Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston tilavalvonta- ja lupafoorumi 15.10.2020 kokoustiedote

Jaa

Tilavalvonta- ja lupafoorumin toiminta-ajatuksena on kehittää toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja tuoda vahvasti esiin sidosryhmien näkemyksiä. Foorumissa välitetään tietoja, jotka liittyvät niin tuottajien kuin viranomaistenkin toimintakenttään.

– Foorumin tiedottaminen, informaatio-ohjaaminen ja tarkastustoiminnan kehittäminen yhteistyössä on näiden kokousten tavoitteena. Lisäksi asioita viedään tiedoksi keskusvirastoon ja ministeriöön, kertasi ylijohtaja Marko Pukkinen kokouksen aluksi foorumin tarkoituksesta.

Pukkinen totesi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston jatkavan mm. valvontatoimintaansa koronatilanteeseen sopivalla tavalla. - Turvallisuusnäkökohdat huomioidaan korostetusti mutta esimerkiksi tarkastuskäyntejä tehdään edelleen. Toiminta on sopeutettu tilanteeseen, kuten tämän kokouksenkin osalta, kokoonnumme nyt etäyhteyksin.

Ruokavirasto

Ylitarkastaja Taina Mikkonen Ruokavirastosta kertoi, että koronan vaikutuksista huolimatta, valvontaa on pystytty jatkamaan lähes normaalisti. Ajankohtaisena nostona hän muistutti, että sähköinen Eläinten pitäjä- ja pitopaikkarekisteri on toistaiseksi poissa käytöstä ja ilmoitukset tehdään lomakkeella kuntaan ja aluehallintovirastoon.

Mikkonen kertoi myös, että antibioottivahinkojen määrä on nautatiloilla lisääntynyt huomattavasti. Meijereiden omavalvonnan positiiviset antibioottilöydökset ovat yli kaksinkertaistuneet viimeisen kahden vuoden aikana. Kun vuonna 2018 tapauksia raportoitiin 14, oli luku vuonna 2019 38 tapausta. Kolmasosa antibioottivahinkojen syistä liittyi robotin toimintaan, kolmasosa toimintatapoihin tiloilla ja kolmannes syistä jäi epäselväksi.

Turkistarhojen koronatilanteesta Mikkonen kertoi, ettei suomalaisilla tarhoilla ole todettuja tartuntoja mm. Tanskan ja Alankomaiden tapaan. Edellä mainituissa maissa tauti on aiheuttanut eläimissä kuolleisuutta ja hengitysvaikeuksia. On mahdollista, että tauti tarttuu ihmisistä eläimiin.

Lisätietoja Ruokaviraston kokouksessa käsittelemiin ajankohtaisiin aiheisiin :

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/elintarvikevalvonta/2019/elainten_merkinnan_ja_rekisteroinnin_valvonta_2019.pdf

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/hevoselaimet/hevoselaimen-pitajan-ja-pitopaikan-rekisterointi

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/elainten-hyvinvointi/elainten_hyvinvoinnin_valvonta_2019.pdf

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/esta-taudin-paasy-sikalaan/

Aluehallintovirasto

Läänineläinlääkäri Matti Nyberg Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta täydensi omalta osaltaan Ruokaviraston ajankohtaiskatsausta. - Afrikkalainen sikarutto uhkaa sikataloutta ja korona turkistaloutta. Tanskassa joudutaan lopettamaan koronan vuoksi miljoona minkkiä ja jokainen voi ajatella, mitä se tarkoittaisi, jos tämä uhka täällä toteutuisi. Antibioottivahinkojen osalta Nyberg kertoi, että mikrobilääkeresistenssin torjunnan vuoksi aluehallintovirasto on lisännyteläinlääkäreiden lääkkeiden käytön, määräämisen ja luovutuksen valvontaa.

Aluehallintovirasto arvioi eläinlääkäripalvelujen saatavuutta peruspalvelujen arvioinnissa vuosina 2019-2020. Arvioinnista ilmeni, että paikkakunnittain praktikkoeläinlääkäreiden ja valvontaeläinlääkäreiden saatavuudessa virkoihin on vaikeuksia. Nyberg kertoi, että ministeriön asettama työryhmä selvittää eläinlääkäripalvelujen järjestämistä tulevaisuudessa ja tavoitteena on saada hallituksen esitys tarvittavista säädösmuutoksista valmiiksi syyskuuhun 2021 mennessä.

Ympäristölupavastuualueen johtaja Tarja Savea-Nukala kertoi omassa puheenvuorossaan, että elinkeinoelämän vaikeudet näkyvät myös vireille tulevien hakemusten määrissä. Tänä vuonna voimaan tullut uusi turvetuotantolaki on kuitenkin pitänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lupakäsittelijät kiireisinä. – Turvetuotantolain muutos on aiheuttanut sen, että alle kymmenen hehtaarin turvetuotantolupahakemuksia tulee meidän viraston alueella paljon. Työtä on hankaloittanut osaltaan, että hakemuksissa on ollut paljon puutteita ja lisäselvityksiä on jouduttu pyytämään. Turvetuotantoluvan keskimääräinen käsittelyaika on jo muutenkin noin kaksi vuotta. Käsittelyaika venyy näissä siksi, että lähes kaikki hakemukset herättävät ristiriitaa ja tämä hidastaa käsittelyä, kertoi Savea-Nukala.

Pohjanmaan ja Etelä- Pohjanmaan ELY- keskukset

 

Pohjanmaan ELY- keskuksesta valvontapäällikkö Ulf- Erik Häggvik kertoi, että työtä on riittänyt kriisitukien hakujen käsittelyssä. - Olemme siirtäneet joustavasti henkilökuntaa tehtävistä toisiin. Maaseudun kehittämisrahoituksen ohjelmakaudella 2014-2020 on ollut vuositasolla käytettävissä 5-7 miljoonaa euroa. Tämän syksyn rahoitettavista hankkeista useat ovat nyt kytköksessä koronatilanteeseen. On todennäköistä, että ennen seuraavaa rahoituskautta tulee muutaman vuoden siirtymäkausi ja uusi rahoituskausi käynnistyisi vuonna 2023. Kansallista tukivalvonnan asiakastyytyväisyystutkimusta ei tehdä tänä vuonna mutta oman viraston osalta asiakastyytyväisyyttä mittaamme kyllä. Maataloustuet maksetaan ajallaan ja ennakot maksetaan korotettuna, Häggvik totesi lopuksi.

Minna Impola Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi uusiutuvan energian direktiivi RED II:sta, jolla EU:n jäsenvaltiot varmistavat yhteisesti, että uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta olisi jäsenmailla vähintään 32 % vuoteen 2030 mennessä. Suomen tavoite kansallisessa energia- ja ilmastosuunnitelmassa on vähintään 51 %. Direktiivin sisältönä ovat mm.uusiutuvan energian tukiohjelmat ja lupa- ja muut hallinnolliset menettelyt. Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelystä ja muista hallinnollisista menettelyistä on lakina uusi ja sillä pyritään vauhdittamaan RED ΙΙ -direktiivin mukaistenuusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyn organisointia.Tavoitteena on lupa- ja muiden hallinnollisten menettelyjen sähköistäminen ja tarjota kattavaa neuvontaa näihin liittyvissä tilanteissa. Käsittelyaika olisi viranomaisille velvoittava.

Tuottajajärjestöt

Tuottajajärjestöiltä pyydettiin kokoukseen kysymyksiä käsiteltäväksi jo ennakkoon ja tuottajajärjestöjen puolesta kokouksessa puheenvuoron käytti MTK Pirkanmaan toiminnanjohtaja Visa Merikoski. - Koronatiedotus tuottajien ja viranomaisten taholta onnistui keväällä hyvin. Nyt on havaittu selvästi koronaväsymystä. Maatiloilla tapahtuvat varkaudet ovat uusi ilmiö ja olemme pyrkineet kiinnittämään tuottajien huomiota tähän, Merikoski kertoi. Maatalouden hyvinvointihankkeiden osalta Merikoski toivoi, että niillä saataisiin viljelijöiden hyvinvointia vakiinnutettua.

Seuraava kokous pidetään huhtikuussa 2021.

Lisätietoja: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

ylijohtaja Marko Pukkinen, p. 0295 018 582, etunimi.sukunimi@avi.fi

läänineläinlääkäri Matti Nyberg, p.0295 018 572, etunimi.sukunimi@avi.fi

ympäristölupavastuualueen johtaja,Tarja Savea-Nukala, p. 0295 018 777, etunimi.sukunimi@avi.fi

Ruokavirasto

ylitarkastaja Taina Mikkonen, Ruokavirasto, 0295 204 702, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

ELY- keskus

valvontapäällikkö Ulf- Erik Häggvik, Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 028 566 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

ylitarkastaja Minna Impola, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 027 878, etunimi.sukunimi@ ely-keskus.fi

MTK:Visa Merikoski, MTK-Pirkanmaan toiminnanjohtaja, 0501514 etunimi.sukunimi@mtk.fi


Länsi- ja Sisä-SuomiAvainsanat

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto

Coronaepidemin accelererar i Västra och Inre Finland, tre veckor med striktare sammankomstbegränsningar i regionen1.12.2020 15:20:00 EETTiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade den 1 december 2020 beslut om att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster strängare än tidigare. Beslutet är i kraft tre veckor. Den strängare begränsningen behövs för att förebygga mer omfattande spridning av coronaviruset, skydda riskgrupper och trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården.

Länsi- ja Sisä-Suomessa koronaepidemia kiihtyy, alueille tiukemmat kokoontumisrajoitukset kolmeksi viikoksi1.12.2020 15:20:00 EETTiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 1.12.2020 päätöksen, jolla rajoitetaan yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä aiempaa tiukemmin. Päätös on voimassa kolme viikkoa. Tiukempi rajoitus tarvitaan koronaviruksen laajemman leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään, ohjeita noudattaen enintään 10 hengen tilaisuudet mahdollisia (Pohjois-Suomi)1.12.2020 13:03:34 EETTiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää 2.12.2020 alkaen tartuntatautilain nojalla kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella 18.12.2020 saakka. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että virusturvallisuus niissä voidaan varmistaa THL:n ja OKM:n 21.9.2020 annettua ohjetta noudattaen. Määräys on voimassa ajalla 2.12. - 18.12.2020, ja se koskee Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueen kaikkia 38:aa kuntaa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto huomioi päätöstä tehdessään Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueellisten koordinaatiotyöryhmien kokonaisarvioita alueellisesta koronaepidemian tilanteesta ja suosituksia torjuntatoimiksi. Kahden viimeisen viikon aikana COVID-19 -tapausten ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on ollut 32,1 Kainuussa ja 94,5 Pohjois-Pohjanmaalla. Tautitilanne muuttuu päivittäin. Sosi

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme