Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Laura Pehkonens KOMBO sprider sig runt Jakobackas hjärta

Dela

Keramik- och bildkonstnären Laura Pehkonens nya offentliga verk, genomfört enligt procentprincipen, har färdigställts i Jakobacka i Helsingfors. Det kollageliknande verket som sprider ut sig runtom nybygget Jakobackas Hjärta är en abstrakt keramisk väggrelief. Verkets mest omfattande enhetliga del sträcker sig över en nästan sjutton meter lång vägg i korridoren till matsalen. På daghemmets och ungdomslokalernas väggar finns mindre reliefer och sådana har även murats in i tegelfodringen på de tre innergårdarna.

Laura Pehkonen: KOMBO, 2020 / Bild: HAM/Hanna Kukorelli
Laura Pehkonen: KOMBO, 2020 / Bild: HAM/Hanna Kukorelli

De keramiska styckena är handtillverkade av olika sorters lera, bland annat porslin, svartlera och rödlera. Vissa av verkets delar är tillverkade av samma inhemska rödlera som tegelfodringen på Jakobackas Hjärtas ytterväggar. En keramisk del har vulkanaska, en annan har lera från floddeltan i Amazonas regnskogar bearbetad med traditionell teknik. Förutom lersorter och arbetsmetoder från olika delar av världen får verket sin särskilda karaktär även från olika slags yttekniker för keramik, såsom glasering, målning, förgyllning och överföringsbilder. Vid skapandet av verket inspirerades Laura Pehkonen av tekniker från olika kulturer och tidsperioder med hjälp av vilka hon i sitt verk skapade så att säga en världsomfattande och kronologisk karta över keramiken.

Konstnären har planerat verket som något man kan titta på och beröra. Keramikens ytstrukturer i kombination med färg- och teknikvariationerna är en viktig del av verket och hur det upplevs. Reliefens olika kluster lägger sig på olika höjd över väggytorna och tar på så sätt hänsyn till byggnadens användare av olika längd.

I KOMBO-verket har rytmen en viktig roll. På avstånd ser man stora linjer, men när man kommer närmare syns små lokala strömningar uppåt, nedåt, diagonalt och i spiraler. Handmålade detaljer, penseldrag och nyansvariationer för blicken åt olika håll. Förutom rytmen har även verkets abstraktion en viktig roll. Ett verk som inte ställs ut utesluter enligt konstnären ingens tolkningssätt, utan erbjuder möjlighet till uppkomsten av personliga och intuitiva uppfattningar. Verket är lite som en medvetandeström som börjar slumpmässigt i en punkt, rör sig framåt, blir starkare, gör en ögla och lägger sig i nya fåror.

Helsingfors stad följer procentprincipen, vilket betyder att man vid byggande eller renoveringar av stadens fastigheter reserverar omkring en procent av budgeten för offentlig konst. Det livliga byggandet under de senaste åren har gjort det möjligt att beställa konst till flera offentliga byggnader på olika håll i staden. HAM Helsingfors konstmuseum fungerar som konstexpert i projekten och verken integreras i HAM:s konstsamling.

Pressbilder:
www.hamhelsinki.fi/sv/ham-info/till-medier/ (lösenord: hammedia).

Kontakter

Kristiina Ljokkoi, amanuens för offentlig konst
HAM
tfn 040 507 6031
kristiina.ljokkoi@hel.fi

Bilder

Laura Pehkonen: KOMBO, 2020 / Bild: HAM/Hanna Kukorelli
Laura Pehkonen: KOMBO, 2020 / Bild: HAM/Hanna Kukorelli
Ladda ned bild

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

HAM Helsingfors konstmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar Helsingforsbornas egen konstsamling, till vilken hör över 9000 verk. HAM sköter om och utökar konstsamlingen, till vilken också stadens offentliga konstverk hör. I Tennispalatsets inhemska och internationella utställningar presenterar HAM modern konst och samtidskonst. HAM Helsingfors konstmuseum

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Exhibition of Finnish art and design collected by HAM Helsinki Art Museum to tour Japan in 2020–202223.10.2020 10:11:35 EESTPress release

The Finnish Design for Everyday Life – Patterns and Forms Inspired by Nature exhibition produced and curated by HAM Helsinki Art Museum will tour four museums in Japan in 2020–2022. The exhibition is partly based on the Modern Life! – Finnish Modernism and the International Dimension exhibition that celebrated Finland’s 100th anniversary year and was exhibited at HAM in Tennispalatsi in 2017. Finnish Design for Everyday Life - Patterns and Forms Inspired by Nature was opened in the Tottori Prefectural Museum on 10 October 2020. For the summer season 2021, the exhibition will be moved to Kitakyushu Municipal Museum of Art, Fukuoka, and then to the Museum of Ceramic Art, Hyogo for autumn 2021. The exhibition will end its tour at Bunkamura in Tokyo in January 2022. The exhibition tour is organised by HAM in collaboration with the Japanese NHK Promotions Inc.

En utställning sammanställd av HAM Helsingfors konstmuseum presenterar finländsk konst och formgivning under en turné i Japan 2020–202223.10.2020 10:05:37 EESTTiedote

Utställningen Finnish Design for Everyday Life - Patterns and Forms Inspired by Nature som skapats och kuraterats av HAM turnerar i fyra museer i Japan åren 2020–2022. Delvis baserar sig utställningen på HAM:s utställning Modernt liv! – Finsk modernism och det internationella som visades i Tennispalatset 2017 för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum. Utställningen Finnish Design for Everyday Life - Patterns and Forms Inspired by Nature öppnades den 10 oktober 2020 på prefekturmuseet i Tottori, därifrån den för sommaren 2021 flyttar till Kitakyushu konstmuseum i Fukuoka och hösten 2021 till museet för keramikkonst i Hyogo. Utställningsturnén avslutas i januari 2022 i Bunkamura, Tokyo. Utställningsturnén arrangeras av HAM i samarbete med japanska NHK Promotions Inc.

HAM Helsingin taidemuseon kokoama suomalaisen taiteen ja muotoilun näyttely kiertää Japanissa vuosina 2020-202223.10.2020 10:02:37 EESTTiedote

HAMin tuottama ja kuratoima näyttely Finnish Design for Everyday Life - Patterns and Forms Inspired by Nature kiertää japanissa neljässä museossa vuosina 2020-2022. Näyttely perustuu osittain Suomen 100-vuotista taivalta juhlistaneelle Modernia elämää! - Suomalainen modernismi ja kansainvälisyys -näyttelylle, joka oli esillä HAMissa Tennispalatsissa vuonna 2017. Finnish Design for Everyday Life - Patterns and Forms Inspired by Nature avautui 10.10.2020 Tottorin prefektuurin museossa, josta se siirtyy kesäksi 2021 Kitakyushun taidemuseoon, Fukuokaan ja syksyksi 2021 Hyogon keramiikkataiteen museoon. Kiertonäyttely päättyy tammikuussa 2022 Bunkamuraan, Tokioon. HAM järjestää näyttelykierron yhteistyössä japanilaisen NHK Promotions Inc: n kanssa.

Spektaakkeliakatemia (Spectacle Academia) turns the meanings of advertisements on their head at the Stoa gallery23.10.2020 10:00:00 EESTPress release

The Spektaakkeliakatemia exhibition by Jari Tamminen and Häiriköt-päämaja will open at the Stoa gallery on 30 October. The exhibition combines art and teaching in a novel way. Spektaakkeliakatemia teaches the basics of critical thinking through subvertisements. In addition to Finnish and Swedish, the exhibition will feature works in languages such as English, Sámi languages, Arabic, Somali and Farsi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum