VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Långt liv kan vittna om god hantering av informationssystemets livscykel

Dela
I bakgrunden till statsförvaltningens gamla informationssystem finns olika leverantörsberoenden. Att ett informationssystem har en lång livscykel kan dock också vittna om god planering och upphandling samt gott underhåll.
Bild: Getty Images.
Bild: Getty Images.

Statens revisionsverk har utvärderat nuläget i livscykelhanteringen av statsförvaltningens gamla informationssystem. På basis av granskningen är man medveten om livscykelperspektivet inom förvaltningen, men det syns inte särskilt konkret i det praktiska arbetet.

Finansieringslösningarna stödjer inte långsiktig planering av informationssystemens livscykel på bästa möjliga sätt. Finansieringsplaneringen saknar långsiktighet och finansieringen riktas ofta lättare till nya teknologiprojekt.

Alla de myndigheter som var granskningsobjekt har tillräcklig kompetens för upphandling av informationssystem samt för ingående och hantering av avtal.

"Att ett datasystem har lång livscykel kan också vittna om lyckad planering, långsiktigt underhåll och långsiktig utveckling samt upphandlings- och avtalshantering", berättar revisor Sonja Huotari.

Statens revisionsverk rekommenderar att finansministeriet främjar utarbetandet av enhetligare förfaringssätt för livscykelhanteringen av ämbetsverkens informationssystem.

Leverantörsberoende är inte alltid ett problem

Orsakerna till att ett informationssystem har lång livscykel kan vara bland annat leverantörsberoende eller fördröjningar i ett nytt system. Ett exempel på en traditionell leverantörsfälla är Utsökningens Uljas-system, som leverantören äger upphovsrätten till. Därför har underhållet av systemet inte kunnat konkurrensutsättas senare.

Ett gammalt system behöver inte alltid bytas ut. Ofta har också betydande ändringar som lagstiftningen kräver kunnat genomföras med små utvecklingsåtgärder. Systemet har kunnat vidareutvecklas om bestämmelserna inte har förutsatt större ändringar. Beroende av en leverantör är inte heller nödvändigtvis ett problem.

"Till exempel känner den ursprungliga leverantören av statsrådets beslutssystem till systemets processer, vilket har underlättat underhållet av systemet", säger Huotari.

Vid granskningen kartlades också goda verksamhetsmodeller som kan minska risken för leverantörsberoende. Dessa är till exempel fungerande planering av informationssystemets övergripande arkitektur, noggrann marknadskartläggning samt produktion av tjänster med hjälp av flera leverantörer.

Läs rapporten: Gamla informationssystem

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Getty Images.
Bild: Getty Images.
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321https://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum