Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Lokalkostnaderna minskade, med planering ska kostnadseffektiviteten öka även i framtiden – regionförvaltningsverken 2022

Dela
Kostnaderna för lokalerna minskade 2022. Regionförvaltningsverkens kostnadseffektivitet under de kommande åren baserar sig på en god, förutseende planering av ekonomi- och personalresurserna. Regionförvaltningsverkens verksamhetsberättelse 2022 har publicerats.

År 2022 var lokalkostnaderna ca 122 000 euro mindre än 2021. Kostnaderna sjönk på grund av framgångsrika lokalprojekt. Lokalkostnaderna är den tredje största utgiftsposten i regionförvaltningsverkets budget. De största utgifterna består av personalkostnader och köp av tjänster. Lokalkostnaderna ökar ändå på grund av den allmänna kostnadsökningen.

När det gäller användningen av lokaler följer regionförvaltningsverken statens lokalstrategi, vars centrala principer är gemensamma lokaler för ämbetsverken och ytor som baserar sig på användningsgraden. För att dämpa lokalkostnaderna utarbetade regionförvaltningsverken 2022 en åtgärdsplan enligt statens lokalstrategi och en plan över potentiella sparmöjligheter.

Handbok för hybridjobb hjälper då arbetsmiljön och arbetssätten förändras

Det ökade distansarbetet och övergången till nya gemensamma lokaler förändrar arbetet i hög grad. För att underlätta anpassningen till förändringarna utarbetades en handbok för hybridjobb för regionförvaltningsverken. Målet är bland annat att skapa gemensamma digitala och övriga arbetssätt och att stödja samhörigheten.

”Personalens ork i arbetet och arbetssätten i vardagen är en central del av arbetshälsan, som vi hoppas att vår handbok för hybridjobb ska stöda. Vår tanke har varit att flexibiliteten ökar produktiviteten och välbefinnandet", konstaterar förvaltningsdirektör Henrika Räsänen.

Kostnadseffektivare och högklassigare verksamhet genom planering

Regionförvaltningsverken satsade 2022 på planering av framtiden och utveckling av verksamheten. Regionförvaltningsverken inledde ett övergripande arbete vars centrala mål är att intensifiera samarbetet mellan regionförvaltningsverken, effektivisera informationsbaserat ledarskap och öka kompatibiliteten i de system som används. Förmågan att planera ekonomi- och personalresurserna på ett ändamålsenligt sätt och att göra val som har betydelse för verksamhetens effektivitet och resultat är central under de kommande åren. 

Regionförvaltningsverkens verksamhetsberättelse

Alla sex regionförvaltningsverk bildar en ekonomisk helhet vars bokföring sköts av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Årligen publiceras en gemensam verksamhetsberättelse för regionförvaltningsverken.

Regionförvaltningsverkens verksamhetsberättelse 2022 (bokslut 2022) (på finska)

Mer information

förvaltningsdirektör Henrika Räsänen, tfn 0295 016 444

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen alueellinen 82. maanpuolustuskurssi Rokualla – suurin tähänastisista5.6.2023 19:43:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen 82. alueellinen maanpuolustuskurssi avattiin Rokualla 5.6.2023 osanottajamäärältään suurimpana kurssina, mitä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aikana on järjestetty. ”Se kertoo tästä ajasta, jossa nyt olemme eläneet nyt reilun vuoden verran, totesi avajaisjuhlassa puhunut ylijohtaja Terttu Savolainen, jonka puhe on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä.

Työpaikan kameravalvonta kohdistui työpisteisiin ilman perustetta, toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen5.6.2023 13:00:56 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 2.6.2023 antamassaan tuomiossa katsonut varsinaissuomalaisen metallialan yrityksen toimitusjohtajan syyllistyneen yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain rikkomiseen. Toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen, koska käräjäoikeus piti rikosta kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Käsiteltävänä oli yhtiön kameravalvonta, jonka työsuojeluviranomainen katsoi kohdistuvan yksittäisiin työpisteisiin ilman perustetta.

Överdirektör Merja Ekqvist överräcker livräddningsmedaljer i Helsingfors 7.6.2025.6.2023 11:02:13 EEST | Kutsu

Onsdagen den 7 juni 2023 kl.13 överräcker överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland livräddningsmedaljer, som republikens president beviljat, till tre personer i Södra Finland som har räddat en person i livsfara genom att visa särskilt mod och rådighet med äventyrande av sin egen säkerhet. Tillställningen ordnas på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsställe i Helsingfors, Bangårdsvägen 9 (1:a vån).

Ylijohtaja Merja Ekqvist luovuttaa hengenpelastusmitalit Helsingissä 7.6.20235.6.2023 10:53:34 EEST | Kutsu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist luovuttaa tasavallan presidentin myöntämät hengenpelastusmitalit keskiviikkona 7.6.2023 klo 13 kolmelle Etelä-Suomen alueella asuvalle henkilölle, jotka ovat pelastaneet hengenvaarassa olleen ihmisen osoittaen erityistä rohkeutta ja neuvokkuutta oman turvallisuutensa vaarantaen. Tilaisuus järjestetään Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin toimipaikassa, os. Ratapihantie 9 (1. krs).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum