HSL Helsingin seudun liikenne

Liikenteen hiilidioksidipäästöt leikataan puoleen, ihmisten ja tavaroiden liikkumista helpotetaan 2,4 miljardin investoinneilla ja uusia asuntoja rakennetaan 16 500 vuosittain

Jaa

Helsingin seudusta tehdään vähäpäästöinen, houkutteleva, hyvinvoiva ja elinvoimainen. Seudulla asuu vuonna 2050 kaksi miljoonaa ihmistä. Työpaikkoja on yli miljoona. Seudun elinvoimaisesta kasvusta huolimatta liikenteen kasvihuonekaasupäästöt leikataan seudulla puoleen vuoden 2005 tasosta 2030 mennessä. Koko seudun yhteistyönä tehty maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelma osoittaa, miten Helsingin seudun kunnat ja valtio toteuttavat nämä asettamansa tavoitteet 12 vuodessa. HSL:n hallitus lähetti suunnitelman luonnoksen omalta osaltaan lausuntokierrokselle tänään tiistaina.

Liikenteen hiilidioksidipäästöistä saadaan Helsingin seudulla leikattua puolet pois vuoden 2005 tasosta seuraavan 12 vuoden aikana, jos maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 –suunnitelmaluonnoksen tarjoamat keinot otetaan riittävällä voimakkuudella käyttöön.

MAL 2019 on Helsingin seudun 14 kunnan strateginen suunnitelma, jossa kerrotaan, miten Helsingin seutua kehitetään 2019–2050. Suunnitelma on tiekartta siihen, miten seudun liikenteen päästöt saadaan laskuun, asukkaiden arjesta tehdään sujuvaa, ihmiset voivat löytää kodin kohtuullisella hinnalla, hyvien liikenneyhteyksien varresta ja työpaikoille on helppo kulkea.

Koko seudun yhteistyönä tehty suunnitelma listaa lukuisia konkreettisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Lokakuun alussa julkaistu IPCC:n ilmastoraportti osoitti meille kaikille, ettemme voi viivytellä päästöleikkauksissa. Helsingin seudun merkitys päästöjen vähentämisessä on suuri. Onneksi meillä on myös vaikuttavat ja konkreettiset keinot siihen tarjolla”, HLJ-toimikunnan puheenjohtaja, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi toteaa.

Tiemaksut ja sähköautojen yleistyminen ovat tehokkaimmat keinot saada tieliikenteen päästöt laskuun.

Tiemaksut vähentävät henkilöautoilla ajettavia kilometrejä ja samalla päästöjä. Ne vähentäisivät myös ruuhkautumista ja toisivat kaivattua lisärahaa liikenteen investointeihin ja palveluihin. Jotta tiemaksuja voidaan kokeilla, Suomeen tarvitaan tiemaksut mahdollistava lainsäädäntö.

”Maksujen käyttöönotto lyhentäisi henkilöautojen, tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen matka-aikoja ja vähentäisi liikenneonnettomuuksia seudulla. Valmistelussa pitää varmistaa, etteivät maksut ole kohtuuttomia tienkäyttäjille ja että tuotot käytetään seudun liikennejärjestelmään”, HSL:n osastonjohtaja Sini Puntanen toteaa.

Jotta päästöt saadaan alas, sähkö- ja vähäpäästöisten autojen osuuden pitää kasvaa merkittävästi. Valtiolta tarvitaan keinoja, esimerkiksi verotuksen uudistamista ja hankintatukia, joilla tuetaan sähkö- ja vähäpäästöisten autojen hankkimista.

 

Laadukkaita asuntoja rakennetaan riittävästi ja erilaisiin tarpeisiin

Helsingin seutu kasvaa voimakkaasti. Kasvun pitää tapahtua kestävästi nykyistä kaupunkirakennetta täydentämällä. Suunnitelma ohjaa rakentamaan asuntoja ja työpaikkoja seudun keskuksiin, asemanseuduille ja joukkoliikennekäytäviin, joista ihmisten on helppo liikkua. Tällä halutaan taata, että arki on sujuvaa. Nykyisen kaupunkirakenteen kehittäminen ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen ovat myös tärkeimpiä keinoja torjua eriytymistä eli segregaatiota.

MAL-suunnitelman tavoitteena on, että seudulle rakennetaan joka vuosi 16 500 uutta asuntoa. Erilaisiin elämäntilanteisiin ja erilaisille perheille, yksineläjille ja yhteisöille pitää löytyä asuntoja riittävästi ja kohtuullisella hinnalla.

”Samalla pitää varmistaa, että rakentamisen laatu on hyvää ja asuinympäristöt pysyvät viihtyisinä. Seudun asukkaille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan ihmiset arvostavat eniten kävelyetäisyydellä olevia palveluita, luonnon läheisyyttä, kohtuullista asumisen hintatasoa sekä sujuvia yhteyksiä työ- tai opiskelupaikalle”, sanoo MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja, Helsingin kaupungin toimialajohtaja Mikko Aho.

 

Investointeja tehdään eniten raide- ja pyöräliikenteeseen, elinvoimainen seutu houkuttelee osaajia

Helsingin seutu tuottaa 38 prosenttia Suomen kansantuotteesta, seudulla on neljännes Suomen toimipaikoista ja kolmannes yrityssektorin henkilöstöstä.

”Kilpailemme muiden Itämeren alueen metropolien kanssa osaavasta työvoimasta, investoinneista ja kansainvälisistä yrityksistä, joten seudun menestys on elintärkeää koko Suomen kilpailukyvylle”, sanoo Mikko Aho

MAL 2019-suunnitelman tavoite on tehdä seudusta houkutteleva ja toimiva nykyisille ja uusille asukkaille, joita tulee seudulle ennusteen mukaan yli puoli miljoonaa vuoteen 2050 mennessä.

”Tärkeänä tavoitteena on, että yritykset saavat seudulta töihin tarvitsemansa osaajat. Työvoiman saavutettavuus paranee merkittävästi suunnitelman tarjoamien toimien avulla”, sanoo Mikko Aho.

Jotta liikkuminen Helsingin seudulla olisi kestävää ja sujuvaa, sen perustana tulee olla toimiva joukkoliikenne. MAL 2019 -suunnitelman mukaan investointeja tehdään erityisesti raide- ja pyöräliikenteen parantamiseen. Tieliikenteessä keskitytään tavara- ja joukkoliikenteen sujuvuuden parantamiseen.

Liikkumista helpotetaan 2,4 miljardin investoinneilla, joista pääosa parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

Merkittäviä 2020-luvulla aloitettavia joukkoliikenneinvestointeja ovat Espoon kaupunkirata, Pasila-Riihimäki-radan kapasiteetin lisääminen, seudullisen pikaraitiotieverkoston laajentaminen viidellä uudella linjalla Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla sekä metron kapasiteettia lisäävät investoinnit.

Suunnitelmassa varaudutaan Helsingin kantakaupungin alla kulkevan Pisara-radan rakentamisen aloittamiseen.

”Ennen Pisara-radan aloittamista pitää ratasuunnitelma ja liikennöintisuunnitelma kuitenkin päivittää. Rantaradalle ja pääradalle tulee rakentaa uudet seisontavarikot lähijunille. Ilman niitä Pisara-rata ei tuo kaivattua helpotusta junien liikennöintiin eikä ratapihan kapasiteettiongelmiin. Myös junien kulunvalvontajärjestelmä pitää suunnitella huolella. Pisara-rata tulee toteuttaa ennen Lentorataa, joka kulkee Helsingistä lentoaseman kautta pääradalle ja oikoradalle”, Puntanen sanoo.

Raideinvestointien lisäksi MAL-suunnitelmassa esitetään merkittäviä investointeja pyöräliikenteen edistämiseen.

”Laadukkaat pyöräliikenteen väylät ovat useiden tutkimusten mukaan keskeisin tapa vaikuttaa kulkumuodon valintaan ja kasvattaa pyöräliikenteen määrää. Laadukkaan, eheän ja kattavan pyöräliikenteen pääverkon toteuttaminen on keskeinen osa suunnitelmaa”, Sini Puntanen sanoo.

Tieinvestointeja tehdään niin, että ne parantavat valtakunnallisen tavaraliikenteen sujuvuutta Tavaraliikenteen yhteyksiä parannetaan muun muassa Keski-Uudellamaalla Järvenpäästä valtatie 3:n suuntaan, Kehä III:lla sekä valtatiellä 4.

Koko Helsingin seutu mukana päätöksenteossa

Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua tehdään Helsingin seudun kuntien, niiden asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden sekä valtion tiiviinä yhteistyönä.

HSL vastaa maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnittelussa liikennejärjestelmäosion valmistelusta. Suunnitelma hyväksytään seudun päätöksenteossa keväällä 2019, jonka jälkeen sitä aletaan toteuttaa. MAL 2019 -suunnitelma tulee olemaan lähtökohta valtion ja kuntien välisen MAL-sopimuksen valmisteluun.

”MAL-suunnitelmassa esitetyt keinot tukevat myös valtion tavoitteita edistää kestävää yhdyskuntakehitystä ja riittävää asuntotuotantoa sekä leikata liikenteen päästöjä. Luonnoksessa on tarvittavat ainekset valtion ja kuntien välisen MAL-sopimuksen solmimiseen. Kuljemme hyvään suuntaan”, sanoo ympäristöministeriön rakennusneuvos Matti Vatilo.

HSL:n hallitus lähetti MAL 2019 –suunnitelmaluonnoksen nyt omalta osaltaan lausuntokierrokselle Helsingin seudun kuntiin, valtiolle ja muille sidosryhmille. Suunnitelma on kokonaisuus, jonka maankäyttöä ja asumista koskevat osat käsitellään vielä Helsingin seudun yhteistyökokouksessa 13.11. Myös asukkaat voivat ottaa lausuntovaiheen aikana kantaa suunnitelmaluonnokseen.

Voit lukea lisää MAL 2019 -suunnitelman valmistelusta täältä:

https://www.hsl.fi/mal

Tehtyihin julkaisuihin voi tutustua täällä:

https://www.hsl.fi/mal/julkaisut 

Yhteyshenkilöt

Suvi Rihtniemi HLJ-toimikunnan puheenjohtaja, HSL:n toimitusjohtaja, puhelin: 050 565 8884

Sini Puntanen, HSL:n liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osaston johtaja, puhelin: 040 501 3362

Mikko Aho MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja, Helsingin kaupunkiympäristötoimialan johtaja, puhelin: 040 577 9490

Matti Vatilo, rakennusneuvos, ympäristöministeriön alueet ja yhdyskunnat yksikön päällikkö, puhelin: 0295 250 311

Tietoja julkaisijasta

HSL Helsingin seudun liikenne
HSL Helsingin seudun liikenne
Opastinsilta 6 A
00520 Helsinki

09 4766 4444http://www.hsl.fi

HSL Helsingin seudun liikenne vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on 390 työntekijää ja liikevaihto noin 700 milj. euroa vuodessa. HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain yli 370 miljoonaa matkaa, mikä on 66 % kaikista Suomen joukkoliikennematkoista. Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne

Förbättringar i tidtabellerna och rutterna i Kyrkslätt på måndag 4.314.2.2019 14:45:00Tiedote

Det sker ändringar i tidtabellerna och rutterna i Kyrkslätt den 4 mars. HRT har planerat förändringarna i tätt samarbete med Kyrkslätt kommun och invånare. Det viktigaste syftet med förändringarna är att snabba upp resorna mellan Kyrkslätt och Mattby.Tack vare förändringarna blir restiderna under rusningstider kortare från Kantvik och Kolsarby till Gesterby samt också från Kantvik till Mattby.Restiden från Kantvik och Obbnäs till Mattby utanför rusningstider förkortas med 20 minuter. Också servicenivån för busslinjerna från Kantvik, centrum, Hindersby och Tolls till Mattby förbättras på vardagar i dagtid och på kvällar samt under veckosluten i dagtid.Tack vare den förbättrade servicen på linje 173Z finns det busstrafik i Tolls även i fortsättningen under lågtid.Resorna från Kantvik ock Kolsarby till Ravals och Lindal blir med byte. Ändringen påverkar linjerna 171, 172, 172V, 173, 173N, 174Z, 902, 902K och 903.Tidtabellerna för linjerna 173K och 173N samt linjer som går från Kyrkslätt t

Parannuksia Kirkkonummen suunnan linjojen aikatauluihin ja reitteihin maanantaista 4.3. alkaen14.2.2019 14:45:00Tiedote

Kirkkonummen suunnan linjoilla tapahtuu aikataulu- sekä reittimuutoksia 4.3. HSL on suunnitellut linjastomuutokset tiiviissä yhteistyössä Kirkkonummen kunnan ja asukkaiden kanssa. Muutosten tärkein tavoite on nopeuttaa matkustamista Kirkkonummen ja Matinkylän välillä. Ruuhka-aikojen matkat Kantvikista ja Kolsarista Gesterbyhyn nopeutuvat, samoin matkustaminen Kantvikista Matinkylään. Ruuhka-aikojen ulkopuolella matka-aika Matinkylään lyhenee Kantvikin ja Upinniemen suunnalta noin 20 minuuttia. Myös linjojen palvelutaso paranee arkisin ja viikonloppuisin päiväsaikaan sekä arki-iltoina Kantvikistä, keskustasta, Heikkilästä ja Tolsasta Matinkylään. Tolsassa on jatkossa palvelua myös hiljaiseen aikaan linjan 173Z laajentuneen tarjonnan ansiosta. Matkat Kantvikista ja Kolsarista Ravalsiin ja Lindaliin muuttuvat muutosten myötä sen sijaan vaihdollisiksi. Muutokset vaikuttavat linjoihin 171, 172, 172V, 173, 173Z, 174Z, 902 sekä 902K ja 903. Linjojen 173K ja 173N sekä Siuntioon Kirkkonummelta

HSL:n hallituksen päätöksiä 12.2.201912.2.2019 11:44:09Tiedote

Sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2018 ja tarkastussuunnitela 2019 Hallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2018 sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportin ja tarkastussuunnitelman vuodelle 2019. Linkki pöytäkirjaan: http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019576-2 Yhteenveto Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksesta ja arviointiselostusluonnoksesta (sova) annetuista lausunnoista ja kannanotoista Hallitus päätti merkitä tiedoksi suunnitelmaluonnoksesta annetut lausunnot (28 lausuntoa ja 20 kannanottoa). MAL-suunnitelman ja vaikutusten arvioinnin viimeistely etenee HLJ-toimikunnan ja MAL-neuvottellukunnan ohjauksessa lausuntojen pohjalta. Linkki pöytäkirjaan: http://hsl01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019576-3 Kertakorttien hankinta vuosille 2019-2022 ja optiot vuosille 2023 ja 2024 Hallitus päätti tilata kertakortit Confidex Oy:ltä. Hankinnan arvo on sopimuskaudelta sisältäen mahdolliset optiot enintään 503 250 euroa (+alv

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme