilka behövs för att förbättra taxitjänsternas tillgänglighet på olika områden. Vi betonade också att det är viktigt att ta med frågan om offentligt stödda skjutsar som till exempel FPA- och skolskjutsar. Detta för att de är en viktig bit av helheten då man reformerar taxitrafiken, säger Kvarnström.

Kommunikationsutskottet föreslår därtill att det utvecklas ett system där information om taxiskjutsar förmedlas automatiskt direkt till Skatteverket. Utskottet betonar även vikten av chaufförernas tillräckliga språkkunskaper i finska och/eller svenska.

Kontakter

Johan KvarnströmKansanedustaja - Riksdagsledamot

Tel:050 514 4080

Bilder

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Ladda ned bild

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Marko Asell: Yhteiskunnan tuettava kansanterveyttä paremmin21.6.2021 16:18:54 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Marko Asell (sd.) kiinnittää huomiota suomalaisten kansantauteihin ja niihin johtaviin syihin kirjallisessa kysymyksessä hallitukselle. Asiantuntijat ovat arvioineet, että Suomessa kaikista kuolemista 11 prosenttia johtuu lihavuuden aiheuttamista sairauksista. Tämä on 6000 ennenaikaista kuolemaa vuodessa. Lihavuus lisää sairastumista yli 30 sairauteen, mm. sydänsairauksiin ja yli kymmeneen syöpätyyppiin. Mm. kakkostyypin diabetes, kohonnut verenpaine, sepelvaltimotauti, aivohalvaukset ja astma ovat yleisiä kansantauteja. - Lihavuus on myös merkittävä kansantaloudellinen ongelma. Se kasvattaa terveydenhuollon kustannuksia ja laskee elinajanodotetta, tuottavuutta ja bruttokansantuotetta. Nyt, kun sote-uudistus on vihdoin tulossa maaliin, olisi hyvä pohtia myös keinoja, millä kustannuksia saadaan alennettua, Asell pohtii. Taloustutkimuksen kyselyn perusteella suomalaisilla on suuri tahtotila rajoittaa epäterveellisten elintarvikkeiden myyntiä ja markkinointia. Suuri enemmis

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Soten tavoitteiden toteutuminen edellyttää koulutuksen kehittämistä21.6.2021 15:48:18 EEST | Tiedote

-Olen iloinen, että ministeriöissä pohditaan nyt vahvasti sosiaali- ja terveysalan koulutuksen uudistamista, sanoo kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhdessä asettaneet hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan koulutustarjontaa niin, että se vastaa joustavammin yksilön ja työelämän tarpeisiin.

SDP:n Matias Mäkynen parlamentaarisen TKI-työryhmän johtoon: ratkaisemme Suomen ja maailman kohtalonkysymyksiä21.6.2021 11:06:00 EEST | Tiedote

Valtioneuvoston kanslia on asettanut parlamentaarisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on selvittää eri vaihtoehtoja pitkäjänteiseen t&k-rahoituksen kasvattamiseen. Kartoitettavia vaihtoehtoja ovat mm. normaalien budjettiprosessien kautta toteutettava pitkäjänteinen suunnittelu, monivuotisen budjetoinnin mahdollisuus tai erillisen t&k-rahoitukseen tarkoitetun talousarvion ulkopuolisen rahaston perustaminen. Kansanedustaja ja SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen toimii sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän edustajana ja puheenjohtajana työryhmässä varajäsenenään Riitta Mäkinen. - On kunnia saada edustaa pääministeripuoluetta ja johtaa työskentelyä ryhmässä, joka käsittelee Suomen tulevaisuuden kannalta ratkaisevia kysymyksiä. Kaikki ovat samaa mieltä tavoitteesta nostaa TKI-menot 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta, mutta silti kehitys on ollut viimeisen vuosikymmenen aikana heikkoa. Nyt suunta on käännetty, mutta tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja yhteisty

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum