Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Lovande resultat om antalet lekande fisk i Lappfjärds å-Storå och om fiskvägarna i Perus och Villamo (landskapen i Österbotten)

Dela

Resultaten från uppföljningen av fiskbeståndet i Lappfjärds å-Storå visar att fiskvägen i Perus är en bra och fungerande lösning för att förbättra havsöringens vandring, eftersom havsöringarna kan simma förbi dammen via fiskvägen under hela tiden när vattnet är öppet. Rivningen av och restaureringen av dammen i Villamo ser också ut att fungera bra genom att det är möjligt för havsöringen att vandra upp till lekområdena, som till stor del har varit onåbara.

Foto 1. Siluett som Vaki-räknaren har ritat av en vandrande havsöring.
Foto 1. Siluett som Vaki-räknaren har ritat av en vandrande havsöring.

År 2020 följdes för första gången antalet vandrande öringar i Storå upp under hela perioden med öppet vatten. Enligt bedömningen på basis av uppföljningsresultaten var antalet lekande fisk drygt 1 000 havsöringar år 2020, vilket betyder att Lappfjärds å-Storå är en av de viktigaste havsöringsåarna i Finland.

Räkningen av havsöringsvandringen inleddes år 2019 då en fiskräknare av typen Vak-Riverwatcher installerades i området ovanför den rivna dammen i Villamo. Vaki-fiskräknarna mäter fisken som simmar genom räknaren och ritar en siluett på basis av fastställda värden, vilket gör det möjligt att identifiera storleksklassen och fiskarten. Syftet med uppföljningen var att bedöma antalet havsöringar som har vandrat förbi till områdena ovanför den rivna dammen i Villamo. År 2020 utökades räknarna i uppföljningen med ytterligare en Vaki-fiskräknare, som placerades i Perus by i Kristinestad i den byggda fiskvägen i samband med dammen i Perusforsen. Dammen i Perusforsen är det första vandringshindret, som försvårar havsöringens lekvandring. Målet med uppföljningen i Perusforsen var att uppskatta antalet havsöringar som vandrar förbi forsen och fiskvägens funktion.

År 2019 simmade sammanlagt 93 havsöringar genom Vaki-räknaren i Villamo. Den största öringen var över 50 cm lång. Det största antalet vandrande fisk räknades i september-oktober, då de flesta havsöringarna vandrade förbi dammen till områdena ovanför. Antalet vandrande fisk var stort med beaktande av att det endast är tre år sedan dammen revs. Uppföljningen år 2020 försvårades av miljöförhållandena och framförallt vattenföringsvariationerna, som gjorde att räknaren inte var i gång i höstas. Rikligt med havsöring sågs dock med blotta ögat i områdena ovanför Villamo.

År 2020 fungerade Vaki-räknaren i Perusforsen från mars till november. Under uppföljningen simmade sammanlagt 2 400 fiskar genom räknaren, av vilka 798 individer var havsöringar. Övriga arter var bland annat harr, gädda och mört. Medellängden hos havsöringen som simmade genom fiskräknaren i Perusforsen var 67 cm. Största delen (62 %) av havsöringarna var i storleksklassen 60–80 cm. Två registrerade havsöringar var över en meter långa. Havsöringarna simmade genom fiskvägen under hela tiden med öppet vatten och vandringstoppen inföll i juli när antalet vandrande havsöringar uppgick till nästan 250 individer. Till storleken mindre öringar vandrade uppåt på våren och försommaren, medan större havsöringar vandrade på hösten.

Havsöringsstammen i Lappfjärds å-Storå är en av Finlands viktigaste naturligt förökande havsöringsstammar. Havsöringsstammen i Lappfjärds å-Storå har följts upp i stor utsträckning under de senaste åren. Med hjälp av uppföljningen strävar man efter att samla information om havsöringsstammen i Lappfjärds å-Storå, stammens nuvarande tillstånd, om vandringarna och yngelmängderna. Uppföljningen utförs i samarbete mellan NTM-centralerna i Södra Österbotten och Egentliga Finland samt Naturresurscentret (Luke) i anslutning till projektet Freshabit Life IP och uppföljningen av restaureringarna i Villamo.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbotten:

Linus Lähteenmäki
Vattenhushållningsplanerare
linus.lahteenmaki@ntm-centralen.fi
tfn 050 351 28 26

Teemu Huovinen
Vattenhushållningsplanerare
teemu.huovinen@ntm-centralen.fi
tfn 0295 027 807

Jyrki Latvala
Gruppchef
jyrki.latvala@ntm-centralen.fi
tfn 0295 027 861

NTM-centralen i Egentliga Finland:

Kyösti Nousiainen
kyosti.nousiainen@ntm-centralen.fi
tfn 0295 028 602

Naturresurscentret LUKE:

Panu Orell tfn +358 295 328 757
panu.orell@luke.fi

Bilder

Foto 1. Siluett som Vaki-räknaren har ritat av en vandrande havsöring.
Foto 1. Siluett som Vaki-räknaren har ritat av en vandrande havsöring.
Ladda ned bild
Foto 2. Vaki-räknarens styrpanel, som sparar information om fiskarna och räknar antalet fisk som simmar genom räknaren.
Foto 2. Vaki-räknarens styrpanel, som sparar information om fiskarna och räknar antalet fisk som simmar genom räknaren.
Ladda ned bild
Foto 3. Vaki-räknarens observationsenhet i fiskvägen i Perusforsen. Enheten består av två inskanningsplattor under vattenytan, vilka analyserar fisken som simmar genom räknaren med hjälp av infrarött ljus. Fiskarna styrs genom enheten med hjälp av en metallbur.
Foto 3. Vaki-räknarens observationsenhet i fiskvägen i Perusforsen. Enheten består av två inskanningsplattor under vattenytan, vilka analyserar fisken som simmar genom räknaren med hjälp av infrarött ljus. Fiskarna styrs genom enheten med hjälp av en metallbur.
Ladda ned bild
Foto 4. Räkningsenheten under vattenytan i Villamo och styrstängslet som planerats för fisken.
Foto 4. Räkningsenheten under vattenytan i Villamo och styrstängslet som planerats för fisken.
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten söker aktörer för restaurering av vårdbiotoper (landskapen i Österbotten)3.3.2021 08:36:27 EETTiedote

Våren 2020 startades Helmi-livsmiljöprogrammet, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland genom restaurering av värdefulla livsmiljöer, bland annat på vårdbiotoper och på värdefulla fågelområden. Inom Helmi-programmet görs inventeringar och det är med dessa inventeringar som grund som restaureringsobjekten väljs ut. Restaureringsåtgärderna som görs inom Helmi-programmet planeras i samarbete med markägarna och kan i sin helhet finansieras genom programmet.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus etsii toimijoita kunnostamaan arvokkaita perinnebiotooppeja (Pohjalaismaakunnat)3.3.2021 08:36:26 EETTiedote

Helmi-elinympäristöohjelma käynnistyi keväällä 2020. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla ja suojelemalla arvokkaita elinympäristöjä, kuten perinnebiotooppeja ja lintuvesiä. Kunnostettavat kohteet valitaan tehtäviin luontokartoituksiin perustuen. Kunnostustoimet suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa ja toimet voidaan kokonaisuudessaan rahoittaa Helmi-ohjelmasta.

Påverka vattnen - ge din åsikt om vattenvården och hanteringen av översvämningsrisker1.3.2021 08:45:00 EETTiedote

NTM-centralerna har tillsammans med sina samarbetsparter berett förslagen till vattenförvaltningsplaner i olika delar av landet. Samtidigt kan utlåtanden och åsikter ges också om förslagen till planer för hanteringen av översvämningsrisker och förslaget till åtgärdsprogram för havsförvaltningsplanen. Samrådet som gäller planerna pågår till och med 14.5.2021 och fram till dess kan var och en som är intresserad påverka innehållet i planerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum