Aluehallintovirasto

Lakimuutos pakollisista terveystarkastuksista astunut voimaan – aluehallintovirastojen toimivalta selkeämmäksi

Jaa

Tartuntatautilain pykälää 16 koskeva lakimuutos on astunut voimaan 29.3.2021. Muutos täsmentää aluehallintovirastojen mahdollisuutta tehdä ns. massapäätöksiä terveystarkastukseen osallistumisesta. Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuutta ylläpidetään usean viranomaisen hyvällä yhteistyöllä.

Tartuntalain muutos, jolla selkeytetään muun muassa pykälää 16, on astunut voimaan 29.3.2021. Pykälässä 16 säädetään pakollisista terveystarkastuksista, joihin voi sisältyä esimerkiksi koronatesti.

Muutos pykälään 16 selkeyttää aluehallintovirastojen mahdollisuutta yhdellä päätöksellä määrätä useita henkilöitä terveystarkastukseen eli mahdollisuutta tehdä ns. massapäätös. Lain muutos on tervetullut. Lainsäädännön täsmällisyys on tärkeää, kun rajoitustoimista päätetään. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että toimintamme noudattaa tarkoin lakia ja kunnioittaa kaikkien suomalaisten perusoikeuksia.

Tervetullut muutos on myös se, että jatkossa kunnan ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä yksittäistä henkilöä koskevan määräyksen pakollisesta terveystarkastuksesta. Aiemmin yksilöllisen määräyksen pystyi tekemään vain aluehallintovirasto, mutta käytännössä kunnan tartuntataudeista vastaavan tahon pyynnöstä. Kunnat vastaavat terveystarkastusten järjestämisestä. Aluehallintovirastot voivat tartuntatautilain pykälän 15 pohjalta määrätä kuntia järjestämään terveystarkastuksia.

Alueelliset olosuhteet ohjaavat aluehallintovirastojen päätöksentekoa

Alueelliset olosuhteet ovat maassamme erilaiset, mikä näkyy myös epidemiatilanteessa. Tämä huomioidaan koronarajoituspäätöksissä. Esimerkiksi määräykset sulkea tiloja tai määräykset osallistua terveystarkastukseen tehdään vain silloin, kun se tautitilanteen näkökulmasta on välttämätöntä. Monet kunnat ovat saaneet vapaaehtoisin testauksin liki jokaisen maahantulijan testattua. Kuntien tartuntatautilääkärit ovat yksilöllisen arvion perusteella määränneet kieltäytyjiä pakolliseen karanteeniin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti mm. lapset ja rahtiliikenteen kuljettajat ovat vapautettuja pakollisista terveystarkastuksista.

Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella ns. massapäätöksen tekeminen pakollisesta terveystarkastuksesta ei vielä ole ollut välttämätöntä, mutta tilannetta arvioidaan jatkuvasti ja päätös voidaan tehdä pikaisestikin. Aluehallintovirasto on tähän mennessä tehnyt kaksi yksilöpäätöstä henkilöille, jotka kieltäytyivät osallistumasta terveystarkastukseen. Siun soten alueella terveystarkastukset ja koronatestaukset toimivat hyvin. Jokainen henkilöliikenteen maahantulija testataan. Testauksista kieltäytyville yksittäisille henkilöille on asetettu pakollisia karanteeneja. Joensuun ja Kuopion lentokentille ei alkuvuodesta ole tullut kuin yksittäisiä kansanvälisiä lentoja.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella on maan vilkkainta maahantuloa. Jo maaliskuun alussa – ennen kuin aluehallintovirasto 17.3.2021 teki ns. massapäätöksen pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta – Helsingin satamiin saapuneilla maahantulijoilla oli ennakkotodistus negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta korontaudista jo ennen laivaan nousemista. Satamissa oli kuitenkin mahdollisuus terveystarkastukseen. Myös suurimmalla osalla Helsinki-Vantaan lentokentän kautta saapuvilla matkustajilla oli ennakkotodistus tai he osallistuivat testiin vapaaehtoisesti. Ennen aluehallintoviraston päätöstä lentokentällä prosentti matkustajista kieltäytyi vapaaehtoisesta terveystarkastuksesta. Päätöksen voimaantulon jälkeen lentoasemalla on ollut vain yksittäisiä terveystarkastuksesta kieltäytyjiä. Myös Vaalimaan rajanylityspaikalla monella on ollut ennakkotestitodistusten tai he ovat vapaaehtoisesti osallistuneet testiin. Terveystarkastuksesta kieltäytyneitä oli maaliskuun alussa noin kaksi prosenttia. Aluehallintoviraston antaman päätöksen jälkeen kukaan ei ole Vaalimaalla kieltäytynyt terveystarkastuksesta. Nuijamaan rajanylityspaikalla maaliskuun alussa terveystarkastuksesta kieltäytyi kolme prosenttia maahantulijoista ja 17.3. jälkeen kaksi prosenttia – on huomioitava, että Etelä-Karjalassa ei maaliskuussa ollut voimassa ns. massapäätöstä pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta. Nuijamaalla terveystarkastuksesta kieltäytyneiden henkilöiden yhteystiedot on kerätty rajalla ja toimitettu näiden kotikuntiin. Kunnan edustajat ovat ottaneet yhteyttä heihin ja ohjanneet terveystarkastukseen.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella on rajanylitysliikennettä eniten Turun lentokentällä ja satamassa. Kansainvälinen lentoliikenne on vähäistä. Kaikki ilman negatiivista koronatestaustulosta saapuneet ovat maaliskuun seurannassa osallistuneet vapaaehtoiseen koronatestaukseen. Turun satamassa Ruotsista saapuva liikennemäärä on vain neljä prosenttia normaalista. Seurantaviikonlopun aikana (5.-8.3.) Ruotsista saapuneista 210 henkilöstä kolme kieltäytyi testistä. Myös Naantalin satamaan tulee matkustajia maan rajojen ulkopuolelta. Esimerkiksi viikolla 10 Naantaliin saapuneesta 54 matkustajasta 52:lla oli esittää negatiivinen testitulos tai todistus sairastetusta koronavirusinfektiosta.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella rajanylityspaikat ovat Kortesalmella Kuusamossa ja Vartiuksessa Kainuussa. Oulun lentokentällä ulkomaan liikennettä ei tällä hetkellä ole. Myös Kortesalmen rajanylityspaikalla liikenne on vähäistä. Vartiuksessa liikennettä on ollut enemmän: maaliskuun aikana siellä on testattu liki 1000 henkilöä, ja testitodistuksen on esittänyt noin 240 henkilöä. Vain hyvin harva on kieltäytynyt vapaaehtoisesta testistä. Vartiuksessa terveystarkastukseen on ohjattu myös rekkakuskeja.

Lapin aluehallintoviraston alueella rajakunnat on määräyksellä velvoitettu järjestämään maahantulijoille terveystarkastus, ja tämä on ollut riittävä toimenpide. Epidemiatilanne on rauhallinen sekä Lapin että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Rajaliikenne on ollut huomattavasti hiljaisempaa kaikilla Lapin rajanylityspaikoilla. Testatuista rajanylittäjistä vain alle 0,1 prosentilla todetaan koronavirustartunta. Testauksesta kieltäytyy vain harva maahantulija.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella maahantulijoita on tällä hetkellä vähän, ja heistä hyvin harva on kieltäytynyt terveystarkastuksesta. Ulkomailta peräisin olevien tartuntojen määrät ovat alueella olleet vähäiset. Suoraan ulkomailta saapuvia maahantulijoita on ollut käytännössä vain Tampere-Pirkkalan lentokentällä (45 matkustajaa ajalla 1.3.-25.3.) ja Vaasan satamassa (esimerkiksi viikon 10 aikana 96 matkustajaa). Pohjanlahden rahtiliikennesatamissa Tulli on tehnyt yhteistyötä paikallisten terveysviranomaisten kanssa rahtialusten miehistöön liittyvissä kysymyksissä. Aluehallintovirasto on antanut määräyksen, että alueen rajanylityspisteillä terveystarkastukseen osallistuminen on jatkossa pakollista maahantulijoille.

Terveysturvallisuus rajoilla on iso kokonaisuus

Maahantulijoiden määrä on laskenut hallituksen, naapurimaiden sekä liikenneyhtiöiden tekemien päätösten johdosta. Tässä tilanteessa kaikkien maahan saapuvien ohjaaminen koronatestiin on kunnille käytännössäkin mahdollista. Kun matkustajavolyymit alkavat taas nousta, on erityisen tärkeää, että terveysturvallisuuden tehtäviin rajanylityspaikoille varataan riittävästi resursseja. Myös karanteenissa olevien ohjaus ja yhteydenpito heihin sekä tartunnanjäljitys vaativat paljon kuntien resursseja.

Rajaturvallisuustoimet ovat kokonaisuus, jossa pakollisten terveystarkastusten tekeminen ns. massapäätöksinä on vain pieni osa. Rajanylityspaikoilla monet viranomaiset, lentoyhtiöt ja varustamot tekevät yhdessä töitä terveysturvallisuuden lisäämiseksi.

Lisätietoa

Tiedote 25.3.2021: Pakollisia terveystarkastuksia ja tietojen antamista koskevat tartuntatautilain muutokset voimaan (stm.fi)

Tiedote 15.3.2021: Terveystarkastukset rajanylityspaikoilla: aluehallintovirastot ottavat käyttöön useaa henkilöä koskevat määräykset – lisätyökalu on tervetullut (avi.fi)

Usein kysytyt kysymykset: Mitkä ovat voimassa olevat tai voimaan tulevat päätökset terveystarkastuksista? (avi.fi)

Matkustaminen ja koronaviruspandemia (thl.fi)

Mediatiedustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
• aluehallintoylilääkäri Anne Hiiri, p. 0295 016 067
• johtaja Kristiina Poikajärvi, p. 0295 016 654

Itä-Suomen aluehallintovirasto
• aluehallintoylilääkäri Sami Remes, p. 0295 016 876
• ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 964

Lapin aluehallintovirasto
• aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen, p. 0295 017 350
• lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, p. 0295 017 372

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
• johtaja Heikki Mäki, p. 0295 018 094

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
• aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield, p. 0295 018 587
• johtaja Leena Laajala, p. 0295 018 549

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
• aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola, p. 0295 017 573
• johtaja Maria Siurua, p. 0295 017 546

etunimi.sukunimi@avi.fi

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme