Suomen Omakotiliitto ry

Lainsäädäntö ei ole este, jos tahtoa muutokseen löytyy: Sähkön siirtomaksujen vääristyneitä ylituottoja helposti alennettavissa puoli miljardia euroa vuodessa

Jaa

Suomen Sähkönkäyttäjät ja Omakotiliitto peräänkuuluttavat lainsäätäjiltä kunnianhimoisempia toimia sähkön siirtohintojen kohtuullistamiseksi asiakkaille. Tällä hetkellä sähkön käyttäjät maksavat satoja miljoonia euroja vuodessa kustannuksista, joita ei ole syntynyt. Energiaviraston käyttämässä laskentamallissa on maksajan kannalta epäkohtia, jotka käyvät ilmi LUT-yliopiston strategisen rahoituksen professori Mikael Collanin talousvaliokunnalle pitämästä esityksestä.

Jakeluverkkoyhtiöt ovat lakisääteisiä monopoleja, joita käyttäjät eivät voi kilpailuttaa. Niiden tuottotasot Suomessa eivät vastaa liiketoiminnan luonteenmukaisia alhaisia riskejä. Sähköä perushyödykkeenä on lähes mahdotonta korvata. Kaikille asiakkaille keskeistä on, että sähkö, siirto ja siihen liittyvät verot ovat alhaisia, sähkön laatu on hyvää ja että sitä on saatavilla vaivattomasti. Sähkön siirron osalta yhtälö ei toimi, ja asiakkaiden luottamus yhtiöihin onkin rapistumassa.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan parhaillaan lakimuutosta koskien sähkön jakeluverkkoyhtiöiden valvontaa. Lakiluonnoksessa esitetyt muutosehdotukset eivät kuitenkaan estä hintojen nousua, vaan ainoastaan jakavat hintojen noususta aiheutuvan taloudellisen taakan pidemmälle aikavälille asiakkaan maksettavaksi.

Toisin kuin julkisuudessa on esitetty, voidaan näihin asioihin tehdä muutoksia ja korjauksia. Suomen Sähkönkäyttäjien ja Omakotiliiton mukaan nyt esiin nousseita epäkohtia ei voida ohittaa.

Suomessa jakeluyhtiöiden sallitun tuoton laskennassa ei käytetä toteutuneita kustannuksia

Erikoinen piirre nykyisessä valvontamallissa on, että sähkön käyttäjät maksavat satoja miljoonia euroja vuodessa tuottoa investoinneille, joita ei ole tehty ja joista ei ole syntynyt kustannuksia. LUT-yliopiston strategisen rahoituksen professorin Mikael Collanin talousvaliokunnalle pitämässä esityksessä ilmenee, että kuluttajien maksettavaksi tulee vuosittain satoja miljoonia euroja tuottoja, jotka eivät perustu aidosti investointeihin kulutettuun pääomaan. Kuluttaja maksaa siis virtuaalisesta hinnasta oikeaa rahaa.

Suomessa verkkoyhtiöiden sallitun tuoton laskenta perustuu WACC-malliin, mutta sitä käytetään yleisistä periaatteista poiketen. Yleisesti WACC on dynaaminen mittari, jota käytetään toteutuneen taseen pohjalta ja joka tasapainottaa eri pääomaluokkiin kohdistuvia riskejä. Energiavirasto käyttää laskennassa kiinteää pääomarakennetta, jossa on 60 % omaa pääomaa ja 40 % vierasta pääomaa. Suomen laskentamalli kannustaa kohtuuttomaan vieraan pääoman käyttöön, jonka kustannuksista asiakkaat kantavat lopulta riskin. Yritysten todellisen pääomarakenteen käyttö tuottojen laskennan perusteena säästäisi asiakkaiden kustannuksia yli sata miljoonaa euroa vuodessa.

”Nykyisessä Energiaviraston jakeluverkkoyhtiöiden tuottomallissa asiakkaat maksavat tuottoa kustannuksille, joita ei ole syntynyt, käytetään kotikutoista tuottomallia ja hyvitetään jakeluyhtiöille vieläpä verotkin. Suomen Sähkönkäyttäjät kysyvät miksi? Epäkohtien taloudellinen kokoluokka vastaa pitkässä juoksussa Suomen tulevan hävittäjähankinnan kustannuksia. Tuottomallin perusteisiin tulisi puuttua pikaisesti”, kommentoi Suomen Sähkönkäyttäjien toimitusjohtaja Pasi Kuokkanen.

Sääntelyä on mahdollista kehittää kohtuullisemmaksi sähkönsiirron asiakkaille

Suomen Sähkönkäyttäjien ja Omakotiliiton Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen tohtori Kaisa Huhdalta tilaaman selvityksen mukaan nykyisen käytännön muuttaminen on mahdollista kahdella tavalla. Sähkömarkkinasääntelyä voidaan muuttaa uudella hallituksen esityksellä tai muokkaamalla vuoden 2020 hallituksen esitysluonnosta. Energiavirasto voi myös oma-aloitteisesti muuttaa valvontamenetelmiään ilman lainsäädäntömuutosta.

Huhdan tekemän selvityksen mukaan lainsäädäntö ei siis estä verkkopalveluiden kohtuullisuusvaatimuksen vakiintuneen tulkinnan tai lainsäädännön muuttamista maksajan kannalta suotuisampaan suuntaan. Vuoden 2020 hallituksen esitysluonnoksessa lainsäädännön kehittämisen reunaehtoja on tulkittu ankarammin kuin olisi välttämätöntä.

”Oli huojentavaa saada selville, että toisin kuin julkisuudessa on esitetty, on muutos mahdollista. Omakotiasujille on tärkeää, että sähkön siirtohinnat on mahdollista saada kuriin, kun vain poliittista tahtoa löytyy”, toteaa Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pasi Kuokkanen, puh. 010 235 4888, pasi.kuokkanen@elfi.fi
Puheenjohtaja Ari Rehnfors, puh. 050 324 1214, ari.rehnfors@omakotiliitto.fi

Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ELFI) huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta sähkömarkkinoilla. ELFI edustaa kattavasti suomalaisia teollisuuden, kaupan ja palvelualan sähkönkäyttäjiä, jotka ostavat kaiken tai merkittävän osan käyttämästään sähköstä markkinoilta. Yhdistyksen jäsenten yhteenlaskettu vuosittainen sähkönkäyttö Suomessa on koko Suomen sähkönkäytöstä noin 20 %.

Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 250 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on 74 000 jäsentä. Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajan ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500 000 vapaa-ajan asunnon omistajan etua.

Tietoa tiedotteen laskentaperusteista:

Nykyisen Energiaviraston käyttämän laskentamallin perusteella jakeluverkkoyhtiöiden sallittu tuotto oli 858,2 miljoonaa euroa vuodessa. Jos laskennassa käytetään todellisia investointeja laskennallisten kustannusten sijaan, korkein sallittu tuotto alenisi 327,6 miljoonalla eurolla vuodessa, ja oli 530,6 miljoonaa euroa vuodessa.

Jos Suomessa siirrytään myös käyttämään WACC-mallin yleisesti käytettyjä periaatteita jakeluverkkoyhtiön korkeimman sallitun tuoton määrittelyssä, olisi korkein sallittu tuotto 375,3 miljoonaa euroa vuodessa, säästöä siis nykyiseen malliin verrattuna 480 miljoonaa euroa vuodessa.

Kumulatiivisesti jakeluverkkoyhtiöillä on mahdollisuus kerätä ylituottoja verkkojen pitoajalla 6,5 miljardista jopa yli 9,7 miljardiin euroon. Luvut on laskettu Energiaviraston sivulta saatavilla vuoden 2018 vertailuluvuilla.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Toimitusjohtaja Pasi Kuokkanen, puh. 010 235 4888, pasi.kuokkanen@elfi.fi
Puheenjohtaja Ari Rehnfors, puh. 050 324 1214, ari.rehnfors@omakotiliitto.fi

Tietoja julkaisijasta

Suomen Omakotiliitto ry
Suomen Omakotiliitto ry
Asemapäällikönkatu 12 B
00520 Helsinki

09 680 3710https://www.omakotiliitto.fi

Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 250 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on 74 000 jäsentä. Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajan ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500 000 vapaa-ajan asunnon omistajan etua.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Omakotiliitto ry

Suomalaiset kaipaavat entistä enemmän mökille − Nuoret yhtä innokkaita mökkeilijöitä kuin vanhemmatkin15.5.2020 07:00:00 EESTTiedote

Suomalaisten into mökkeilyyn ei ole hiipumassa, päinvastoin. Yli puolet suomalaisista mökkeilee Omakotiliiton teettämän kyselyn mukaan, ja jopa joka neljäs aikoo viettää tulevaisuudessa enemmän aikaa mökillä. Nuorilla 18−34-vuotiailla ja kaupungissa asuvilla innokkuus on vielä suurempaa, sillä heistä lähes joka kolmas näkee viettävänsä tulevaisuudessa nykyistä enemmän aikaa mökillä.

Omakotiliitolta jyrkkä ei kiinteistöverotuksen korottamiselle korona-toimenpiteenä12.5.2020 08:16:28 EESTTiedote

Vihriälän työryhmä ehdottaa 8.5.2020 julkaistussa selvityksessä mahdollisena politiikkatoimena selvää kiinteistöveron korottamista. Perusteluina työryhmän raportissa kerrotaan kiinteistöveron vääristävän vain vähän taloudellista toimeliaisuutta, ja toimenpiteen kohdistuvan keskimääräistä varakkaampaan ja ikääntyneempään väestöön. Vihriälän työryhmän ajattelussa on virhe. Asunnon omistaminen on Suomessa yleistä, ja asunnon omistaminen on hyvinkin yleistä kaikissa tuloluokissa, myös pienituloisten joukossa. Tilastokeskus jakaa suomalaiset tuloerojen mukaan tulokymmenyksiin. Tulokymmenystarkastelussa väestö jaetaan tulojen perusteella kymmeneen eri luokkaan. Asunnon omistaminen on yleisempää suurimmissa tuloluokissa, mutta pienituloisimmistakin 40,7 % omistaa asunnon. Neljännessä tuloluokassa omistamisen osuus on jo 62,5%. Kiinteistöverotuksen nostaminen korona-korjaustoimenpiteenä on virhe. Kiinteistöveron korotuksesta aiheutuva maksutaakka voi muodostua ylivoimaiseksi erityisesti niille

Omakotiliitto esittää: kotitalousvähennystä nostamalla talous käyntiin5.5.2020 08:22:50 EESTTiedote

Suomen hallitusohjelmassa syksyllä 2019 kotitalousvähennyksen ehtoja tiukennettiin sekä euromääräisen kotitalousvähennyksen että enimmäisprosenttien osalta. Kotitalousvähennys laski 2 250 euroon. Yritykseltä ostetusta työstä saa vähentää enää 40 % ja maksetuista palkoista 15 % sekä sivukulut. Omakotiliiton syksyllä 2019 teettämässä selvityksessä Pellervon taloustutkimus (PTT) toteaa, että kotitalousvähennyksellä on positiivinen vaikutus sen piirissä olevien alojen työllisyyteen ja kysyntään. Vähennystä hyödynnetään ympäri Suomen. Se rohkaisee käyttämään rekisteröityneitä yrittäjiä ja auttaa näin harmaan talouden kitkennässä. Kotitalousvähennys edistää myös olemassa olevan rakennuskannan energiakorjauksia ja sitä kautta hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. PTT kyseenalaistaa säästöt, joilla hallitusohjelmassa perusteltiin kotitalousvähennyksen leikkauksia. Mikäli säästö perustuu staattiseen laskelmaan, eikä ota huomioon käyttäytymisvaikutuksia, voi siihen suhtautua varauksella. Suomi on

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme