Aluehallintovirasto

Lagändringen om obligatoriska hälsokontroller trädde i kraft – regionförvaltningsverkens behörighet förtydligas

Dela

En lagändring som gäller paragraf 16 i lagen om smittsamma sjukdomar trädde i kraft 29.3.2021. Ändringen preciserar regionförvaltningsverkens möjlighet att fatta s.k. massbeslut om deltagande i hälsokontroller. Hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena upprätthålls genom gott samarbete mellan flera myndigheter.

Ändringen av smittskyddslagen, genom vilken bl.a. paragraf 16 förtydligas, trädde i kraft 29.3.2021. I paragrafen föreskrivs om obligatoriska hälsokontroller, som kan inbegripa t.ex. coronatest.

Ändringen av paragraf 16 förtydligar regionförvaltningsverkens möjlighet att genom ett enda beslut förordna flera personer till hälsokontroller, dvs. möjligheten att fatta ett s.k. massbeslut. Ändringen av lagen är välkommen. Det är viktigt att lagstiftningen är exakt när man beslutar om begränsningsåtgärder, och för oss är det ytterst viktigt att vår verksamhet noggrant följer lagen och respekterar alla finländares grundläggande rättigheter.

En välkommen ändring är också att den läkare som i fortsättningen ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen och sjukvårdsdistriktet kan förordna om obligatorisk hälsokontroll för en enskild person. Tidigare kunde ett individuellt förordnande endast fattas av regionförvaltningsverket, men i praktiken på begäran av den aktör som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen. Kommunerna ansvarar för ordnandet av hälsokontroller. Regionförvaltningsverken kan med stöd av paragraf 15 i lagen om smittsamma sjukdomar ålägga kommunerna att ordna hälsokontroller.

De regionala förhållandena styr regionförvaltningsverkens beslutsfattande

De regionala förhållandena i vårt land är olika, vilket också syns i epidemiläget. Detta beaktas i besluten om coronabegränsningar. Exempelvis bestämmelser om stängning av lokaler eller bestämmelser om att delta i hälsokontroller görs endast när det är nödvändigt med tanke på sjukdomsläget. Många kommuner har genom frivilliga tester fått nästan alla inresande testade. Smittskyddsläkare i kommunerna har utifrån en individuell bedömning förordnat personer som vägrar genom en hälsokontroll att sättas i obligatorisk karantän. I enlighet med rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd är bl.a. barn och förare av godstrafik befriade från obligatoriska hälsokontroller.

Inom området för regionförvaltningsverket i Östra Finland har det ännu inte varit nödvändigt att fatta ett s.k. massbeslut om obligatoriska hälsokontroller, men situationen bedöms kontinuerligt och ett beslut kan fattas också snabbt. Regionförvaltningsverket har hittills fattat två individuella beslut för personer som vägrat delta i en hälsokontroll. Inom samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (SiunSote) fungerar hälsokontrollerna och coronatesterna bra. Alla inresande inom persontrafiken testas. Det har fastställts obligatorisk karantän för enskilda personer som vägrar delta i tester. Det har endast anlänt några enstaka internationella flygningar till flygplatserna i Joensuu och Kuopio i början av året.

Inom området för regionförvaltningsverket i Södra Finland är inresandet livligast i landet. Redan i början av mars – innan regionförvaltningsverket 17.3.2021 fattade ett s.k. massbeslut om obligatoriska hälsokontroller – hade inresande som anlände till Helsingfors hamnar ett förhandsintyg över ett negativt resultat i ett coronatest eller intyg över att de tidigare hade insjuknat i corona innan de steg ombord på fartyget. I hamnarna fanns dock möjlighet till hälsokontroll. Även största delen av passagerarna som anlände via Helsingfors-Vanda flygplats hade ett förhandsintyg eller deltog frivilligt i testet. Innan regionförvaltningsverket fattade sitt beslut vägrade en procent av passagerarna att genomgå en frivillig hälsokontroll. Efter att beslutet trädde i kraft har det på flygplatsen endast funnits enskilda personer som vägrat genomgå en hälsokontroll. Också vid gränsövergångsstället i Vaalimaa har många haft intyg över ett förhandstest eller frivilligt deltagit i testet. I början av mars var det cirka två procent av de inresande som vägrade genomgå en hälsokontroll. Efter regionförvaltningsverkets beslut har ingen i Vaalimaa vägrat genomgå en hälsokontroll. Vid gränsövergångsstället i Nuijamaa vägrade i början av mars tre procent av de inresande att genomgå en hälsokontroll och efter den 17 mars två procent – det bör noteras att det i Södra Karelen i mars inte fanns ett gällande s.k. massbeslut om obligatoriskt deltagande i hälsokontroller. I Nuijamaa har kontaktuppgifterna för de personer som vägrat genomgå en hälsokontroll samlats in vid gränsen och sänts till deras hemkommuner. Representanter för kommunen har kontaktat dem och styrt dem till en hälsokontroll.

Inom området för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland finns det mest gränsöverskridande trafik på Åbo flygplats och i hamnen. Den internationella flygtrafiken är liten. Alla som anlänt utan ett negativt resultat i ett coronatest har under uppföljningen i mars deltagit i ett frivilligt coronatest. Den trafikmängd som från Sverige anländer till Åbo hamn är endast fyra procent av den normala. Under uppföljningsveckoslutet (5–8 mars) vägrade tre av de 210 personer som anlände från Sverige att delta i testet. Även till hamnen i Nådendal kommer passagerare från länder utanför Finlands gränser. Exempelvis kunde 52 av de 54 resenärer som anlände till Nådendal vecka 10 uppvisa ett negativt testresultat eller ett intyg över att de tidigare insjuknat i covid19.

Inom området för Regionförvaltningsverket i Norra Finland finns gränsövergångsställena i Kortesalmi i Kuusamo och i Vartius i Kajanaland. På Uleåborgs flygplats finns det för närvarande ingen utlandstrafik. Trafiken är också liten vid gränsövergångsstället i Kortesalmi. I Vartius har det funnits mer trafik: under mars har närmare 1 000 personer testats och cirka 240 personer har visat upp ett testintyg. Endast ett fåtal har vägrat delta i ett frivilligt test. I Vartius har också lastbilschaufförerna hänvisats till en hälsokontroll.

Inom området för Regionförvaltningsverket i Lappland har gränskommunerna genom en bestämmelse ålagts att ordna hälsokontroller för inresande, och detta har varit en tillräcklig åtgärd. Epidemiläget är lugnt inom sjukvårdsdistrikten i Lappland och Länsi-Pohja. Gränstrafiken har varit betydligt lugnare vid alla gränsövergångsställen i Lappland. Av de personer som passerade gränsen och som blev testade konstaterade man coronavirussmitta hos färre än 0,1 procent. Bara ett fåtal inresande vägrade delta i testet.

 

inom området för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland finns för närvarande få inresande, och ytterst få av dem har vägrat genomgå en hälsokontroll. Antalet infektioner från utlandet har varit litet i området. I praktiken har det funnits inresande som anländer direkt från utlandet endast på Tammerfors–Birkala flygplats (45 passagerare under tiden 1–25 mars) och i Vasa hamn (t.ex. under vecka 10 fanns det 96 passagerare). I Bottniska vikens godshamnar har Tullen samarbetat med lokala hälsomyndigheter i frågor som gäller besättningen på fraktfartyg. Regionförvaltningsverket har meddelat en bestämmelse om att det i fortsättningen är obligatoriskt för inresande att delta i hälsokontroller vid gränsövergångsställena i området.

Hälsosäkerheten vid gränserna är en stor helhet

Antalet inresande har minskat till följd av regeringens, grannländernas och trafikbolagens beslut. I denna situation är det också i praktiken möjligt för kommunerna att hänvisa alla som anländer till landet till ett coronatest. När passagerarvolymerna åter börjar stiga är det särskilt viktigt att tillräckliga resurser reserveras för uppgifter inom hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena. Också styrningen av dem som hålls i karantän och kontakterna med dem samt smittspårningen kräver mycket resurser av kommunerna.

Gränssäkerhetsåtgärderna är en helhet där obligatoriska hälsokontroller som s.k. massbeslut endast utgör en liten del. Vid gränsövergångsställena arbetar många myndigheter, flygbolag och rederier tillsammans för att öka hälsosäkerheten.

Mer information 

Meddelande 25.3.2021: Ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller obligatoriska hälsokontroller och lämnande av uppgifter träder i kraft (stm.fi) 

Meddelande 15.3.2021: Hälsokontrollerna vid gränsövergångarna: regionförvaltningsverken inför beslut som gäller flera personer - ett välkommet nytt verktyg (rfv.fi)

Vanliga frågor: Vilka restriktioner gäller för tillfället eller är på kommande för hälsokontroller?(rfv.fi) 

Resor och coronaviruspandemin (thl.fi) 

Mediaförfrågningar 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

• regionförvaltningsöverläkare Anne Hiiri, tfn 0295 016 067 
• direktör Kristiina Poikajärvi, tfn 0295 016 654 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland 

• regionförvaltningsöverläkare Sami Remes, tfn 0295 016 876 
• direktör Ulla Ahonen, tfn 0295 016 888 

Regionförvaltningsverket i Lappland 

• regionförvaltningsöverläkare Sari Kemppainen, tfn 0295 017 350 
• chef för juridiska ärenden Keijo Mattila, tfn 0295 017 372

 Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

• direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 

• regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587 
• direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549 


Regionförvaltningsverket i Norra Finland 

• regionförvaltningsöverläkare Pasi Eskola, tfn 0295 017 573 
• direktör Maria Siurua, tfn 0295 017 546 

fornamn.efternamn@rfv.fi 

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Itä-Savossa on kielletty yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, muualla Itä-Suomessa rajoitus on 20 henkilöä20.4.2021 08:00:27 EEST | Tiedote

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitukset jatkuvat Itä-Suomen alueella. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla on kielletty yli kuuden henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kuntien alueilla on kielletty yli kahdenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Määräykset ovat voimassa 23.4. - 22.5.2021.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetstider och ackordslön för utländska säsongsarbetare20.4.2021 07:10:00 EEST | Tiedote

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar arbetsplatser inom jordbruk, som använder utländsk säsongsarbetskraft. Under den kommande skördesäsongen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt bokföringen av arbetstider och åt ackordsprissättningen. Vid den övervakning som genomfördes i fjol hade två tredjedelar av inspektionsobjekten försummat arbetstidsbokföringen. Hälften hade lönerelaterade brister.

Työsuojeluviranomainen valvoo ulkomaisten kausityöntekijöiden työaikaa ja urakkapalkkaa20.4.2021 07:10:00 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomainen valvoo maatalouden työpaikkoja, jotka käyttävät ulkomaista kausityövoimaa. Tulevana satokautena valvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota työaikojen kirjaamiseen ja urakkahinnoitteluun. Viime vuonna tehdyssä valvonnassa kaksi kolmannesta tarkastuskohteista oli laiminlyönyt työaikakirjanpidon. Palkkauksessa oli puutteita puolella tarkastuskohteista.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum