MessukeskusMessukeskus

Langattomat mittalaitteet, kolmiulotteinen betoni sekä elementtipurkuteline – FinnBuild Highlights -tuotteet on valittu

Jaa

FinnBuild Highlights -kilpailu esittelee FinnBuildin mielenkiintoisimmat tuotteet, järjestelmät, menetelmät ja palvelut. Kisaan ilmoittautui lähes 70 yritystä, joiden tuotteista ja palveluista tuomaristo valitsi 11 ehdokasta, jotka saavat Highlights-kunniamaininnan. Tuomariston valitsemat tuotteet esitellään tapahtumassa yritysten omilla osastoilla. Kilpailun ajankohtaisin tuote eli ”Highlightsien Highlight” julkistetaan messuilla 11.10., ja se palkitaan 3 000 euron Messusäätiöpalkinnolla.

FinnBuild Highlights -tuomariston valinnat 2018 (aakkosjärjestyksessä)

Climecon Oy / MyAir-ilmanvaihtojärjestelmä

MyAir-ilmanvaihtojärjestelmä säätää ja tehostaa kerrostalon ilmanvaihtoa IoT-tekniikan avulla saadun mittausdatan avulla pitäen rakennuksen ilmanvaihdon tasapainossa. Mittausdata tallennetaan pilveen ja rakennuksen reaaliaikainen tila näkyy selaimen avulla. Mittaushistoriatietojen avulla voidaan tutkia sitä, mitä on tapahtunut ja raportointityökalulla voidaan löytää esimerkiksi kosteudeltaan tai lämpötilaltaan poikkeavia tiloja. MyAir poistaa myös vedon tunteen, joten asuntojen lämpötiloja voidaan laskea ja säästää siten energiaa. Raportointityökalulla on jo saatu viitteitä myös kosteusvaurioista.

Climecon Oy, osasto 6c70, www.climecon.fi

ETS NORD AS, Suomen sivuliike / ETS Control -palopeltien ohjaus- ja valvontajärjestelmä

ETS Control on markkinoiden ensimmäinen, moottoroitujen ja mekaanisten palopeltien ohjaukseen, valvontaan ja niiden testauksen valvontaan kehitetty järjestelmä. Standardi SFS-EN 15650 edellyttää, että sekä moottoroidut sekä mekaaniset palopellit testataan vähintään kahdesti vuodessa, mutta mekaanisten palopeltien testausta ei valvota, ja siten niiden toiminta on tulipalon sattuessa epävarmaa. ETS Control -järjestelmä generoi hälytyksen, mikäli testauksia ei tehdä asianmukaisesti. Toimivat, mekaaniset palopellit edistävät yleistä paloturvallisuutta ja voivat palvella myös vakuutusyhtiöiden tarpeita. ETS NORD AS, Suomen sivuliike, osasto 6c60, www.etsnord.fi

FläktGroup Finland Oy/Optivent® Ultra -ilmanvaihdon virtaussäädin

Optivent® Ultra on ilmavirta-analyysiin perustuva, ultraäänitekniikkaa hyödyntävä ilmanvaihdon virtaussäädin, jonka avulla huonetilaan saadaan sen kuormituksen mukaan juuri oikea määrä ilmaa. Tarpeenmukainen ilmanvaihto johtaa hyvään sisäilmaan ja pienentää energiankulutusta, hyvä sisäilma taas edistää asumis- ja työskentelymukavuutta. Optivent® Ultran painehäviö on nolla ja sen tarkkuus kaikilla ilmavirroilla on erinomainen. Näin energiaa ei kulu puhaltimen turhaan käyttöön ja liialliseen ilman virtaukseen. Tuote auttaa suunnittelijoita ja rakennuttajia vähentämään EU-säädösten vaatimaa rakennusten kokonaisenergiakulutusta ja helpottaa sekä ilmanvaihdon suunnittelua että asennustöitä siten, ettei suojaetäisyyksiä ilmanvaihtokanaviston mutkiin tai T-haaroihin enää tarvitse ottaa huomioon, kuten perinteisissä järjestelmissä. Tuote on kehitetty yhdessä VVT:n kanssa.

FläktGroup Finland Oy, osasto 6b80, www.flaktgroup.fi

Kattotutka Oy / ELINKAARIKATTO®

ELINKAARIKATTO® yhdistää katon tarkastuksen, remontin suunnittelun ja toteutuksen sekä huollon ”saman katon alle”. Remontin perustana käytetään tarkkaa tietoa nykyisen katteen elinkaaresta ja urakoitsija suunnittelee remontin yhdessä tilaajan kanssa. ELINKAARIKATTO®-palvelussa urakoitsija ottaa vastuun projektista jo suunnitteluvaiheessa. Se mahdollistaa suurten kattoremonttien toteutuksen aikataulussa ja ammattilaisen toimesta myös noususuhdanteiden aikana, jolloin suunnittelijoista on perinteisesti pulaa. Palvelun käyttäjä hyötyy siitä, että ammattimaisella suunnittelulla vältetään katon yli- tai alikorjaaminen ja turhat ratkaisut. Kokonaisvastuu tilaajan katosta on selkeästi yhdellä toimijalla 25 vuoden ajan. Urakoitsija antaa katolle täyden 25 vuoden takuun.

Kattotutka Oy, osasto 6k28, www.kattotutka.fi

Oras Oy / Oras Esteta Wellfit -kehonhuoltosuihku

Oras Esteta Wellfit on uudentyyppinen kehonhuoltosuihku, jonka avulla ammattimaista lihashuoltoa ja kuuma-kylmävesiterapiaa voi tehdä helposti kotona. Oras Esteta Wellfit on yhteensopiva Oras App -sovelluksen kanssa, jonka avulla älykkään suihkun hallinta käy kätevästi. Sovelluksella voi muuttaa suihkuohjelmien kulkua oman mielen mukaiseksi.

Oras Oy, osasto 6b60, www.oras.com

Parma Oy /Kolmiulotteinen betoni

Digitaalista suunnittelua ja 3D-tekniikkaa muottien tekemisessä hyödyntävä kolmiulotteinen betoni luo betonin käyttöön uusia mahdollisuuksia. Näitä ovat muun muassa monimuotoiset betonijulkisivut, betoni infrarakentamisessa, erilaiset verhoiluelementit, erilaiset sisäpintojen efektit ja ympäristötaide. Uudet tekniikat ovat entistä kustannustehokkaampia ja antavat huikeita uusia mahdollisuuksia arkkitehtuuriin. Kolmiulotteista betonia esitellään Betonipuistossa Parman osastolla. Parma Oy, 6h49, www.parma.fi

Produal Oy / Produal Proxima Wireless -langattomat lähettimet

Produal Proxima Wireless -lähettimet ovat uuden sukupolven MESH-verkkoon perustuvia, langattomia mittalähettimiä, joilla kerätään luotettavaa mittausdataa energiatehokkuusprojekteista rakennusautomaatiojärjestelmiin sekä IoT-palveluihin ilman ulkopuolisia jännitelähteitä. Patentoitu, uuden sukupolven itsekorjautuva, MESH-verkon käyttäytymistä analysoiva ja siihen mukautuva tiedonsiirto estää häiriöt mittaustuloksissa. Mittalähettimet voi sijoitella vapaasti, mikä tuo säästöä raskaan ja vaativan kaapeloinnin poisjäämisellä. Langaton käyttöönotto ja parametrointi säästää kohteessa työaikaa. Tietoturvallinen, AES 128 suojattu kommunikaatio estää tietomurrot ja mitta-antureiden myöhempi lisääminen ei vaadi muuta kuin lisämoduulin asentamisen mittalaitteen koteloon.

Produal Oy, osasto 6e8, www.produal.fi

Suomen Rakennusmedia Oy / Rakennusteollisuus RT ry /ePerehdytys

ePerehdytys on nettipohjainen koulutussovellus, joka mahdollistaa yhden, kaikilla rakennustyömailla voimassa olevan työturvallisuuden yleisperehdytyksen jo ennen työmaalle tuloa. ePerehdytyksen ansiosta työntekijällä on yleisperehdytys tehtynä jo työmaalle tullessaan, ja silloin aikaa vapautuu työmaakohtaiseen perehdytykseen ja riskipaikkojen läpikäymiseen. Tämä parantaa työturvallisuutta ja alentaa välillisesti tapaturmataajuutta. Verkossa tehty ja hyväksytysti suoritettu perehdytys tallentuu Suomen Tilaajavastuun ylläpitämään Taitorekisteriin. Suoritustieto on luettavissa Valttikortilta, joka on yleinen henkilötunniste työmailla, ja tieto voidaan integroida kulunvalvontajärjestelmään, mikä helpottaa perehdytystilanteen seuraamista työmailla. Hyväksytty tulos on voimassa 12 kuukautta, minkä jälkeen yleisperehdytys on tehtävä uudestaan. Palvelu muistuttaa automaattisesti perehdytyksen voimassaoloajan umpeutumisesta. ePerehdytys uudistaa osaltaan työkulttuuria ja työturvallisuusosaamista ja lisää digiosaamista ja digitaalisuutta työmaalla. Suomen Rakennusmedia Oy / Rakennusteollisuus RT ry, osasto 7n151, www.rakennusteollisuus.fi

 

Tammet Oy /Tammet Elementtipurkuteline

Tammetin elementtipurkutelineet tekevät elementtipurusta turvallista ja nopeaa. Rakennustyömaalla telineet asetetaan purettavan elementtirekan ympärille. Tämä mahdollistaa helpon kulun rekan luo ja betonielementtien purun helposti ja turvallisesti. Telineen kulkutaso liikkuu sivusuunnassa. Se siirretään purkutilanteessa kiinni rekan vaunun sivuun, mikä varmistaa, ettei rekan ja telineen väliin jää tyhjää tilaa. Telineen askelmat ja taso on tehty turvaritilästä, joten tasolla liikkuminen on turvallista myös talvella. Teline on helposti siirrettävissä, varastoitavissa sekä kuljetettavissa. Tuote uudistaa alaa, koska elementtien purkupaikkaa ei tarvitse räätälöidä työmaakohtaisesti, vaan tuote tuo työmaille valmiin ratkaisun.

Tammet Oy, osasto 7g119, www.tammet.fi

Wavin-Labko Oy / Wavin BIM Revit -paketit ja -palvelut

Wavin-Labko Oy:n kiinteistöjen viemäröintien ja käyttövesien BIM Revit -tietomallinnuspaketit ja -palvelut helpottavat suunnittelua ja edesauttavat tehokasta ja laadukasta rakentamista. Tietomallipaketit sisältävät älykkään avustajan, joka varmistaa, että suunnitelmissa käytetään vain sellaisia ratkaisuja ja tuotteita, jotka ovat saatavilla ja toteutettavissa. Tietomalleilla luodut suunnitelmat ovat tarkkoja (1:1), ja järjestelmä antaa urakoitsijalle tarkat massalistat tehostaen työmaalogistiikkaa vähentämällä hukkaa ja kasvattamalla ennakoitavuutta ja optimointia. Tarkat materiaalitarpeet, ja sen kautta myös kustannukset ovat suunnitelman valmistuttua koko toimitusketjun käytössä niin haluttaessa. Tutkimuksien mukaan tarkkojen tietomallien 100 %:lla hyödyntämisellä voidaan saavuttaa jopa noin 15–20 % kustannushyödyt koko rakennuksen kustannuksista.

Wavin Finland, osasto 6c78, www.wavin.fi

Vexve Oy / Vexve X – Press & Go -venttiiliratkaisu

Vexve X-sarjan venttiilit integroiduilla puristusliittimillä on suunniteltu rakennusten lämmitys- ja jäähdytysverkostojen optimaaliseen sulkemiseen ja säätämiseen. Niitä valmistetaan sekä tavallisesta että haponkestävästä teräksestä. Integroidut puristuspäät vähentävät tarvittavien osien määrää, työvaiheita ja pienentävät vuotoriskiä ja samalla liitosten määrä perinteiseen ratkaisuun verrattuna vähenee. Vexve X-sarjan venttiileihin integroidut puristuspäät takaavat nopean ja luotettavan asennuksen ja puristukseen soveltuvat sekä M- että V-profiilin puristustyökalut. Komposiittikahva ja -säädin ovat helposti irrotettavissa ilman erillisiä työkaluja. Optimoitu kararakenne katkaisee mahdollisen kylmä- tai lämpösillan venttiilin rungosta ja muotoonvalettu valmiseriste nopeuttaa eristystyötä entisestään. Näin energiatehokas eristystulos on saavutettavissa vaivattomasti. Kahvan QR-koodin kautta ajantasaiset tuotetiedot ja käyttöohjeet ovat saatavilla käyttäjälle digitaalisesti aina tarvittaessa.

Vexve Oy, osasto 6a78, www.vexve.com

FinnBuild Highlights -raatiin kuuluvat toimitusjohtaja Ilkka Salo (pj.), Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, toimitusjohtaja Miimu Airaksinen, RIL ry, johtaja Jukka Pekkanen, Rakennusteollisuus RT ry ja koulutuspäällikkö Pirkko Harsia, TAMK.

Lisätiedot: Taira Sjöblom-Tallus, tiedottaja, Messukeskus, puh. 050 385 5482, taira.sjoblom-tallus@messukeskus.com

Tietoja julkaisijasta

Messukeskus
Messukeskus
Messuaukio 1
00520 HELSINKI

+358 40 450 3250http://www.messukeskus.com

Messukeskus edistää suomalaista elinkeinoelämää mahdollistamalla tuloksellisia kasvokkain kohtaamisia messuilla, kokouksissa, kongresseissa ja muissa tapahtumissa. Messukeskuksessa järjestetään vuosittain noin sata messutapahtumaa sekä 2000 kokousta ja kongressia, joihin osallistuu yli miljoona vierasta. Messukeskuksen omistajayritys Suomen Messut Osuuskunta täyttää 100 vuotta vuonna 2019. | Messukeskus – sata vuotta tapahtumien keskipisteessä 

Messukeskus Helsinki, Expo and Convention Centre, promotes Finnish welfare by enabling effective face to face encounters at exhibitions, meetings, conferences and other events. Annually, a hundred exhibitions and 2000 meetings and congresses are held at MessukeskusOver one million visitors take part in the events. The Finnish Fair Corporation, the company that owns Messukeskus Helsinki, celebrates its 100th anniversary in 2019. | Messukeskus – A century in the centre of events 

 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Messukeskus

Habitaren 2019 Kansainvälinen Ystävä Alberto Alessi: Suomalainen ja italialainen muotoilu ovat toistensa vastakohtia, ja siksi sopivat niin hyvin yhteen17.4.2019 14:00:00 EESTTiedote

Tunnetun italialaisen designtalo Alessin pääjohtaja Alberto Alessi on Habitaren Kansainvälinen Ystävä 2019. Suomalaisen muotoilun kanssa pitkään toiminut Alessi valitsee Habitaren kiinnostavimmat sisällöt ja pitää keynote-puheenvuoronsa keskiviikkona 11.9.2019. Habitare on avoinna Messukeskuksessa Helsingissä 11.–15.9.2019. Italiassa 1921 perustettu Alessin muotoilutalo on yksi maailman tunnetuimpia yrityksiä muotoilun kentällä. Alessin yli tuhannen tuotteen valikoimaan kuuluu paljon kodin esineitä, kuten astioita ja keittiötarvikkeita, ja monet ovat saavuttaneet ikonisen maineen nykymuotoilussa. Tuotteiden suunnitteluun on vuosien saatossa osallistunut yli kolmesataa muotoilijaa – joukossa myös monia suomalaisia. ”Arvioimme Alessin tuotteiden menestystä neljällä muuttujalla, joita ovat tuotteen funktio, aistinvarainen kuvitteellinen muisti, viestintä ja kieli, sekä hinta. Korkein mahdollinen pistemäärä on 20 pistettä, ja korkein Alessin tuotteen saama pistemäärä on 18 pistettä. Se on

Vuoden Huiput -näyttely Habitareen12.4.2019 10:00:00 EESTTiedote

Parasta suomalaista luovaa suunnittelua esittelevän Vuoden Huiput -kilpailun voittajien näyttely nähdään jälleen ensi syksynä Habitaressa Messukeskuksessa 11.–15.9.2019. Suomen merkittävimmän luovan suunnittelun kilpailun voittajat julkistettiin eilen. Grafian järjestämä Vuoden Huiput on parasta suomalaista mainontaa ja muotoilua palkitseva, vuodesta 1980 järjestetty kilpailu. Viime vuoden luovan suunnittelun parhaimmisto palkittiin eilen Vuoden Huiput 2018 -gaalassa. Voittajatyöt esitellään jälleen omana näyttelynään Habitaressa syyskuussa. Habitaren Vuoden Huiput 2018 -näyttelyssä nähdään noin 61 työtä, 15 eri sarjan parhaat. Kilpailun kaikkien sarjojen pääpalkinnon, Grand Prixin, sai TBWA:n Helsingin Sanomille suunnittelema Land of Free Press. Kampanjan luovasta suunnittelusta TBWA\Helsingillä vastasivat mm. Sami Kelahaara, Jyrki Poutanen ja Erno Reinikainen. ”Älykäs ajatus, nopea ja erinomaisesti ajoitettu toteutus, usko minimalismin ja kiteytetyn sanoman voimaan sekä halu vaikutta

Matkamessut yhteistyöhön Maata pitkin -matkamessujen kanssa8.4.2019 13:00:00 EESTTiedote

Pohjois-Euroopan suurin matkailualan tapahtuma Matkamessut aloittaa yhteistyön Maata pitkin -matkamessujen kanssa. Ensimmäinen yhteinen hanke on 5.5. Maata pitkin -matkamessut. Taustalla on Matkamessujen tahto tarjota tietoa ja inspiraatiota kaikille matkailijoille, sekä tavoittaa uusia kohderyhmiä. Matkamessut ovat toimillaan edistäneet vastuullista ja kestävää matkailua jo pitkään, ja esimerkiksi SMALin luoma kestävän matkailun Helsinki Declaration allekirjoitettiin ensimmäistä kertaa Matkamessuilla yli 10 vuotta sitten. Muuttuvassa maailmassa toimia on kuitenkin lisättävä, ja Matkamessut haluavat tarjota tietoa myös vaihtoehtoisista matkustusmuodoista kiinnostuneille matkailijoille. Yhtenä toimenpiteenä on yhteistyö Maata pitkin -matkamessujen kanssa. Toukokuussa Helsingissä järjestettävään tilaisuuteen kokoontuu maata pitkin matkustamiseen liittyviä toimijoita jakamaan tietoa ja inspiraatiota esimerkiksi juna- ja pyörämatkailusta. Yhteistyön myötä Matkamessut tuo tilaisuuteen muun

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme