Lapsiasiavaltuutettu

Lapsiasiavaltuutettu päättää kautensa ja luovuttaa Vuosikirjan hallitusohjelmavalmistelijoille

Jaa

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila julkistaa Vuosikirjan, jossa hän tekee 30 esitystä Suomen lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Vuosikirjassa arvioidaan hallituskauden 2015–2019 vaikutuksia lapsiin. Vuosikirjan julkistaminen päättää Kurttilan vuonna 2014 alkaneen toimikauden. Tilaisuus Säätytalolla perjantaina 26.4. klo 9.30 on tiedotusvälineille avoin, mutta ilmoittautuminen vaaditaan.

– Suomen tulevalla hallituksella on vaativa lähtötilanne. Syntyvyys on ollut jo vuosia voimakkaassa laskussa, oppimistulokset ovat heikentyneet pitkään ja köyhien lasten määrä on kasvussa. Samalla arjen tasolta sain viime vuonna suomalaisilta yli 1000 yhteydenottoa tilanteista, joissa voi huomata, ettei voimassa oleva hyväkään lainsäädäntö toteudu lasten kohdalla. Ongelmia on niin perusopetuksen maksuttomuuden toteutumisessa kuin lapsen kuulemisessa lastensuojelussa. Aina on kehitettävää, mutta nyt meneillään olevassa kehityksessä on kyse vakavammasta, Kurttila toteaa.

Lapsiasiavaltuutettu korostaa arviossaan tietoon perustuvan päätöksenteon tarvetta. Vaikka useat hallitusohjelmat ovat todenneet lapsiin kohdistuvien päätösten paremman arvioinnin tarpeen, tulokset ovat olleet vähäisiä. Ihmisvaikutusten arviointia tarkastelleessa tutkimuksessa todettiin lapsiin, lapsiperheisiin tai nuoriin kohdistuneita vaikutuksia kahdeksassa prosentissa vuoden 2017 hallituksen esityksissä. Esityksiä oli yhteensä 201, joista lasten oikeudet mainittiin vain viidessä hallituksen esityksessä.

– Hyvin pienessä osassa hallituksen esityksiä vaikutukset lapsiin on arvioitu. Näin kävi myös päättyvällä hallituskaudella. Valtioneuvosto ei tällä hetkellä pysty varmistamaan säädösvalmistelun laatua. Ongelma on suuri. Erilaisia kehittämishankkeita on asiassa käynnistetty ja selvityksiä tehty, mutta monissa hallituksen esityksissä vaikutukset lapsiin jäävät arvioimatta kokonaan. Näin on käynyt välittömästikin lapsiin liittyvissä säädöksissä, kuten ammatillisen koulutuksen reformissa. Ministereiden ja kansliapäällikköjen tehtävänä on varmistaa, että säädösvalmistelussa on riittävät voimavarat ja osaaminen. Poliitikkojen ailahtelevien valmisteluohjeiden mukaan ei voida enää edetä. Tilanne on kestämätön, Kurttila niittaa.

Lapsiasiavaltuutettu esittää muun muassa, että laki valtion talousarviosta muutetaan mahdollistamaan vahvempi hallinnonalat yhdistävä politiikka. Lisäksi hän esittää, että valtioneuvosto päättää, mille ministeriölle kuuluu valtioneuvoston lapsipolitiikan koordinointi.

Lapsiasiavaltuutetun esitykset kokonaisuudessaan hallitusohjelmaa valmisteleville eduskuntapuolueille:

1.       Säädetään lapsivaikutusten arviointi velvoittavaksi ministeriöille sekä kunnille. Uudistetaan laki valtion talousaviosta (423/1988) mahdollistamaan eri hallinnonalat yhdistävä politiikka. Talousarviossa ei pystytä nykyisellään päättämään tärkeistä hallinnonalat ylittävistä politiikkatoimista. Talousarviolain 6 §:ssä säädetään: ”Menot ryhmitellään menoarviossa hallinnonaloittain pääluokkiin.”

2.       Päätetään, mille ministeriölle kuuluu valtioneuvoston lapsipolitiikan koordinointi.

3.       Hallitus hyväksyy lapsioikeusperustaisen lapsistrategian.

4.       Hallitus valmistelee kansalliset lapsia koskevan tutkimuksen laatukriteerit.

5.       Kaikkiin perhe-etuuksiin palautetaan kustannustason kehitystä vastaavat korotukset niiden jäädyttämisestä alkaen ja sidotaan perhe-etuudet kustannuskehitystä seuraavaan indeksiin.

6.       Perusopetuksen maksuttomuuden toteutuminen on turvattava lisäämällä informaatio-ohjausta sekä valvontaa.

7.       Opiskelu toisella asteella on säädettävä maksuttomaksi.

8.       Laaditaan varhaiskasvatuksen kehittämisohjelma, joka luo pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

9.       Palautetaan lasten subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Säädetään varhaiskasvatuksen palvelut perusopetuksen tavoin voittoa tavoittelemattomaksi toiminnaksi.

10.   Uudistetaan perusopetuksen rahoitus niin, että 7–15-vuotiaiden lisäksi opetuksen järjestäjä saa korotetun valtionosuuden perusopetuksessa olevista 16- ja 17-vuotiaista oppilaista.

11.   Ammatillisen koulutuksen säästöjen ja ammatillisen koulutuksen reformin yhteisvaikutukset on selvitettävä ja tehtävä tarvittavat lisäresurssoinnit ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

12.   Oppivelvollisuutta koskeva lainsäädäntö laajennetaan koskemaan perusopetuksen jälkeistä opetusta ja koulutusta.

13.   Koulutuksessa tehtyä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistyötä ja sen resursseja tulee vahvistaa.

14.   Alkoholilainsäädännön muutoksista on tehtävä seuraavan hallituskauden aikana arvio. Arvion perusteella päätetään toimenpiteistä, joilla vähennetään lasten alkoholinjuomista sekä alkoholiongelmia perheissä. Lisätään turvakotipaikkojen määrää koko maassa.

15.   Poliisin läsnäoloa lasten arjessa parannetaan koulupoliisitoimintaa edistämällä. Vahvistetaan kyberrikollisuuden ehkäisyä.

16.   Lasten turvataito- ja seksuaalikasvatusta on vahvistettava varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.

17.   Valmistellaan kansallinen ohjelma mielenterveyden edistämiseksi, otetaan lapset ja lapsiperheet ohjelman ja sen toimenpiteiden painopisteeksi. Osana tätä itsemurhien ehkäisyohjelma on saatettava riittävin voimavaroin toimeenpanoon mahdollisimman pian.

18.   Tehdään päätöksiä rokotuskattavuuden kasvattamiseksi lapsioikeusperusteisesti.

19.   Perhevapaajärjestelmä on uudistettava. Uudistuksen valmisteluun on otettava mukaan lapsi- ja perhejärjestöjen edustajat.

20.   Parisuhteen tukea sekä eropalveluita on vahvistettava.

21.   Seuraavan hallituksen on valmisteltava valtion talousarvioon kohdennettu määräraha lapsiperheiden kotipalveluun ja ehkäisevään vauvaperhetyöhön.

22.   Kaikki koulukodeissa ja muussa sijaishuollossa olevat lapset on kuultava systemaattisesti.

23.   Ulkomaalaislainsäädäntöön sekä lainsäädännön tulkintaan tehdyistä muutoksista ja niiden vaikutuksista tehdään arvio, jossa korostetaan päätösten vaikutuksia lapsiin.

24.   Intersukupuolisten lasten hoitokäytäntöjä tulee uudistaa niin, että ei-lääketieteelliset leikkaukset tehdään vasta silloin, kun lapsi pystyy itse osallistumaan hoitoja koskevaan päätöksentekoon.

25.   Translaki on uudistettava itsemääräämisoikeutta vahvistaen.

26.   Lapsen oikeutta viittomakieleen on vahvistettava varhaiskasvatuslaissa ja opetuksessa. Viittomakielilain toimeenpanoa on vahvistettava.

27.   Luodaan saamen kielen opetukselle kansalliset edellytykset, tätä edistävä lainsäädäntö sekä rahoitusmalli. Saamen kielen opetus on turvattava vahvemmin kotiseutualueen ulkopuolella.

28.   Selvitetään saamelaislasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen tilaa säännönmukaisesti keräämällä empiirisesti tietoa saamelaislasten hyvinvoinnista sekä kokoamalla tutkimuskatsaus saamelaislapsia koskevista tiedonkeruista. Tämä luo edellytyksiä saamelaislasten oikeusturvan parantamiselle.

29.   Saamen kansallispäivästä 6.2. on rakennettava valtakunnallinen teemapäivä päiväkoteihin ja kouluihin. 

30.   Vammaislainsäädäntö tulee uudistaa ja lainsäädännön toimivuutta käytännössä tulee parantaa.

Lapsiasiavaltuutetun Vuosikirjan julkistaminen, Säätytalo pe 26.4. klo 9.30 alkaen (Snellmaninkatu 9–11, Helsinki). 
Tiedotusvälineille avoin, ilmoittautuminen vaaditaan.

Ilmoittautumiset ja Vuosikirjan ennakkotilaukset: lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi 

Lisätietoa:

Tuomas Kurttila
Lapsiasiavaltuutettu
050 544 3757

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Lapsiasiavaltuutettu
Lapsiasiavaltuutettu
Vapaudenkatu 58 A
40100 Jyväskylä

0295 666 850http://lapsiasia.fi/

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, josta on säädetty lailla (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004). Lapsiasiavaltuutettu antaa Suomen hallitukselle ja eduskunnalle lakisääteisen arvion lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta sekä raportoi määräajoin YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Lapsiasiavaltuutettu tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toimialansa teemoista. Lapsiasiavaltuutettu ei käsittele yksittäisen lapsen asioita. Lapsiasiavaltuutettu tekee tarvittaessa viranomaiskanteluja havaitsemistaan ongelmista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapsiasiavaltuutettu

”Rikoksia tehneen lapsen yksityisyyttä on kunnioitettava”: lapsiasiavaltuutettu esittää muutoksia lainsäädäntöön ja Journalistin ohjeisiin11.3.2020 06:56:00 EETTiedote

Tiedote 11.3.2020. Lapsiasiavaltuutettu esittää oikeudenkäynnin julkisuutta koskevaa sääntelyä muutettavaksi siten, että alaikäisen henkilöllisyys voitaisiin määrätä salassa pidettäväksi. Salassapidon tulisi jatkua myös täysi-ikäisyyden jälkeen. Kiireellisenä toimenpiteenä lapsiasiavaltuutettu esittää, että Journalistin ohjeissa kielletään alaikäisten henkilöllisyyden paljastaminen kaikissa tilanteissa, joissa lapsi on rikoksesta syytettynä tai tuomittuna.

Ett arbetsliv som är jämställt behandlar alla lika och tar barnen i beaktande, ökar sysselsättningen28.1.2020 10:30:00 EETTiedote

Pressmeddelande 28.1.2020. Behovet att öka sysselsättningen är ett av de största politiska samtalsämnena i Finland. Regeringen förväntas under den kommande höstens budgetmangling besluta om sysselsättningsåtgärder som skulle ge 30 000 nya arbetsplatser. Barnombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen betonar att målen för sysselsättning inte går att nå om inte de diskriminerande strukturerna och hindren i arbetslivet rivs.

Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja lapset huomioiva työelämä lisää työllisyyttä28.1.2020 10:30:00 EETTiedote

Tiedote 28.1.2020. Tarve nostaa työllisyyttä on yksi suurimmista poliittisista puheenaiheista Suomessa. Hallituksen odotetaan tulevan syksyn budjettiriihessä päättävän työllisyystoimet, jotka lisäisivät 30 000 työpaikkaa. Lapsiasiavaltuutettu, tasa-arvovaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu painottavat, että työllisyystavoite ei voi toteutua, jos ei työelämän syrjiviä rakenteita ja esteitä poisteta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme