HUS

Lojo sjukhus förnyar sitt certifikat Baby Friendly Hospital

Dela

Utvärderingsgruppen för Det nationella handlingsprogrammet för att främja amning som utsetts av Institutet för hälsa och välfärd (THL) har på begäran av Lojo sjukhus gjort en ny revision av babyvänligheten under 19 april-26 maj 2021 på Resultatenheten Kvinno- och barnsjukdomar. Utvärderingsgruppen har beslutat att rekommendera THL och Världshälsoorganisationen (WHO) och Unicef att Resultatenheten Kvinno- och barnsjukdomar vid Lojo sjukhus beviljas certifikatet Baby Friendly Hospital (Babyvänligt sjukhus).

Utvärderingen baserades enligt WHO:s och Unicefs anvisningar på intervjuer av personalen och mammor och familjer samt observation av vårdverksamheten och lokalerna. Som tilläggsuppgifter användes amningsstatistik som sjukhuset hade samlat, handlingar om personalens utbildning samt material som är riktar sig till kunder. På grund av undantagsförhållandena som orsakades av pandemin genomfördes revisionen på distans. Intervjuerna genomfördes i form av elektroniska enkäter och observationen ersattes av sjukhusets egen utvärdering och rapportering.

Utvärderingsgruppen konstaterade bl.a. att Lojo sjukhus har visat att det sedan det första certifikatet utfärdades har upprätthållit och vidareutvecklat babyvänliga verksamhetssätt. Efter revisionen har sjukhuset deltagit i det nationella främjandet av amning, stärkt samarbetet regionalt samt systematiskt upprätthållit personalens utbildningsnivå. Handlingsplanen för programmet för ett babyvänligt sjukhus som sjukhuset har sammanställt omfattar alla 10 steg i programmet samt den internationella marknadsföringskoden för modersmjölksersättningar.

Utvärderingsgruppen ansåg att handlingsplanen var tydlig och heltäckande. Inom området för klinisk amningshandledning har sjukhuset upprätthållit och utvecklat en berömvärd praxis för att främja amning. Särskilt berömligt är den gedigna förankringen som grundar sig på resultat och utvärdering, vilket framgår ur det systematiska utnyttjandet av Rekommendationer för vårdarbetet i sammanställningen om utvecklingen av amningshandledning. Personalen är mycket väl medveten om fördelarna med hudkontakt och vikten av att genomföra det. Tidig amning förverkligas på sjukhuset på ett utmärkt sätt och de gemensamma föresatserna syns i all verksamhet.

Inom förlossningsverksamheten på Lojo sjukhus fortsätter främjandet av amning och handledning, användningen av effektiva, ändamålsenliga, användbara och betydelsefulla metoder för amningshandledning på hög nivå samt förenhetligandet av evidensbaserad praxis även i framtiden utgående från certifikatet Baby Friendly Hospital.

Certifikatet är ett erkännande som hela sjukhuset har fått. Att på nytt erhålla certifikatet Baby Friendly Hospital är nationellt sett mycket betydelsefullt och en viktig indikation på vårdarbetets kvalitet. Av de babyvänliga sjukhusen som fortfarande har hand om förlossningar och som har reviderats i Finland är Lojo sjukhus för tillfället det andra sjukhuset som har förnyat sitt certifikat, det andra är Vasa centralsjukhus (2013, 2018).

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

Uudenmaan koronakoordinaatioryhmän näkemyksen mukaan HUS-alue on leviämisvaiheen kynnyksellä30.7.2021 11:07:23 EEST | Tiedote

Koronavirustartunnat ovat nyt kuudetta viikkoa kasvussa Uudellamaalla. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä on huolissaan kasvavista tartuntamääristä paitsi nuorten aikuisten myös hieman vanhempien ikäryhmien keskuudessa. Ryhmän näkemys on, että HUS-alue on nyt leviämisvaiheen kynnyksellä. Näkemys perustuu voimassaolevaan kansalliseen koronastrategiaan. Asiaan liittyvät päätökset pyritään tekemään ensi viikolla.

Viiveitä Finentry-koronatestituloksien välittymisessä Oulun seudulla29.7.2021 18:58:49 EEST | Tiedote

Suomeen maahantulijat ohjataan käyttämään Finentry-palvelua osoitteessa www.finentry.fi koronatestin ajanvaraukseen. Palvelu opastaa ajanvarauksen tekemisessä. Oulun seudulla Finentryn kautta tehty ajanvaraus ohjautuu Pihlajalinnan Isokadun ja Rehapoliksen koronanäytteenottopisteisiin. Näissä pisteissä koronatesteissä käyneiden maahantulijoiden koronatestitulosten saamisessa on ilmennyt satunnaisia viiveitä viikoilla 28- 30. Viiveet johtuivat Finentry-palvelussa olleesta ohjelmointivirheestä, jonka ohjelmiston tekninen toteuttaja HUS Tietohallinto on korjannut 27.7.2021. Finentry-palvelu pahoittelee virheestä aiheutunutta haittaa. Ongelma ei ole koskettanut muita Pihlajalinnan koronanäytteissä käyneitä asiakkaita eikä muualla Suomessa Finentry-näytteenottopisteissä käyneitä asiakkaita. Mikäli maahantulija ei ole saanut Finentry-palvelusta testitulosta 48 tunnin kuluessa näytteenotosta, hän voi olla yhteydessä numeroon 09 471 80918 arkisin klo 11.30- 15.30 välisenä aikana tai tarvittaes

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum