SDP EDUSKUNTA

Kvarnström (SDP): Med nationalspråksstrategin stärker vi svenskan och finskan i vårt land

Dela

Statsrådet har godkänt en uppdatering av nationalspråksstrategin som ska trygga allas rätt att få service på nationalspråken och förbättra språkklimatet. Riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) ser mycket gott i strategin och ser den som en stark grund för konkreta framsteg.

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

- Det var hög tid att uppdatera nationalspråksstrategin och jag vill tacka alla som bidragit till att det nu skett, inte minst styrgruppen ledd av statsminister Sanna Marin (SDP). I enlighet med regeringsprogrammet förnyas strategin, vilket hela Finland gynnas av. Ett gott språkklimat gagnar alla språkgrupper, säger riksdagsledamot Johan Kvarnström som också är vice ordförande för Svenska Finlands folkting.

Målet för nationalspråksstrategin är att säkerställa att det i Finland även i fortsättningen finns två levande nationalspråk. För det finska språkets del är det huvudsakliga målet att förhindra att språkets användningsområde blir mer begränsat. För svenskans del är målet att trygga tillgången till svenskspråkig service och se till att den fungerar samt att stärka språkgemenskapens livskraft. Genom strategin strävar man också efter att främja invandrarnas möjligheter att lära sig nationalspråken.

I strategin betonas att nya lösningar och strukturer behövs i framtiden för att trygga nationalspråkens livskraft och de grundläggande språkliga rättigheterna.

- Ett av de många förslag som presenteras som jag tycker är viktig är att utöka timresurserna för undervisning i det andra inhemska språket i årskurserna 7–9. Det gäller båda språkgrupperna, säger Kvarnström.

Visioner och åtgärder

Visionen i den nya nationalspråksstrategin har fem punkter som tar fasta på välmående nationalspråk som grundpelare i samhället, stolthet över de språk som talas i Finland, att nationalspråken syns, hörs och erkänns i samhället och används inom samhällets alla segment, samt på att var och en har möjlighet att leva och verka i Finland på sitt eget språk, antingen finska eller svenska, att alla tryggas rätten att lära sig vårt lands nationalspråk, att Finland välkomnar alla språk och tar hänsyn till minoritetsspråkgruppens språkliga rättigheter.

Utifrån visionen har strategin tre riktlinjer: 1. Rätt till service på eget språk. 2. Trygga nationalspråkens ställning. 3. Levande tvåspråkighet.

Varje riktlinje har vidare en handfull målsättningar för vilka det finns konkreta åtgärdsförslag.

- Det här upplägget är lyckat och går från stora ord till konkreta åtgärder med klar ansvarsfördelning, säger Kvarnström

- Ett högaktuellt exempel är att de tvåspråkiga välfärdsområdena i samband med genomförandet av social- och hälsovårdsreformen ska ta i bruk de verktyg som beretts av Finlands Kommunförbund och Folktinget för tryggandet av de språkliga rättigheterna i de tjänster som välfärdsområdena producerar.

- Ett annat gott exempel är att utreda behovet av att uppdatera lagstiftningen om digitala tjänster så att den inkluderar språkaspekten.

- En tredje viktig sak av tiotals är fokus på lätt språk, vilket har en klar koppling till delaktighet och likabehandling och till förebyggandet av marginalisering. Det är viktigt att det enligt strategin ankommer på alla ministerier och som rekommendation till kommunerna att användningen av lätt finska och svenska ökas i verksamheten, kommunikationen och planeringen av olika evenemang vid ministerier och förvaltningsområden, likaså kompetensen i fråga om lätt språk och ett klart och tydligt allmänspråk, säger Johan Kvarnström.

Framöver bedömer hand det som helt centralt att strategin faktiskt förverkligas.

- Vi har ett gemensamt ansvar att följa upp implementeringen kontinuerligt.

Kontakter

Johan KvarnströmKansanedustaja - Riksdagsledamot

Tel:050 514 4080

Bilder

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Ladda ned bild

Om

SDP EDUSKUNTA
SDP EDUSKUNTA

00102 Eduskunta

09 4321https://sdp.fi/fi/eduskunta/

Följ SDP EDUSKUNTA

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SDP EDUSKUNTA

SDP:n Keski-Suomen kansanedustajat: Kotimaisten ruoantuottajien kriisi on otettava vakavasti27.1.2022 15:11:40 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustajat Piritta Rantanen ja Riitta Mäkinen ovat huolissaan kotimaisten ruoantuottajien tilanteesta. Tuottajat ovat ajautuneet ahdinkoon kustannusten nousun vuoksi, ja tilanne vaatii nopeita ratkaisuja jotta edes ensi keväästä selvitään. Suurimpia syitä ahdinkoon ovat viime kesän katovuosi ja energian hinnoista johtuvat tuotantopanosten räjähdysmäinen hintojen nousu. -Katsomme vähittäiskaupan ja teollisuuden suuntaan, että tehtäisiin pikaisesti riittävät kustannusnousua kompensoivat hinnankorotukset tuottajahintoihin. Tuottajahinnat jatkavat laskuaan koko ajan, vaikka esimerkiksi suuret päivittäistavaraketjut ovat viime vuosina tehneet ennätyksellisiä tuloksia. Tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista haluaisi viljelijän saavan ruoan hinnasta nykyistä suuremman osuuden, ja suurin osa suomalaisista maksaisi ruoasta enemmän, jos tietäisi että raha menee suoraan viljelijälle. Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Rantanen nostaa esiin erityisesti lähiruoan hyödyntämisen keino

SDP:n Riitta Mäkinen: taloutta hoidettu hyvin, tulevaisuuteen luotaavaa politiikkaa tarvitaan26.1.2022 16:08:06 EET | Tiedote

SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Riitta Mäkinen pitää talouden arviointineuvoston raporttia odotettuna ja kokonaistilanteen hyvin huomioon ottavana. - On hyvä, että myös talouden arviointineuvosto tuo esiin sen tosiasian, että finanssipolitiikka on ollut oikein mitoitettua ja elvyttävä politiikka perusteltua vuosien 2020 ja 2021 aikana, kun koronakriisi on pyyhkäissyt läpi yhteiskuntamme. Näin on saatu talouden pyörät pidettyä pyörimässä ja ehkäisty työttömyyttä ja sitä myöden talouskriisin syvenemistä, toteaa Mäkinen. Mäkinen huomauttaa kuitenkin, että arviointineuvoston samaan aikaan kritisoima kehystason nosto on mahdollistanut tarvittavan elvyttävän talouspolitiikan. Mäkinen muistuttaa samalla, että tämän vuoden talousnäkymät ovat myös yhä epävarmat. - Se mistä lienemme kaikki yhtä mieltä, on julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä huolehtiminen ja tähän on syytä alkaa pian kiinnittää huomiota. Kuitenkin samalla tulee muistaa, että sopeutuksen tulee olla

SDP:n Johan Kvarnström: On korkea aika panostaa valtatie 25:een ja kunnostaa Hanko–Hyvinkää-rata26.1.2022 12:16:03 EET | Tiedote

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) näkee Liikenneväyläviraston tänään esittelemässä investointiohjelmassa erittäin hyviä elementtejä. Hän pitää ohjelmaa tärkeänä ja on erityisen tyytyväinen Hanko–Hyvinkää-radan perusparannushankkeisiin ja valtatie 25:n parantamiseen. Samalla hän arvostelee sitä, että panostukset rantarataan eivät ole mukana.

SDP:n Riitta Mäkinen: väyläverkon investointiohjelmaesitys on Keski-Suomelle hyvä alku26.1.2022 11:03:28 EET | Tiedote

SDP:n jyväskyläläinen kansanedustaja Riitta Mäkinen tervehtii ilolla valtion väyläverkon investointiohjelmaesitystä, mutta toteaa sen vaativan myös jatkotyöstöä ennen kuin lopullisia päätöksiä investoinneista tehdään. - Keski-Suomen hankkeita on tässä alustavassa, virkavalmisteluna tehdyssä esityksessä huomioitu kohtuullisesti ja mukana on useita pienempiä pääväylien parannushankkeita. Esityksessä investointiohjelmaan on nostettu pääväylien parantamiseksi Keski-Suomen alueella VT4 Leivonmäen pohjoispuolella (12milj. euroa), VT4 Vestonmäen kohta (8 milj. euroa), VT4 Oravasaaren eritasoliittymä (5milj euroa). VT9 Jämsä-Korpilahti (16 milj. euroa) on sisällytetty pääväylien parantamisen ns. B-koriin, johon sisältyvät hankkeet edellyttävät vielä jatkosuunnittelua ennen hankkeiden toteuttamista. Mäkinen muistuttaa kuitenkin, että varsinaiset päätökset rahoituksesta tehdään myöhemmin, ja niiden toteutumista on nyt edistettävä voimakkaasti. Mäkinen on erittäin tyytyväinen siihen, että VT4 per

SDP:n Kansanedustaja Salonen Väyläviraston investointiohjelmasta: Kasitielle jäämässä vielä merkittäviä puutteita26.1.2022 10:03:57 EET | Tiedote

Väylävirasto on julkaissut investointiohjelmansa vuosille 2022-2029. Kyseessä on virkamiesesitys, jossa ehdotetaan seuraavien vuosien toteuttavat liikennehankkeet. Lopulliset päätökset toteutettavista hankkeista tekee kuitenkin aina eduskunta. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) kommentoi, että ohjelmassa on mukana Satakunnalle tärkeitä hankkeita, mutta myös puutteita. - Investointiohjelmassa on tunnistettu alueen kehittämistarpeita ja joidenkin tärkeimpien liikennekohteidemme kiireellisyys. Rahoitettavaksi on nostettu esimerkiksi Vt 2 parantaminen Porin keskustassa, johon investointiohjelmassa suunnataan 60 miljoonaa euroa. Pidän kiitettävänä myös sitä, että suomalaisen raideliikenteen kilpailukyvylle tärkeä Tampere-Pori/Rauma-radalla toteutettava Digirata-hanke on nostettu ohjelmassa esiin. Suomen viennille elintärkeän kasitien osalta ohjelmaan jää kuitenkin valitettavasti vielä merkittäviä puutteita, Salonen kommentoi. Pääväyläasetuksen mukaan pääväylien nopeusrajoitusten tulisi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum