AS3 Finland Oy

KYSELY: Työelämän murros haastaa organisaatiot uudistumaan – toimenpiteet vielä riittämättömiä

Jaa

Suomalaiset organisaatiot painivat nopeasti muuttuvan ja ennalta arvaamattoman maailman tuomien haasteiden kanssa. Organisaatioissa tunnistetaan uudistumisen tarve, mutta toimenpiteet koetaan usein riittämättömiksi. Esimerkiksi digitalisaatioon ja henkilöstön kyvykkyyden varmistamiseen on varauduttu heikosti. Ihmiskeskeisestä johtamisesta etsitään uusia ratkaisuja.

Tulevaisuuden menestyjät 2023
Tulevaisuuden menestyjät 2023

AS3 Finland selvitti Tulevaisuuden menestyjät 2023 -kyselyssään, miten työelämän murros näyttäytyy suomalaisissa organisaatioissa ja kuinka siihen on varauduttu. Kyselytutkimukseen osallistui lähes 90:n yrityksen ja julkisen puolen organisaation henkilöstöammattilaisia ja johtoa.

Organisaatioiden toimintaympäristössä teknologian muutokset, digitalisaatio ja automatisaatio nähtiin keskeisimpinä haasteina ja 79 % vastaajista koki niihin varautumisen tärkeäksi. Silti jopa 45 % arvioi olevansa heikosti varautunut näihin haasteisiin. Digitalisaation nähtiin avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta niitä ei osata vielä hyödyntää.

Haasteena kulttuurin kokonaisvaltainen uudistaminen

Useimmat kyselyyn vastanneet halusivat löytää tapoja luoda organisaatio, joka pystyy uudistumaan jatkuvasti. Tavoitteena on rakentaa ketterämpi ja nopeasti reagoiva organisaatio lisäämällä itseohjautuvuutta ja siirtämällä päätöksentekovaltaa alaspäin.

– Henkilöstöjohtamisen haasteena mainittiin useimmin kokonaisvaltainen kulttuurin uudistaminen. Tämä vaatii arjen toimintatapojen ja käyttäytymisen perusteellista muutosta. Vanhoista rakenteista, ajattelusta ja toimintatavoista on haastavaa päästä eroon, ja itse muutos täytyy tehdä uudella tavalla, sanoo AS3 Finlandin Executive Coach ja Partner Henna Tomperi.

Nopeat muutokset vaativat jatkuvaa osaamisten ja kyvykkyyksien hankintaa ja kehittämistä. Kaikki kyselyyn osallistuneet kokivat henkilöstön kyvykkyyden varmistamisen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Kuitenkin vastaajista kolmannes on valmistautunut tähän vain jonkin verran.

Tulevaisuudessa johtamiselta odotetaan ihmislähtöisyyttä

Johtamisen uudistamisen nähdään olevan uudenlaisen toimintatavan ytimessä. Johtamisen pitäisi olla rohkeaa ja eteenpäin katsovaa. Organisaatioissa kehitetään tapoja johtaa ihmisiä niin, että he oppivat elämään jatkuvan muutoksen keskellä. Keinoja etsitään ihmislähtöisestä, osallistavasta ja aktiivisesti viestivästä tavasta johtaa.

Lähes kaikki haastatellut pitivät johtamiskulttuurin kehittämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Kuitenkin vain 9 % arvioi varautuneensa siihen erittäin hyvin. Itseohjautuvuuteen oli varautunut erittäin hyvin 5,5 % ja tulevaisuuden johtajien kasvattamiseen 4,4% vastaajista.

– Johtamiskulttuurin kehittäminen valmentavaan suuntaan mahdollistaa itseohjautuvuuden ja sitä kautta toiminnan ketteryyden. Se myös vahvistaa henkilöstön sitoutumista. Työn merkityksellisyydestä on tullut keskeinen kilpailutekijä. Organisaatiot etsivät tapoja tarjota tukea ja joustoja henkilöstön odotusten ja elämäntilanteen mukaan. Toisaalta huomataan, että itseohjautuvuus tuo mukanaan uusia haasteita työkyvyn ja työssä jaksamisen johtamiseen, kertoo Henna Tomperi.

Tiivistelmä Tulevaisuuden menestyjät 2023 -kyselyn tuloksista:

http://julkaisut.as3.fi/tulevaisuuden-menestyjat-2023/

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Tulevaisuuden menestyjät 2023
Tulevaisuuden menestyjät 2023
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

AS3 Finland Oy
AS3 Finland Oy
Panorama Tower Hevosenkenkä 3
02600 ESPOO

https://www.as3.fi

AS3 Finland Oy haluaa työllään edistää sitä, että yhä useammalla on mielekäs työ ja että yksilöt, organisaatiot ja yhteiskunnat menestyvät työelämän murroksessa. Palveluihimme kuuluvat mm. outplacement- eli uudelleensijoittumisvalmennus, uracoaching, coaching sekä erilaisia muutosjohtamiseen ja uudistumiseen liittyviä valmennuksia. Ammattitaitoiset valmentajamme toimivat Espoosta, Jyväskylästä, Kuopiosta, Lahdesta, Oulusta, Tampereelta ja Turusta käsin.

AS3 Finland on osa vuonna 1989 perustettua AS3-konsernia, meitä on yli 800 eri Pohjoismaissa. Kansainvälisenä kumppaninamme on maailman johtava työelämän muutosten saralla toimiva yritys Lee Hecht Harrison.