Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Laaja arviointi: laki tehostanut opiskeluhuoltoa, mutta korjaavat toimenpiteet eivät ole vähentyneet

Jaa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tehostanut monin osin opiskeluhuoltoa ja parantanut opiskeluhuollon tilaa kokonaisuutena niin esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa kuin ammatillisessa koulutuksessakin. Kehitettävää on kuitenkin edelleen esimerkiksi yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamisessa sekä opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden ja henkilöstön riittävyyden yhdenvertaistamisessa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi vuosina 2016–2017 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 toimeenpanoa.

Arviointi kohdentui kaikkiin koulutuksen ja opetuksen järjestäjiin, näytteenä valittuihin esiopetusyksiköihin sekä otoksena valittuihin perusopetuksen kouluihin ja lukioihin. Arvioinnissa oli mukana opiskeluhuollon ohjausryhmiä, oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmiä tai koulutuksen järjestäjiä yhteensä 1 200, oppilaita ja opiskelijoita yhteensä 25 600 (perusopetuksen 5. ja 8. luokan oppilaat sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen toisen vuosikurssin opiskelijat) sekä 15 viranomaistahojen ja sidosryhmien edustajaa.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto ei näy kovin selkeästi koulujen ja oppilaitosten arjessa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain keskeinen tavoite oli opiskeluhuollon painopisteen siirtyminen yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, joka on ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea tarjoavaa. Arviointitulosten mukaan yhteisöllisen opiskeluhuollon painoarvo on lisääntynyt ja järjestäminen tehostunut kaikilla koulutusasteilla, vaikka opiskeluhuollon painopiste ei ole vielä kovin vahvasti siirtynyt yksilökeskeisestä yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Yhteisöllisen opiskeluhuollon järjestäminen vaihtelee suuresti kouluittain ja oppilaitoksittain, ja opiskeluhuollon korjaavat toimenpiteet eivät ole vähentyneet.

– Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon tulisi kohdentaa voimavaroja kaikilla koulutusasteilla. On tärkeää turvata yhteisöllisen toimintakulttuurin mahdollistaminen, erityisesti ammatillisen koulutuksen reformissa, toteaa arviointiasiantuntija Tarja Frisk.

Opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus parantunut hieman, eniten haasteita psykologipalveluissa

Opiskeluhuoltopalveluiden saatavuus pysyi kaikilla koulutusasteilla pääosin ennallaan. Terveydenhoitaja- ja kuraattoripalvelujen saatavuus koettiin pääsääntöisesti hyväksi. Laki tehosti kuraattori- ja psykologipalveluiden saatavuutta kohtalaisesti. Niiden saatavuus kuitenkin vaihteli kaikilla koulutusasteilla, kuten myös lääkäripalveluiden saatavuus. Edelleen on esiopetusyksiköitä, kouluja ja oppilaitoksia, joissa edellä mainittujen palvelujen saatavuus on heikkoa. Psykologipalvelujen saatavuus on yksi keskeisistä opiskeluhuollon haasteista.

Arviointitulosten mukaan oppilaat ja opiskelijat saavat opiskeluhuollon palvelut pääosin lain määrittelemissä määräajoissa. Tosin tämäkin vaihtelee alueittain ja kunnittain. Oppilaat ja opiskelijat kokivat avun pyytämisen erilaisiin huoliin yleensä helpoksi. Avun saaminen koettiin helpommaksi kuin avun pyytäminen.

Opiskeluhuollon tila ja oppijoiden vaikutusmahdollisuudet parantuneet

Opiskeluhuollon ohjausryhmät, oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmät sekä koulutuksen järjestäjät arvioivat opiskeluhuollon tilan paremmaksi lain voimaantulon jälkeen kuin ennen sitä (kuvio 1). Lain myötä opiskeluhuoltotyöstä on tullut suunnitelmallisempaa ja monialaisempaa kaikilla koulutusasteilla.

– Oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä oppilaiden ja opiskelijoiden, erityisesti oppilas- ja opiskelijakuntien, vaikutusmahdollisuudet koulu- ja oppilaitosyhteisöissä paranivat. Lisäksi oppilaiden ja opiskelijoiden tietosuoja parani. Oppilaat ja opiskelijat pitivät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan tärkeinä, kertoo projektipäällikkö Anna-Mari Summanen.

Yhdenvertaisuus ei toteudu oppilaitosten ja alueiden välillä

Vaikka opiskeluhuolto on tehostunut monin osin oppilas- ja opiskelijahuoltolain myötä, siinä on edelleen paljon kehittämistä. Kehitettävää on esimerkiksi yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamisessa sekä opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden ja henkilöstön riittävyyden yhdenvertaistamisessa koulujen, oppilaitosten ja maan eri osien välillä. Lisäksi opiskeluhuoltorekisterit, kirjaamiskäytänteet ja lain tulkintavariaatiot vaativat täsmentämistä. Kaikilla koulutusasteilla todettiin, että oppilas- ja opiskelijahuoltolain kauaskantoisempien tavoitteiden saavuttamiseksi on vielä paljon tehtävää. Näitä tavoitteita ovat esimerkiksi lastensuojelun tarpeen sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden tarpeen vähentäminen.

Arviointi liittyi eduskunnan opetus- ja kulttuuriministeriölle antamaan seurantatehtävään oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaikutuksista. Laki astui voimaan 1.8.2014, ja tässä arvioinnissa selvitettiin lain vaikutuksia opiskeluhuollon vaikuttavuuteen, tehostumiseen, palvelujen saatavuuteen ja henkilöstön riittävyyteen. Arviointi koski sekä esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta että ammatillista koulutusta eli kaikkia lain soveltamisalaan kuuluvia koulutusasteita.

Lisätietoja:

Yleissivistävän koulutuksen oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi: projektipäällikkö Anna-Mari Summanen, anna-mari.summanen@karvi.fi, puh. 029 533 5523

Ammatillisen koulutuksen oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi: projektipäällikkö Tarja Frisk, tarja.frisk@karvi.fi, puh. 029 533 5504

Julkistamistilaisuus ja julkaisut verkossa:

Arvioinnin tulokset julkaistaan 14.3.2018 klo 13.00–16.00 Finlandia-talon Terassisalissa. Raportit julkaistaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla http://www.karvi.fi/ julkistamistilaisuuden alkaessa.

Tietoja julkaisijasta

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
PL 28
00101 HELSINKI

029 533 5500http://karvi.fi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on itsenäinen koulutuksen arviointivirasto. Se toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Arviointikeskus koostuu arviointineuvostosta, korkeakoulujen arviointijaostosta ja kolmesta osaamisyksiköstä: yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksiköstä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Det är tryggt i skolan och människor trivs där – ändå anser många åttondeklassare att bara några lärare kan upprätthålla arbetsron16.3.2018 13:00Tiedote

Arbetsron främjas av trivsel och säkerhet i skolan, differentierad undervisning samt av vårdnadshavarnas intresse för elevernas skolgång. Lärare och elever anser att fostrande samtal är en fungerande metod för att ingripa i problemsituationer. De vanligaste allvarliga störningarna i skolor är mobbning, att avlägsna sig olovligt från skolans område och att läraren förlorar tålamodet.

Omfattade utvärdering: lagen har effektiverat elevhälsan, men de korrigerande åtgärderna har inte minskat14.3.2018 13:00Tiedote

Lagen om elev- och studerandevård har i många avseenden effektiviserat elevhälsan och förbättrat elevhälsans tillstånd som en helhet såväl i förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning som yrkesutbildning. Det finns emellertid utrymme för utveckling när det gäller att stärka generellt inriktad elevhälsa samt en jämlikare tillgång till elevhälsotjänster och tillräcklig personal.

Millainen on koulujen työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön tila? - Julkistamis- ja keskustelutilaisuus 16.3. klo 12.30–165.3.2018 08:00Kutsu

Karvin toteuttamassa laajassa arvioinnissa on selvitetty vuonna 2014 toteutettujen lakimuutosten vaikutuksia: Esimerkiksi millaisia häiriö- ja ongelmatilanteita kouluissa ja lukioissa esiintyy sekä miten niitä voidaan vähentää ja ennaltaehkäistä? Entä millaiset opetuskäytänteet ja asenteet tukevat, ylläpitävät ja parantavat työrauhaa ja turvallista oppimisympäristöä?

Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin - muutokset pieniä, mutta kehityssuunta osin huolestuttava22.11.2017 08:00Tiedote

JULKAISUVAPAA - Varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen järjestäjät ovat kohdistaneet säästöjä henkilöstökuluihin. Osa koulutuksen järjestäjistä on vähentänyt opetuksen tarjontaa, ja erot opetusmäärissä ovat kasvaneet. Muutokset ovat kuitenkin pieniä, mihin vaikuttaa osittain se, että kunnat ja muut järjestäjät ovat lisänneet omaa rahoitusosuuttaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme