Osuuskunta KPY

Kysely: Pk-yrityksille jääneet vieraiksi kasvurahoituksen muut instrumentit kuin tulorahoitus ja lainat

Jaa

Suomalaisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä (pk-yrityksistä) yli 60 % tähtää kasvuun tulorahoituksen kautta ja 31 % aikoo hyödyntää laina- tai pankkitakauksia. Suomalaisiin arvo- ja kasvuyhtiöihin sijoittavan KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen toteaa, että pk-yrittäjien suosimat rahoitusinstrumentit ovat linjassa yritysten maltillisten kasvutavoitteiden kanssa. Hän kuitenkin muistuttaa, että kansainvälisiä menestystarinoita syntyy harvoin pelkän tulorahoituksen turvin.

Mitä seuraavista instrumenteista aiotte käyttää kasvun rahoitukseen seuraavan viiden vuoden sisällä.
Mitä seuraavista instrumenteista aiotte käyttää kasvun rahoitukseen seuraavan viiden vuoden sisällä.

KPY-konsernin Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä käy ilmi, että pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) keskuudessa selvästi suosituin rahoitusmuoto tai rahoitusinstrumentti kasvun tukena seuraavan viiden vuoden sisällä on tulorahoitus. Sen mainitsee kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista pk-yritysten päättäjistä.

Kyselyn mukaan seuraavaksi suosituimmat muodot ovat laina- tai pankkitakaukset (31 %) ja julkisten tahojen tarjoamat yritystuet (21 %).

Teollisuudessa toimivat pk-yritykset hyödyntävät muita toimialoja useammin lainoja ja julkisten tahojen tarjoamia yritystukia kasvun rahoittamiseen.

– Tulorahoituksen käyttäminen kasvun rahoittamisessa korostuu 20 - 99 henkilöä työllistävissä pk-yrityksissä. Tässä taustalla saattaa vaikuttaa toisaalta halu välttää lainaa, mutta mahdollisesti myös muiden käytössä olevien rahoitusinstrumenttien heikko tuntemus, KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen pohtii.

Kyselyyn vastanneiden pk-yritysten päättäjistä noin kaksi viidestä on kiinnostunut omistajakumppanista, joka tukisi oman yrityksen kasvua. Omistajakumppanuudesta kiinnostuneilla vastaajilla ei ole selvää suosikkia siitä, minkä tyyppinen uusi omistajakumppani olisi.

– Suosituin muoto omistajakumppanuudesta on uusi henkilöomistaja. Sen mainitsee ensisijaisena reilu kymmenes vastaajista, jotka ovat omistajakumppanista kiinnostuneita. Kaikkein vähiten vastaajia näyttävät houkuttavan bisnesenkelit, jonka valitsivat vain prosentti vastaajista. Vähäinen kiinnostus bisnesenkeleihin tosin voi johtua vastaajayritysten elinkaaresta ja ylimpien päättäjien ikärakenteesta, Lehikoinen tulkitsee.

Omistajakumppanuutta harkitsevat pk-yritysten päättäjät hakevat omistajakumppaniltaan ennen kaikkea uutta osaamista. Useimmiten kiinnostus kohdistuu omistajakumppanin liiketoiminta-alueen osaamiseen (39 % kiinnostuneista vastaajista). Seuraavaksi yleisimmin omistajakumppaneilta toivotaan kasvua tukevaa bisnesosaamista ja kehittämistä (35 %), verkostoja (33 %) ja rahoitusta (29 %).

Lehikoisen mukaan ilahduttavaa tuloksissa on, että omistajakumppaneista kiinnostuneista pk-yrityksistä harva haluaa vain hiljaisia kasvun rahoittajia.

– On hienoa, että kumppanilta toivotaan aidosti aktiivista otetta liiketoiminnan kehittämiseen. Moni toivoo omistajakumppanilta juuri oman alan osaamista, mikä saattaa kuitenkin toimia rajoitteena. Itse näen pikemminkin, että alan ulkopuolelta tuleva näkemys voisi olla hyvinkin hyödyllistä yritykselle, Lehikoinen toteaa.

Omistajakumppanuudesta kiinnostuneet vastaajat näkevät uusien omistajakumppanien mukaan ottamisessa myös esteitä. Niistä yleisimmät ovat päätöksenteon mutkistuminen, arvopohjaerot ja näkemyserot yrityksen arvosta.

– Moni vastaaja arvioi esteeksi lisäksi sopivan kumppanin tai rahoituksen löytymisen. Ylipäätään aiheen arviointi koetaan vaikeaksi, sillä neljäsosa vastaajista arvioi, ettei tunne asiaa tarpeeksi hyvin tai ei muuten osaa ottaa kantaa aiheeseen. Pk-yrityksetkin näyttävät tarvitsevan lisää tietoa omistajakumppanuudesta, Lehikoinen sanoo.

Pk-yritysten päättäjiä pyydettiin kyselyssä arvioimaan mahdollisen omistajakumppanin kotimaisuuden tärkeyttä. Kaikista vastaajista lähes yli 60 % listasi omistajakumppanin kotimaisuuden vähintään tärkeäksi tekijäksi.

Kotimaisen omistajakumppanin tärkeys korostuu merkitsevästi perheomisteisissa yrityksissä, pienissä eli 5 -9 henkilöä työllistävissä yrityksissä ja yrityksissä, joilla ei ole vienti- tai tuontiliiketoimintaa. Merkittävästi vähemmän tärkeää omistajakumppanin kotimaisuus on yrityksille, jotka toimivat pääkaupunkiseudulla, kaupan alalla ja ovat ensisijaisesti kiinnostuneita pääomasijoittajista kasvun tukemisessa.

– Kotimaisen omistajakumppanin suosimista moni perusteli kotimarkkinan tuntemuksella, yhteisillä arvoilla ja kielellä sekä paikallisuudella. On kuitenkin hyvä muistaa, että myös kotimaisella omistajakumppanilla voi olla vankkaa kansainvälisen liiketoiminnan osaamista ja verkostoja, Lehikoinen toteaa.

Alkuvaiheen ohittaneisiin arvo- ja kasvuyhtiöihin sijoittava KPY on itsekin huomannut yritysten arvostavan omistajakumppanin kotimaisuutta.

– Monille yrittäjille on tärkeää luoda oman toiminnan kautta elinvoimaa ja huolehtia luoduista työpaikoista. Nämä arvot voi olla helpompi jakaa kotimaisen omistajakumppanin kanssa, Lehikoinen arvioi.

Osuuskunta KPY:n tilaama tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina osana Taloustutkimuksen Business Telebus -monitilaajatutkimusta. Tutkimuksen vastaajina olivat 300 ensisijaisesti toimitusjohtajaa/yrittäjää/omistajaa ja toissijaisesti talousjohdon edustajaa. Kohderyhmänä oli 5 - 249 työllistävät yritykset kaikilta toimialoilta valtakunnallisesti (pl. Ahvenanmaa). Tiedonkeruu tehtiin 11.4.-19.4.2022.

Yhteyshenkilöt

Anssi Lehikoinen
KPY-konsernin toimitusjohtaja
p. 050 328 2648, sähköposti anssi.lehikoinen(at)kpy.fi

Kuvat

Mitä seuraavista instrumenteista aiotte käyttää kasvun rahoitukseen seuraavan viiden vuoden sisällä.
Mitä seuraavista instrumenteista aiotte käyttää kasvun rahoitukseen seuraavan viiden vuoden sisällä.
Lataa
Millaisesta omistajakumppanista olisitte ensisijaisesti kiinnostunut kasvun tukena.
Millaisesta omistajakumppanista olisitte ensisijaisesti kiinnostunut kasvun tukena.
Lataa
Kuinka tärkeää sinulle on, että mahdollinen omistajakumppanisi on kotimainen taho.
Kuinka tärkeää sinulle on, että mahdollinen omistajakumppanisi on kotimainen taho.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Osuuskunta KPY
Osuuskunta KPY
Viestikatu 7 A
70600 KUOPIO

Vaihde 017 369 7800http://www.kpy.fi

Noin 140-vuotias KPY on arvopohjainen osuuskunta, jonka omistaa Osuuskunta KPY:n osuudenomistajien muodostama yhteisö.

Haluamme luoda elinvoimaa omaa toimintaamme laajemmin sijoittamalla arvopohjaamme sopiviin, toimintansa käynnistys- ja alkuvaiheen ohittaneisiin kannattavan kasvun yhtiöihin sekä kehittämällä modernia työpäiväkokemusta edistäviä toimitilakiinteistöjämme ja palveluitamme.

Visionamme vuoteen 2026 on olla liike-elämän ekosysteemi, joka on yksi Suomen arvostetuimmista menestyjien kasvuympäristöistä. Tätä visiota toteutamme sekä omistamalla aiempaa monipuolisemmin kiinnostavia yhtiöitä (KPY Momentum -strategia) että luomalla ekosysteemejä ja yhteisöjä, jotka houkuttelevat osaajia ja luovat edellytyksiä yritysten kasvulle (KPY Nova -strategia). Katsomme, että Momentum ja Nova -strategialinjamme täydentävät ja tukevat luontevasti toinen toisiaan.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskunta KPY

Osuuskunta KPY, konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.202231.8.2022 09:30:00 EEST | Tiedote

Osuuskunta KPY Lehdistötiedote 31.8.2022 klo 9.30 Tämä tiedote on tiivistelmä KPY-konsernin puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2022. Tiedote on kokonaisuudessaan tämän lehdistötiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa https://www.kpy.fi/sijoittajalle/vuosi-ja-osavuosikatsaukset/. Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti Liikevaihto oli 106,8 (147,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski vertailukauteen nähden erityisesti vuonna 2021 toteutetuista yritysjärjestelyistä johtuen. Käyttökate oli 2,9 (13,5) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -3,4 (5,4) miljoonaa euroa.Vertailukauden käyttökate ja liikevoitto sisälsivät yritysjärjestelyihin ja kertaluonteisiin omaisuuden arvonalennuksiin liittyviä eriä. Yritysjärjestelyiden vaikutus vertailukauden käyttökatteeseen oli noin 6,5 miljoona euroa. Yritysjärjestelyiden ja arvonalennusten nettomääräinen vaikutus vertailukauden liikevoittoon oli puolestaan noin 5,3 miljoonaa euroa. Vastaavanlaisia eriä ei sisälly katsauskauden 1–6/2022 tuloksee

KPY ja LähiTapiola vähemmistöomistajiksi vauhdittamaan Gebwell Oy:n kasvutavoitteita22.6.2022 09:30:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Savossa Leppävirralla toimiva Gebwell Oy on ympäristöystävällisiä ja ekologisia lämmitys- ja jäähdytys-ratkaisuja toimittava yhtiö, jonka asiakkaita ovat LVI-urakoitsijat ja loppukäyttäjinä erityisesti suuret yrityskiinteistöt ja asunto-osakeyhtiöt. Vuonna 2006 perustettu Gebwell tavoittelee merkittävää roolia ympäristöystäväl-listen ratkaisuiden tuottajana energiamurroksessa, jossa tarve uusille fossiilittomille ratkaisuille on voimakkaassa kasvussa.

Voimatel Oy osaksi Enersense International Oyj:ta – KPY:stä yksi Enersensen suurimmista omistajista20.6.2022 12:11:39 EEST | Tiedote

Arvopohjainen monialakonserni KPY ja päästöttömien energiaratkaisuiden toteuttaja Enersense International Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti Enersense hankkii KPY:n kriittiseen infrastruktuuriin ja energiapalveluihin erikoistuneen tytäryhtiö Voimatel Oy:n koko osakekannan osakevaihdolla. Kyseessä on merkittävä järjestely toimialalla, minkä vuoksi yrityskauppa on ehdollinen muun muassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle. Yrityskaupan toteuttamiseksi Enersense International Oyj toteuttaa suunnatun osakeannin Osuuskunta KPY:lle. Osakevaihdon lisäksi Osuuskunta KPY tekee 2,2 miljoonan euron sijoituksen Enersenseen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme