Vasa Elektriska Ab

Lönsam hållbarhetsinvestering: värmelagret sänkte utsläppen med 10,5 %

Dela

De låga temperaturerna i början av året höjde energiförbrukningen och Vasa Elektriskas omsättning. Anskaffningskostnaderna steg signifikant, vilket gav bolaget ett sämre resultat. Värmeenergilagret som i Vasklot, Vasa varit ibruk under sin första vinterperiod visade sig fungera enligt förväntningarna och gav en utsläppsminskning på 10,5 procent.

Vasa Elektriska Ab. Bild: Ann-Sofi Berg
Vasa Elektriska Ab. Bild: Ann-Sofi Berg

I januari–mars uppgick koncernen Vasa Elektriskas omsättning till 51 miljoner euro (34,8 M€) och rörelsevinsten till 6,5 M€ (10,6 M€). Soliditetsgraden hölls alltjämt på god nivå (53,0 %).

Det första kvartalet år 2021 visade sig även bli en återgång till den för oss finländare bekanta köldvintern, vilket även återspeglades i energiförbrukningen. Vasa Elektriska sålde under perioden januari–mars cirka 10 procent mer elektricitet och 20 procent mer fjärrvärme än under motsvarande period året innan. Också elöverföringen till elnätsområdets företag och hushåll steg med 8 procent från fjolåret.

En tydlig uppgång i omsättningen avspeglades inte i bolagets rörelsevinst. I anskaffningskostnaderna kunde tydligt skönjas bland annat en betydande uppgång i elens grossistpris, men också höga prishöjningar för utsläppsrätter.

Värmelagret i Vasklot tillförde önskad flexibilitet och minskade på utsläppen

Värmelagret i Vasklot, Vasa har under sitt första verksamhetsår fungerat enligt förväntningarna och tillfört viktig flexibilitet i värmesystemet. I januari–mars minskade lagret utsläppen i energiproduktionen med 10,5 procent.

- Under vinterperioden har vi kunnat ladda ur närmare 50 gigawattimmar värme, berättar Vasa Elektriskas verkställande direktör Stefan Damlin. Det motsvarar cirka sex gånger lagrets totala kapacitet.

- Som bäst har lagret gett Vasahushållen värme för en hel vecka. Det är just den typ av flexibilitet vi behöver i systemet.

Vasa Elektriska har beslutat att i snabb takt göra fjärrvärmeproduktionen koldioxidneutral. De stora besluten ligger ännu på ritbordet och väntar på besked om stöd från arbets- och näringsministeriet till projekt som strävar efter att i snabb takt ersätta stenkol som energikälla, men dellösningar genomförs en åt gången.

- En spännande lösning, som ministeriet redan beviljat stöd till, är att använda spillvärmen i avloppsvattnet vid Påttska reningsverket. Trots föreställningen är det också ren energi, och cirkulär ekonomi som bäst.

Laddlösningar till hemmen och arbetsplatserna

Vasa Elektriska har sedan länge varit med och utvidgat nätverket för offentliga laddstationer för elbilar. Som bäst planeras nya tjänster som tar laddningspunkterna till husbolagen, hemmen och företagens parkeringsplatser.

- Vi går mot en typ av helhetsenergitjänst. Vi utvecklar nya produkter och tjänster i tätt samarbete med våra kunder för att kunna vara en naturlig partner för såväl konsument- som företagskunder i en allt mer eldriven vardag.

Koncernen Vasa Elektriska

1–3/2021

1–3/2020

Omsättning M€

51,0

34,8

Förändring i omsättningen %

46,7

- 26,1

Rörelsevinst M€

6,5

10,6

Rörelsevinst %

12,7

30,4

Investeringar M€

5,7

5,3

Soliditetsgrad %

53,0

51,8

 

   

Försäljning av el GWh

580

527

Försäljning av fjärrvärme GWh

293

244

Elöverföring GWh

320

296

Nyckelord

Kontakter

Anträffbar 12.5 från kl. 11

Bilder

Vasa Elektriska Ab. Bild: Ann-Sofi Berg
Vasa Elektriska Ab. Bild: Ann-Sofi Berg
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 125 personer och omsättningen år 2020 utgjorde ca 113 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum