Säteilyturvakeskus (STUK)

Låg- och medelaktivt avfall i Lovisa är i ett säkert skick

Dela

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har bedömt säkerheten för slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall på Lovisa kärnkraftverk. STUK slår fast att slutförvaringsanläggningens säkerhetsstatus är god och att Fortum kan fortsätta att använda slutförvaringsanläggningen.

Fortum driftsatte år 1998 en anläggning för låg- och medelaktivt avfall på Hästholmen i Lovisa, i närheten av ett kärnkraftverk. Avfallet placeras i tunnlar som grävts ut i berget på cirka 110 meters djup.

Tillståndsinnehavaren ska vart femtonde år göra en säkerhetsbedömning av slutförvaringsanläggningen åt STUK. STUK mottog i slutet av 2020 den tidsbestämda säkerhetsbedömningen för slutförvaringsanläggningen från Fortum.  

STUK bifogade i sitt godkännande krav på åtgärder för att vidareutveckla slutförvaringsanläggningens säkerhet. Dessa krav avser exempelvis säkerhetsbedömningar, tillsyn och ledning av den mänskliga verksamheten. Fortum ska rapportera kring dessa frågor till STUK under 2022 och 2023.

Syftet med slutförvarsanläggningen på Hästholmen är att lagra allt låg- och medelaktivt avfall som produceras under drift och avveckling vid Lovisa kraftverk. Fortum planerar också att exportera små mängder radioaktivt avfall som genereras på andra håll i Finland.

Det nuvarande drifttillståndet för anläggningen tillåter inte slutförvaring av allt avfall som Fortums nya planer inbegriper. För ny användning behöver Fortum ett nytt drifttillstånd och Fortum har inlett en miljökonsekvensbedömning för detta tillstånd. Detta beslut från STUK om den tidsbestämda säkerhetsbedömningen gäller inte ett eventuellt nytt drifttillstånd.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Mia Ylä-Mella, tel. +358 (0)9 759 88 202

Dokument

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Jokiniemenkuja 1
01370 Vantaa

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

The Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority will send measuring equipment to the Chornobyl plant area together with the Norwegian and Swedish authorities19.7.2022 09:00:00 EEST | Press release

Together with the Swedish and Norwegian radiation safety authorities, the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority will send measuring equipment to the Chornobyl plant area for monitoring the radiation doses of employees and environmental radiation. The total value of the support is approximately EUR 360,000. The new measuring equipment will be delivered to the area by the end of 2022.

Strålsäkerhetscentralen skickar mätinstrument till anläggningsområdet i Tjernobyl tillsammans med myndigheterna i Norge och Sverige19.7.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen skickar tillsammans med strålsäkerhetsmyndigheterna i Sverige och Norge bland annat mätutrustning för övervakning av stråldoser hos arbetstagare och strålningsvärden i miljön till anläggningsområdet i Tjernobyl. Stödets värde är sammanlagt cirka 360 000 euro. De nya mätinstrumenten levereras till området före utgången av 2022.

Säteilyturvakeskus lähettää yhdessä Norjan ja Ruotsin viranomaisten kanssa mittauslaitteita Tšernobylin laitosalueelle19.7.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Säteilyturvakeskus lähettää yhdessä Ruotsin ja Norjan säteilyvalvontaviranomaisten kanssa Tšernobylin laitosalueelle muun muassa työntekijöiden säteilyannosten valvontaan ja ympäristön säteilyarvojen seurantaan tarkoitettuja mittauslaitteistoja. Tuen arvo on yhteensä noin 360 000 euroa. Uudet mittalaitteet toimitetaan alueelle vuoden 2022 loppuun mennessä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum