POP Pankkikeskus osk

Liedon Osuuspankki och Sydbottens Andelsbank planerar fusion

Dela

Liedon Osuuspankki och Sydbottens Andelsbank har idag offentliggjort sina planer på att gå samman. Bakgrunden till samgången är en vilja att stärka de experttjänster banken erbjuder sina kunder samt båda bankernas intresse av att expandera sin affärsverksamhet, speciellt på marknadsområdet Åbo och dess närregion. Om samgången blir verklighet uppskattas fusionen ske under andra kvartalet nästa år. Den fusionerade banken har för avsikt att påbörja verksamheten under ett nytt namn.

Timo Kalliomäki från Sydbottens Andelsbank (på vänster) och Juha Niemelä från Liedon Osuuspankki
Timo Kalliomäki från Sydbottens Andelsbank (på vänster) och Juha Niemelä från Liedon Osuuspankki

Liedon Osuuspankki har två kontor, ett i Lundo och ett i Åbo. Sydbottens Andelsbank har sammanlagt tio kontor och servicepunkter samt ett s.k. digikontor som betjänar över hela landet. Därtill har Sydbottens Andelsbank för avsikt att vid årsskiftet öppna en helt ny servicepunkt i Björneborg. I samgången bildas således ett starkt nät av verksamhetsställen från Helsingfors via västkusten ända upp till Rovaniemi med stöd av det riksomfattande digikontoret.

Enligt de samgående bankernas verkställande direktörer kommer fusionen inte att påverka kundernas kontonummer eller bankkort. Vad gäller bankärenden kommer kunderna att ha tillgång till mångsidiga experttjänster. Direktörerna anser även att den bank som bildas genom samgången erbjuder företagen en stark finansieringspartner.

"Genom samgången vill vi stärka våra experttjänster och upprätthålla möjligheterna till tillväxt i tillväxtregionen Lundo och Åbo. För bankens medlemmar och kunder samt för personalen innebär samgången att insatserna i regionen kan utökas. Ökad företagsfinansiering gynnar ytterligare områdets livsduglighet", konstaterar verkställande direktören för Liedon Osuuspankki Juha Niemelä.

”Förslaget om samgång har mottagits med glädje hos oss i Sydbottens Andelsbank. Vi ser samgången med Liedon Osuuspankki som en stor möjlighet. Under de senaste åren har banken haft en tillväxtstrategi där tyngdpunkten också hittills legat i tillväxtcentren. Åbo och Lundo anser vi vara regioner som utvecklas starkt, där den nya banken har mycket att erbjuda. I Sydbottens Andelsbank betjänar vi kunder på båda inhemska språken. Jag tror att vi även har något att ge de svensktalande kunderna i regionen”, säger verkställande direktören för Sydbottens Andelsbank Timo Kalliomäki.

Presentation av bankerna som planerar samgång

Liedon Osuuspankki har 13 anställda, och dess balansomslutning är 140 miljoner euro. Liedon Osuuspankki har bedrivit sin bankverksamhet i Lundo- och Åbotrakten. Sydbottens Andelsbank har 115 anställda, och balansomslutningen är cirka 1 miljard euro. Sydbottens Andelsbanks verksamhetsområde sträcker sig från Helsingfors till Rovaniemi. Båda bankerna hör till POP Bankgruppen och även den nya banken fortsätter som medlemsbank i POP Bankgruppen.

Nyckelord

Kontakter

Närmare information:

Juha Niemelä, verkställande direktör, Liedon Osuuspankki, 050 558 1523

Timo Kalliomäki, verkställande direktör, Sydbottens Andelsbank, 040 523 2068

Bilder

Timo Kalliomäki från Sydbottens Andelsbank (på vänster) och Juha Niemelä från Liedon Osuuspankki
Timo Kalliomäki från Sydbottens Andelsbank (på vänster) och Juha Niemelä från Liedon Osuuspankki
Ladda ned bild

Om

POP Pankkikeskus osk
Hevosenkenkä 3
02600 Espoo

POP Pankki on yli 700 asiantuntijaa työllistävä suomalainen pankkiryhmä, johon kuuluu 21 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö Suomen Vahinkovakuutus Oy (POP Vakuutus), POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja POP Pankkikeskus osk. POP Pankki -ryhmän visiona on olla pankki, joka parhaiten yhdistää henkilökohtaisen ja digitaalisen palvelun, parhaan asiakastyytyväisyyden sekä nopean päätöksenteon. POP Pankilla on EPSI Ratingin Pankki ja rahoitus 2021 -tutkimuksen mukaan Suomen ja Pohjoismaiden tyytyväisimmät henkilö- ja yritysasiakkaat. 

Följ POP Pankkikeskus osk

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från POP Pankkikeskus osk

Liedon Osuuspankki ja Suupohjan Osuuspankki suunnittelevat yhdistymistä13.10.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Liedon Osuuspankki ja Suupohjan Osuuspankki ovat tänään julkistaneet suunnittelevansa pankkien yhdistämistä. Taustalla on halu vahvistaa asiakkaille tarjottuja asiantuntijapalveluja sekä molempien pankkien kiinnostus kasvattaa toimintaansa erityisesti Turun ja tämän lähiseudun muodostamalla markkina-alueella. Toteutuessaan yhdistyminen tapahtuisi arviolta ensi vuoden toisella neljänneksellä. Yhdistyneen pankin on tarkoitus aloittaa toimintansa uudella nimellä.

Tutkimus: suomalaisten ilmastohuoli ei juuri ohjaa ostopäätöksiä – ruokaostosten ilmastovaikutukset huomioidaan enemmin kuin esimerkiksi auton hankinnan29.9.2021 14:37:11 EEST | Tiedote

Joka kolmas suomalainen (32 %) ei huomioi ostostensa ilmasto- ja ympäristövaikutuksia lainkaan. Eniten (29 %) suomalaiset pohtivat ruokaostostensa ekologisuutta. Esimerkiksi auton tai kodinkonehankintojen kohdalla näiden ympäristövaikutuksia pohtii viidennes suomalaisista. Tulokset pohjautuvat POP Pankin elokuussa IROResearchillä teettämään tutkimukseen. POP Pankki muistuttaa, että ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomioimisesta voi olla taloudellista hyötyä esimerkiksi rahoitusvaiheessa.

POP Pankkikeskus osk:lle on nimitetty uusi hallitus ja samalla POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja vaihtuu; Jaakko Pulli on nimitetty väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi28.9.2021 20:15:00 EEST | Tiedote

POP Pankkikeskus osk:n hallintoneuvosto on nimittänyt POP Pankkikeskus osk:lle uuden hallituksen. Uuden hallituksen puheenjohtajana toimii Timo Kalliomäki (Suupohjan Osuuspankki) ja varapuheenjohtajana Ari Heikkilä (Konneveden Osuuspankki). Hallituksen muut jäsenet ovat Mika Mäenpää (Lavian Osuuspankki), Mikko Seppänen (Lammin Osuuspankki) sekä ulkopuoliset edustajat Ilkka Lähteenmäki, Marja Pajulahti ja Matti Vainionpää.

KUTSU MEDIALLE: tutkimuksen etäläpikäynti ke 29.9., klo 13.30-14.15 – suomalaisten kuluttaminen ja ympäristövaikutukset, miksi vaikutuksiin tulisi kiinnittää huomiota taloutensa kannalta22.9.2021 15:48:33 EEST | Tiedote

EU:n kestävän rahoituksen toimintaohjelman tavoitteena on suunnata yksityistä pääomaa ympäristön kannalta kestävämpiin vaihtoehtoihin. Miltä suomalaisten ostoaikeet näyttävät tältä osin? POP Pankin rahoituksen asiantuntijat Niina Jolkkonen ja Pekka Maskuniitty käyvät läpi ke 29.9. klo 13.30-14.15 IROResearchin kanssa elokuussa tehtyä kuluttajatutkimusta, joka selvitti, miten suomalaiset ottavat hankintojensa ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioon ostopäätöksissään.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum