Uudenmaan ELY-keskus

Luftkvaliteten i Nyland i huvudsak på en god nivå år 2021

Dela

År 2021 var luftkvaliteten i Nyland utanför huvudstadsregionen i huvudsak god eller tillfrädsställande. Vägtrafiken och vedeldningen är de faktorer som mest påverkade luftkvaliteten. Luftkvaliteten i Nyland utanför huvudstadsregionen år 2021 och utsläppen år 2020 framgår av en rapport om lufkvaliteten i Nyland år 2021 som publicerats av NTM-centralen i Nyland.

Bild: Memmi Ojantola
Bild: Memmi Ojantola

År 2021 mättes luftkvaliteten i Nyland utanför huvudstadsregionen kontinuerligt i trafikmiljön i Hyvinge och på en urban bakgrundstation i Lojo. Vid mätstationerna övervakades halterna av kväveoxider och partiklar. Halterna av kvävedioxid kartlades dessutom med en riktgivande passivinsamlingsmetod i Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Borgå, Tusby och Vichtis. Konsekvenserna av småskalig vedeldning för luftkvaliteten mättes i ett småhusområde i Lojo.

År 2021 var luftkvaliteten i Nyland utanför huvudstadsregionen i huvudsak god eller tillfrädsställande. Luftkvaliteten klassiferades som god eller tillfrädsställande 97 – 98 % av tiden vid mätstationerna i Lojo och Hyvinge. I Lojo var antalet timmar med dålig eller mycket dålig luftkvaliteten 23 och i Hyvinge 61. Orsaken för dålig luftkvaliteten var gatudamm. I Nyland påverkas luftkvaliteten mest av vägtrafiken och hushållens vedeldning.

År 2021 var trafikvolymerna fortfarande lägre än vanligt. Detta betydde minskade avgasutsläpp och kvävedioxidhalterna särskilt i livlig trafikerade miljöer i hela Nyland. Trafiken ökade ändå jämfört med år 2020, då coronapandemin ledde till en kraftig minskring av trafikvolymerna och kvävedioxidhalterna var rekodlåga. Vårens gatudammsäsong 2021 var lite värre än år 2020, då vintern i Nyland var mild och nästan utan snö. År 2021 halterna av luftföroreningar i Nyland överskred inte gränsvärden, men WHO:s nya riktvärden överskreds i stor utsträckning.

Utsläppen från småskalig vedeldning kan lokalt vara en betydande utsläppskälla som försämrar luftkvaliteten. Vid vedeldning uppstår utsläpp som är skadliga för hälsan: mikropartiklar, kolmonoxid och organiska föreningar, såsom benso(a)pyren. År 2021 kunde man se konsekvenserna av utsläppen från vedeldning i mätningarna som gjordes i småhusområdet i Moisio i Lojo. Halten av benso(a)pyren underskred dock klart målvärdet.

I Nyland utanför huvudstadsregionen finansieras uppföljningen av luftkvaliteten av områdets kommuner och industri. Samkommunen Helsinforsregionens miljötjänster HRM ansvarar för genomförandet av de luftkvalitetsmätningar och utsläppskartläggningar som ingår i uppföljningen. En samarbetsgrupp följer uppföljningen, gruppen består av representanter från områdets kommuner, NTM-centralen och HRM. Mer information om luftkvaliteten i Nyland år 2021 och kommunspecifika uppgifter om luftkvaliteten finns i rapporten som publicerats av NTM-centralen i Nyland:

Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2021

(Luftkvaliteten i Nyland år 2021)

Kontakter

NTM-centralen i Nyland, Vesa Suominen, vesa-suominen(at)ely-keskus.fi, 0400 363135
HRM, Outi Väkevä, outi.vakeva[at]hsy.fi, 045 6357698

Bilder

Bild: Memmi Ojantola
Bild: Memmi Ojantola
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Planeringen av landsväg 11617 (Linjatie) till byväg upphör, Tusby och Mäntsälä29.6.2022 15:24:26 EEST | Tiedote

Planeringen av en bygväg för Linjatie (landsväg 11617) på gränsen mellan Tusby och Mäntsälä kommuner som inleddes våren 2022 upphör och vägavsnittet genomförs inte som byväg. De beläggningsarbeten som programmerats för Linjatie och Niittykulmantie genomförs dock enligt planen under sommaren 2022. Körbanemarkeringarna genomförs på sedvanligt sätt enligt dimensioneringsanvisningarna för landsvägar med två körfält. Inga farthinder byggs på Linjatie i samband med beläggningsarbetena. Hastighetsbegränsningen på Linjatie förblir tills vidare oförändrad. Tusby kommuns tidtabellsmål för genomförandet av detaljplanen Joenranta invid Linjatie påverkade beslutet att avsluta planeringen av byvägsprojektet. Byggarbetena under den tid som planområdet byggs kommer att öka byggplatstrafiken betydligt på Linjatie, vilket skulle ha försämrat byvägens funktion och säkerhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum