Suomen Pankki

Låntagarnas, bankernas och betalningssystemens motståndskraft mot kriser måste stärkas

Dela

Det mänskliga lidande och den förstörelse som Ukraina och ukrainarna har fått utstå på grund av det ryska anfallskriget går inte att mäta. Kriget har långtgående ekonomiska och politiska konsekvenser, som också får återverkningar på det finansiella systemet. En hur stor tillväxtavmattning kriget orsakar beror på dess varaktighet och omfattning.

Det finansiella systemet i Finland är fortsatt stabilt, men riskerna har ökat sedan krigets utbrott. Svagare konjunkturutsikter och stigande energipriser i förening med den förväntade höjningen av räntorna och eventuella svårare tillgången till finansiering medför ökade risker för den finansiella stabiliteten. Det är skäl att stärka hela det finansiella systemets – låntagarnas, bankernas och betalningssystemens – motståndskraft mot kriser.

Hushållens skuldsättning är rekordhög efter att ha stigit under en lång tid. De nya bostadslånen är större än tidigare och lånetiderna är allt oftare längre än den vanliga lånetiden på 25 år. Hushållens höga skuldsättning utgör en risk för den finansiella stabiliteten. ”När hushållen bedömer sin skuldbetalningsförmåga måste de räkna med stigande räntor, högre vardagsutgifter och eventuell osäkerhet på arbetsmarknaden”, konstaterar vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen.

Finland planerar att införa nya makrotillsynsverktyg för att stävja hushållens skuldsättning. I regeringens proposition föreslås en begräsning av lånetiden för bostads- och bostadsbolagslån samt amorteringskrav och lånetak för bostadsbolagslån. De planerade reformerna behövs och välkomnas. Verktygslådan förblir dock alltjämt bristfällig, och reformerna är inte tillräckliga för att dämpa skuldökningen. De planerade åtgärderna måste kompletteras med ett skuldkvotstak, dvs. ett högsta belopp för skulderna eller skuldbetalningsutgifterna i förhållande till låntagarens inkomster.

Till de ökade sårbarheterna i banksektorn bidrar utöver hushållens skuldsättning också bland annat sektorns storlek och koncentration. Noteras bör att också händelser utanför det finansiella systemet kan utgöra ett hot mot den finansiella stabiliteten i Finland, nu senast kriget och pandemin. ”Sårbarheterna kräver att bankerna har en god motståndskraft mot kriser under alla förhållanden. Myndigheterna bör få bättre möjligheter att säkerställa att bankerna har tillräckliga buffertar för sämre tider. Det behövs mångsidigare metoder för att stärka bankernas kapitalbuffertar”, säger Marja Nykänen.

Det rådande osäkerheten skapar också andra hotbilder. Allt målmedvetnare åtgärder måste vidtas för att skapa beredskap för cyberhot samt sårbarheter i betalnings- och avvecklingssystemen. Betalningar är en oumbärlig samhällsfunktion. ”Den finansiella sektorn utgör ett led i försörjningsberedskapskedjan, som inte får brista ens under undantagsförhållanden. Om tillgången till systemen av någon anledning hindras, måste betalningarna, som är oumbärliga för samhällets funktion, skötas på något annat sätt”, säger Marja Nykänen. För planering, uppbyggnad och testning av välfungerande reservsystem krävs ett aktivare samarbete mellan den finansiella sektorn och myndigheterna.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Inbjudan till medierna till Finlands Banks festseminarium tillägnat Stefan Ingves13.5.2022 11:00:00 EEST | Kutsu

Republikens president har förlänat chefen för Sveriges Riksbank, Stefan Ingves, Kommendörstecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden. Finlands Bank ordnar ett festseminarium tillägnat Stefan Ingves torsdagen den 19 maj kl. 16.00-17.45. Representanter för media är välkomna att följa seminariet, som äger rum i Finlands Banks auditorium på adressen Fredsgatan 19. Seminariet sänds inte på webben, utan det är endast möjligt att delta på plats i Finlands Bank. Centralbankschef Stefan Ingves håller ett anförande med rubriken: Den nya geopolitiska kartan och Nordens ekonomiska framgång. Anförandet kommenteras av Danske Banks forskningschef Heidi Schauman och Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen. Öppningsanförandet hålls av chefdirektör Olli Rehn. Seminariet hålls under Chatham House-regler. Vi ber om anmälan senast den 17 maj här. Intervjuförfrågningar och tilläggsuppgifter: Finlands Banks kommunikationschef Jenni Hellström, telefon 09 183 26 32, jenni.hellstrom@bof.fi.

Kutsu medialle Stefan Ingvesin kunniaksi järjestettävään juhlaseminaariin13.5.2022 11:00:00 EEST | Press Invitation

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkin Stefan Ingvesille, joka toimii Ruotsin keskuspankin pääjohtajana. Suomen Pankki järjestää Ingvesin kunniaksi juhlaseminaarin torstaina 19.5. klo 16.00–17.45. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta, joka pidetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19. Tilaisuutta ei lähetetä verkkolähetyksenä ja siihen voi osallistua vain paikan päällä. Pääjohtaja Stefan Ingves puhuu tilaisuudessa talouden tulevaisuudesta Pohjoismaissa muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa. Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schauman ja Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen esittävät kommenttipuheenvuorot. Tilaisuuden avaa pääjohtaja Olli Rehn. Tilaisuudessa noudatetaan Chatham House -periaatetta. Ilmoittaudu tilaisuuteen 17.5. mennessä Ilmoittaudu täällä Haastattelupyynnöt ja lisätietoja: Suomen Pankin viestintäpäällikkö Jenni Hellström p. 09 183 2632, jenni.hellstrom@bof.fi

Kutsu medialle Stefan Ingvesin kunniaksi järjestettävään juhlaseminaariin13.5.2022 11:00:00 EEST | Kutsu

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkin Stefan Ingvesille, joka toimii Ruotsin keskuspankin pääjohtajana. Suomen Pankki järjestää Ingvesin kunniaksi juhlaseminaarin torstaina 19.5. klo 16.00–17.45. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta, joka pidetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19. Tilaisuutta ei lähetetä verkkolähetyksenä ja siihen voi osallistua vain paikan päällä. Pääjohtaja Stefan Ingves puhuu tilaisuudessa talouden tulevaisuudesta Pohjoismaissa muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa. Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schauman ja Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen esittävät kommenttipuheenvuorot. Tilaisuuden avaa pääjohtaja Olli Rehn. Tilaisuudessa noudatetaan Chatham House -periaatetta. Ilmoittaudu tilaisuuteen 17.5. mennessä. Ilmoittaudu täällä Haastattelupyynnöt ja lisätietoja: Suomen Pankin viestintäpäällikkö Jenni Hellström p. 09 183 2632, jenni.hellstrom@bof.fi

Hushållen investerade aktivt i aktier i mars 202212.5.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

I mars 2022 gjorde hushållen nya investeringar i börsnoterade aktier för 650 miljoner euro netto[1], även om Rysslands anfallskrig bidragit till ökad osäkerhet på marknaden. Hushållen investerade senaste gång mer i aktier under en månad i början av coronapandemin i mars 2020, när aktiekurserna sjönk brant. Av de nya investeringarna i mars 2022 hänförde sig nästan en tredjedel till aktier i utländska företag. De senaste åren har andelen utländska aktier av hushållens aktieinnehav ökat, även om den fortfarande är liten, 12 % vid utgången av mars 2022. Vid slutet av mars 2022 uppgick hushållens börsnoterade aktieinnehav till 49,2 miljarder euro, vilket är 10,8 % mindre än vid utgången av 2021. I januari och februari 2022 sjönk innehavens värde med sammanlagt 6,6 miljarder euro på grund av nedgången i aktiekurserna, och hushållen investerade under motsvarande tid 210 miljoner euro mer i aktier. I mars 2022 utgjorde aktienedskrivningarna endast 200 miljoner euro och till följd av rikliga ny

Households invested heavily in equities in March 202212.5.2022 10:00:00 EEST | Press release

In March 2022, households invested in a further EUR 650 million in net terms[1] in listed shares, although Russia’s invasion war had increased uncertainty in the markets. The last time households invested more in equities in a month’s period was at the onset of the COVID-19 pandemic in March 2020, when equity prices tumbled. Almost a third of the investments this March were made in foreign companies’ shares. In recent years, the proportion of foreign shares in households’ shareholdings has risen, but it was still low (12%) at the end of March 2022. At the end of March 2022, households had listed shareholdings worth EUR 49.2 billion, which is 10.8% less than at the end of 2021. Due to the decline of equity prices in January and February 2022, the value of the holdings decreased by a total of EUR 6.6 billion, while households invested EUR 210 million more in equities during the same period. In March 2022, equities depreciated only by EUR 200 million, and owing to large net investment, sh

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum