Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Leijona Catering Ab och Brottspåföljdsmyndigheten stärker sitt strategiska partnerskap – Leijona tar över kiosktjänsterna i fängelserna inom ramen för mathållningstjänsterna

Dela

Brottspåföljdsmyndigheten och Leijona Catering Ab har stärkt sitt partnerskapsavtal genom att utvidga servicehelheten till att även omfatta kiosktjänsterna. Avtalet har undertecknats den 24 november 2020. Målet är att utveckla Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattande kioskverksamhet på ett kostnadseffektivt sätt samt att bidra till likabehandling av fångarna och rikta resurserna till kärnfunktionerna.

Kioskservicen för fångarna vid Brottspåföljdsmyndighetens anstalter överförs stegvis till Leijona Catering Ab. Överföringen ska vara slutförd senast den 30 juni 2021.

Kioskverksamheten spelar en viktig roll för fångarnas basservice. Både mathållningen och kioskverksamheten är stödfunktioner ur Brottspåföljdsmyndighetens synpunkt sett. När Leijona Catering tar hand om mathållningen över hela kedjan, allt från upphandling till logistik och utveckling av verksamheten, kan Brottspåföljdsmyndigheten koncentrera sig på sina kärnfunktioner.

— Man går in för att öka likabehandlingen av fångarna, att förenhetliga utbudet i kioskerna i fråga om såväl priser, sortiment som sätten att driva verksamheten på, säger specialplanerare Tatja Kivimäki.

Redan nu står Leijona för kiosktjänsterna i Tavastehus fängelse där man testar nya verksamhetsmodeller med kioskautomater och ett webbaserat system där beställningar kan göras via smartdon i cellerna. I de övriga enheterna är det kioskmodell, självbetjäningsmodell, butikskassemodell eller automatmodell som står kvar som alternativ efter övergången till Leijona.

Ändringen berör 14 tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten. Överföringen av kioskverksamheten till Leijona medför ändringar i deras uppgifter, men några omplaceringar behövs inte, i och med att kioskdriften inte varit huvudsyssla för någon av tjänstemännen. Det finns heller inget behov för uppsägningar.

I de fängelsespecifika serviceavtalen avtalas innehållet i kioskservicen och de övriga detaljerna mer ingående.

— Som en del av helheten av fängelsernas mathållning kan vi tillhandahålla Brottspåföljdsmyndigheten en högkvalitativ kioskservice på ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt, säger Business Director Petri Hoffren på Leijona Catering Ab.

Mathållningen i fängelserna överfördes till Leijona Catering Ab under 2018 och 2019. Samarbetet mellan Leijona Catering Ab och Brottspåföljdsmyndigheten har bedrivits sedan 2015.

För mer information kontakta

Brottspåföljdsmyndigheten: specialplanerare Tatja Kivimäki, tel. 029 56 88503, tatja.kivimaki@om.fi, och personalchef Leo Immonen, tel. 029 56 88403

Leijona Catering Ab: kommunikationschef Suvi Pitkänen, tel. 010 432 0107, suvi.pitkanen@leijonacatering.fi, och Business Director Petri Hoffren, tel. 010 432 0104, petri.hoffren@leijonacatering.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum