Låst läge i löneförhandlingarna på arbetsmarknaden

Dela
JHL och OAJ som representerar löntagare inom både den privata och offentliga sektorn kräver branschvisa lösningar i löneförhandlingarna. Det finns ingen exportdriven modell även om en sådan försöker framtvingas. Då arbetsgivarna väntar på industribranschens löneuppgörelse har löneförhandlingarna inom alla andra branscher kört fast.

Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, och Katarina Murto, ordförande för Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, kräver att arbetsgivarna vågar hitta lönelösningar som stödjer arbetstagarnas köpkraft och tryggar arbetsfreden nu och i framtiden inom alla sektorer och med beaktande av branschernas särdrag. Det finns ingen centraliserad modell och inte heller någon återvändo till den gamla inkomstpolitiska helhetslösningen som centralorganisationerna axlade.

- De offentligt anställdas åsikter kan inte åsidosättas genom att hänvisa till en exportdriven arbetsmarknadsmodell eftersom en sådan inte finns. En exportdriven modell skulle inte heller vara någon lösning i ett land där den offentliga sektorn bär ett stort ansvar för medborgarnas välfärdstjänster. Arbetet inom den offentliga sektorn skapar en grund också för industrins och de privata branschernas framgång. Inom den privata sektorn måste också andra än exportbranscherna beaktas och en exportdriven modell kan inte påtvingas, säger Niemi-Laine och Murto.

Ordförandena anser att i ett rörigt arbetsmarknadsläge bör avtalsverksamheten vara klart branschvis. De vill också stärka samarbetet mellan offentligt anställda.

- Centralorganisationerna har ingen roll i löneförhandlingarna eller i beredningen av den framtida arbetsmarknadsmodellen. De offentligt anställda går inte med på att hållas som gisslan av den privata sektorn och accepterar inte heller sådan koordinering som inte ömsesidigt har överenskommits. En diskussion måste inledas om framtidens arbetsmarknadsmodell. Förhandlingsorganisationerna och förbunden måste hitta en väg utanför centrala uppgörelser och en exportdriven modell.

- Vi hoppas också att arbetsgivarförbunden bär sitt ansvar och vågar tillsammans öppet söka lösningar till arbetsmarknadssystemet som är i ett brytningsskede. Det här skulle främja stabilitet och förtroende i arbetsmarknadsförhandlingarna, påpekar ordförandena.

Som bäst förhandlar man om anställningsvillkoren för 132 000 löntagare inom staten, kyrkan och universiteten.

Tilläggsuppgifter:

ordförande Katarina Murto, tfn 050 568 9188

ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772

Nyckelord

Länkar

Om

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Sörnäisten rantatie 23
00500 HELSINKI

010 77031http://www.jhl.fi

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.

Följ Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum