Helsingfors universitet

Lyckat placeringsår: utmärkt avkastning, lägre kostnader och inga placeringar i fossila bränslen

Dela

Universitetskoncernens placeringar avkastade över 19 procent 2020. Spin-off-bolaget Nanoforms notering gav en avkastning på mer än 20 miljoner euro.

Helsingfors universitetskoncerns placeringstillgångar avkastade 19,43 procent 2020, medan jämförelseindexet avkastade 6,54 procent. Bakom den exceptionellt goda avkastningen låg framför allt spin-off-bolaget Nanoform som noterades 2020. Universitetets tidiga såddinvestering i bolaget var omkring 300 000 euro, medan placeringens marknadsvärde steg till över 20 miljoner euro i samband med noteringen. Dessutom var avkastningen från noterade placeringar bättre än jämförelseindexet år 2020.

– Om Nanoforms metod för att förbättra mediciners effekt lyckas kan den hjälpa hela mänskligheten. Detta är en betydande framgång för universitetet i fråga om kommersialisering av forskningsresultat och ger ett inspirerande exempel för alla forskare, säger Helsingfors universitets placeringsdirektör Anders Ekholm.

Avkastningen från Nanoform i samband med noteringen läggs till i universitetets placeringsportfölj, som förvaltas enligt universitetets principer för ansvarsfulla placeringar, publicerade 2019. Med hjälp av principerna har bland annat de årliga kostnaderna för extern kapitalförvaltning sjunkit till 0,1 procent.

– Enligt finansiell forskning är kostnaderna en av de faktorer som bäst förutspår kommande avkastning, fortsätter placeringsdirektör Anders Ekholm.

Universitetets placeringsportfölj har ett värde på drygt 500 miljoner euro. Avkastningen från placeringsverksamheten används för att täcka en del av kostnaderna för universitetets grundläggande verksamhet, undervisning och forskning.

Målet är en koldioxidneutral placeringsportfölj

Helsingfors universitets mål är att vara den ledande och mest ansvarsfulla universitetsplaceraren i Europa. Ett viktigt delmål har varit att sluta placera i produktion av fossila bränslen.

– Vi har uppnått ett av våra mål på väg mot en koldioxidneutral portfölj. I vår portfölj finns inte längre placeringar i produktion av fossila bränslen kungör placeringsdirektör Anders Ekholm nöjt.

Läs mer om placeringsverksamhetens resultat i universitetets placeringsrapport som nu publiceras för andra gången, och i månadsrapporten.

Den första offentliga placeringsplanen har publicerats

Helsingfors universitet förbättrar ytterligare transparensen av sin placeringsverksamhet. Sommaren 2019 godkände universitetets styrelse principer för ansvarsfulla placeringar och nu publiceras för första gången även universitetets placeringsplan 2021–2022. På webbplatsen rapporteras om betydande långsiktiga placeringar och om placeringarnas utveckling.

Kontakter

Anders Ekholm, tfn 050 526 4253, anders.g.ekholm@helsinki.fi
Marjo Berglund, tfn 0400 812538, marjo.berglund@helsinki.fi

Bilder

Länkar

Om

Helsingfors universitet
Helsingfors universitet
PB 3
00014 Helsingfors universitet

+358 2941 911 (växel)http://www.helsinki.fi/

Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största universitet, en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och forskare. På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Universitetet grundades 1640.

Följ Helsingfors universitet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingfors universitet

Den nordiska migrationskonferensen påminner om rasismens långa historia – ”Rasismen har på många sätt inkorporerats som en del av det finländska samhället och dess strukturer”8.1.2021 10:39:19 EET | Tiedote

Den virtuella konferensen Colonial/Racial Histories, National Narratives and Transnational Migration som ordnas vid Helsingfors universitet den 11–14.1.2021 samlar dryga femhundra migrations- och rasismforskare från de nordiska länderna och övriga världen för att diskutera centrala frågeställningar på området.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum