SDP EDUSKUNTA

Kvarnström (SDP): Flera stora taxiproblem åtgärdas

Dela

Regeringen Marins arbete med att korrigera bristerna som uppstod i senaste taxireformen är nu i sitt slutskede. Riksdagen har godkänt lagpaketet. Ändringarna kommer enligt riksdagsledamot Kvarnström (SDP) öka tryggheten, minska den gråa ekonomin och stärka tydligheten i prissättningen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

Inledningsvis är det bra med en liten tillbakablick.

-Berners taxireform fick just de negativa följder som oppositionen varnade för men som regeringen Sipilä och till och med en högerdel av dåvarande oppositionen blundade för. Undersökningar visar svart på vitt att den grå ekonomin ökat och att tilliten till taxitrafiken minskat, att prisutvecklingen varit dålig och tillgängligheten försämrats, konstaterar Kvarnström som är medlem i kommunikationsutskottet.

Samtidigt är det så att då marknaden väl öppnats som den gjort kan vi inte bara återgå till det som var.

-Vi måste steg för steg utveckla existerande lagstiftning i rätt riktning. Det ligger i allas intresse att det finns regler som är tydliga och rättvisa, som ställer krav och ingjuter stabilitet, anser Kvarnström.

Helt konkret handlar förbättringarna i lagförslaget bland annat om krav på FO-nummer, skyldigheter kring taxiskylt och taxitrafiktillstånd under resor. Alla taxibilar måste i fortsättningen även använda taxameter, med undantag för de fall där transporten har fast pris. En ny prissättningsstruktur ska även göra priser mera överskådliga och jämförbara.

Kvarnström lyfter fram att en målsättning som ännu kräver lagändringar för att uppnås gäller tillgängligheten, något som kommunikationsutskottet tog starkt fasta på i sitt betänkande.

-Vi förutsätter att statsrådet utvärderar och förverkligar alla lagstiftnings- och andra åtgärder, vilka behövs för att förbättra taxitjänsternas tillgänglighet på olika områden. Vi betonade också att det är viktigt att ta med frågan om offentligt stödda skjutsar som till exempel FPA- och skolskjutsar. Detta för att de är en viktig bit av helheten då man reformerar taxitrafiken, säger Kvarnström.

Kommunikationsutskottet föreslår därtill att det utvecklas ett system där information om taxiskjutsar förmedlas automatiskt direkt till Skatteverket. Utskottet betonar även vikten av chaufförernas tillräckliga språkkunskaper i finska och/eller svenska.

Kontakter

Johan KvarnströmKansanedustaja - Riksdagsledamot

Tel:050 514 4080

Bilder

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Ladda ned bild

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Ojala-Niemelä: Veitsiluodon lakkautus järkyttävä isku - työntekijöille kaikki mahdollinen tuki20.4.2021 11:21:46 EEST | Tiedote

Metsäyhtiö Stora Enson päätös ajaa alas Veitsiluodon tehdas Kemissä on järkyttävä isku perinteiselle paperipaikkakunnalle, tehtaan työntekijöille ja koko yhteisölle Meri-Lapin alueella, toteaa kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) Stora Enso on sulkemassa Veitsiluodon tehtaan Kemissä, jossa työskentelee lähes 700 henkeä. Lisäksi alueella työskentelee alihankkijoita. Kyseessä on tiettävästi suurin metsäteollisuuden sulkeminen Suomessa. - Uutinen on pysäyttävä. Tämä on murheellinen päivä Kemille ja koko Lapille. Nyt tarvitaan kipeästi Marinin hallitukselta ja Euroopan globalisaatiorahastolta tukea, jotta tilanteesta selvitään mahdollisimman vähin vaurioin. Työntekijöille tarvitaan kaikki mahdollinen tuki uudelleen työllistymiseen ja kouluttautumiseen. Veitsiluodon tehtaalla on 120-vuotinen perinne, jossa työtä on riittänyt sukupolvelta toiselle ja toivon, että teollinen toiminta voisi paikkakunnalla jatkua jossain muodossa, Ojala-Niemelä toteaa. - Työntekijöiden tukemiseen ja alueen

Berg, Mäkynen & Strand: Batteriinvesteringen ett resultat av starkt samarbete19.4.2021 09:24:22 EEST | Tiedote

Riksdagsledamöterna Kim Berg, Matias Mäkynen och Joakim Strand gläder sig över brittiska Johnson Mattheys och Vasa stads intentionsavtal gällande grundandet av en batterimaterialfabrik i Vasa. Det långvariga starka samarbetet och aktiva näringslivspolitiken bär frukt. - Regionala aktörer såsom Vasa stad, utbildningsinstitutioner, landskapsförbund och otaliga fina företag har genom åren visat hur man genom att arbeta tillsammans kan skapa en verksamhetsmiljö av världsklass. I samband med den nu aktuella jätteinvesteringen vill jag speciellt tacka projektets primus motor, vår stadsdirektör Tomas Häyry. Han har genom sin verksamhet starkt bidragit till att förnya näringspolitiken i Finland, säger Joakim Strand, riksdagsledamot och stadsfullmäktigeordförande i Vasa. Finlands Malmförädling Ab har arbetat långsiktigt med att locka utländska investeringar till batterivärdekedjan i Finland. Detta arbete ger nu resultat. - Det är fint att det finns intresse för Finland som verksamhetsmijö för b

Berg, Mäkynen & Strand: Akkuinvestointi on yhteistyön voimannäyte19.4.2021 09:22:05 EEST | Tiedote

Kansanedustajat Kim Berg, Matias Mäkynen ja Joakim Strand iloitsevat brittiläisen Johnson Mattheyn ja Vaasan kaupungin sopimasta suunnitteluvarauksesta akkumateriaalitehtaalle Vaasaan. Seudun pitkään jatkunut vahva yhteistyö ja yhteinen sitoutuminen alueen elinkeinopolitiikkaan kantaa hedelmää. - Vaasan seudun toimijat kaupungista oppilaitoksiin, maakuntaliittoon ja yrityksiin ovat vuosien varrella näyttäneet esimerkkiä siitä, miten yhteen hiileen puhaltamalla saadaan aikaan kansainvälisesti erittäin kilpailukykyinen toimintaympäristö. Nyt kyseessä olevan globaalisti merkittävän hankkeen yhteydessä on syytä kiittää eritysesti kaupunginjohtaja Tomas Häyryä, joka on tehnyt merkittävää työtä uuden elinkeinopolitiikan luomiseksi Suomessa, sanoo kansanedustaja ja Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Strand. Suomen Malmijalostus Oy on tehnyt pitkäjänteistä työtä ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi suomalaiseen akkuarvoketjuun. Tämä työ tuottaa nyt tulosta. - Hienoa, että S

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Korona on korostanut kulttuurin merkitystä yhteiskunnassa18.4.2021 12:27:54 EEST | Tiedote

Kulttuuri- ja taidealan toimintaedellytyksille korona on ollut melkoinen isku. Suuri osa alasta on parhaillaankin suljettuna. Samaan aikaan kulttuurialalla on huolenaiheena kulttuuribudjettiin suunnitellut leikkaukset Veikkauksen tuottojen laskun takia. Ala tarvitsee edelleen myös suoria koronatukia selviytyäkseen pahimman yli. Kulttuurin merkitys on syytä huomioida kehysriihessä.

SDP:n Eloranta: Kulttuuria ja nuoria tukevien järjestöjen rahoitus on kompensoitava riihessä, rahapelituottojen lasku aiheuttaa vakavia uhkia useille järjestöille18.4.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Rahapelituottojen tuloutus yleishyödyllisiin kohteisiin laskee tänä vuonna noin 300 miljoonaa euroa vuoden 2019 tasoon nähden. Tarve tuotoilla rahoitetuille toiminnalle ei kuitenkaan ole vähentynyt. Rahapelitoiminnan tuotoilla tuetaan erittäin laajasti erilaista toimintaa, kuten tiedettä, kulttuuria, liikuntaa ja urheilua, nuorisotyötä, sosiaali- ja terveysjärjestöjen auttamistoimintaa ja hevosalaa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum