Suomen Pankki

Maatalouden hoitamattomien lainojen määrä suuri

Jaa

Helmikuun 2022 lopussa maataloudelle myönnettyjä pankkilainoja oli yhteensä 4,8 mrd. euroa. Suurin osa lainoista[1] (3,5 mrd. euroa) oli myönnetty kotitaloussektoriin kuuluville elinkeinonharjoittajille. Maatalousyrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli 1,3 mrd. euroa.

Viime vuosina maatilojen lukumäärä on pienentynyt, mutta samaan aikaan maatilojen toimintamuodon muutokset osakeyhtiöiksi ovat lisääntyneet[2] ja osakeyhtiöiden määrä on kasvanut. Muutokset toimintamuodoissa ovat osaltaan näkyneet pankkitilastoissakin: yksityiseen maatalousyrittämiseen otettujen lainojen kannan vuosimuutos oli −4,2 % helmikuussa 2022. Kanta on supistunut vuodesta 2018 lähtien, kun yhtiömuotoisen maatalouden lainakanta on samalla kasvanut. Helmikuussa se kasvoi 6,8 prosentin vauhdilla.

Maatalouden ongelmaluottojen määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana voimakkaasti, vaikka kasvu onkin pysähtynyt viimeisen vuoden aikana. Helmikuussa 2022 erityisesti elinkeinonharjoittajien hoitamaton lainakanta[3] oli suuri (6,9 %) suhteessa koko lainakantaan. Myös maatalousyritysten hoitamaton lainakanta (4,3 %) oli suhteessa lainakantaan suurempi kuin yritystoimialoilla keskimäärin. Maatalouden tuotantopanosten hinnat ovat nousseet poikkeuksellisen paljon lyhyessä ajassa[4], mikä saattaa näkyä lisäongelmina tulevaisuudessa.

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat helmikuussa 2022 uusia asuntolainoja 1,7 mrd. euron edestä, mikä on 20 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 170 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi tammikuusta ja oli 0,85 % helmikuussa. Asuntolainakanta oli helmikuun 2022 lopussa 107,1 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 3,8 %. Sijoitusasuntolainoja oli 8,7 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli helmikuun lopussa kulutusluottoja 16,7 mrd. euroa ja muita lainoja 18,3 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[5] helmikuussa 1,8 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 350 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski tammikuusta ja oli 1,7 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli helmikuun lopussa 99,4 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 40,0 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli helmikuun 2022 lopussa 110,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 101,3 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat helmikuussa 50 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli helmikuussa 0,29 %.

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 3.5.2022 klo 10.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

[1] Elinkeinonharjoittajille ammatinharjoittamiseen myönnetyt lainat.

[2] Lähde: Luonnonvarakeskus, PxWeb - Valitse taulukko (luke.fi). Vuoden 2018 alusta alkaen maatilan yhtiöittämisestä ei ole maksettu enää varainsiirtoveroa tietyin edellytyksin.

[3] Laina on hoitamaton, kun saaminen on yli 90 päivää myöhässä tai on syytä olettaa,

että velallinen ei suoriudu maksuistaan.

[4] Lähde: Tilastokeskus, https://www.stat.fi/til/ttohi/2022/01/ttohi_2022_01_2022-03-16_tie_001_fi.html.

[5] Pl. tili- ja korttiluotot.

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki

Antalet kortbetalningar ökade 202117.5.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Under det första året av coronapandemin avstannade ökningen i antalet kortbetalningar, men 2021 vände kortbetalningarnas antal åter mot tillväxt. År 2021 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 1,9 miljarder kortbetalningar, vilket var 5 % mer än 2020. Kortbetalningarnas totala värde ökade med 9,2 % från 2020 och var sammanlagt 57,0 miljarder euro 2021. Förändringen i kortens användningssätt fortsatte: kontaktlös betalning användes allt oftare 2021 och dess andel av samtliga betalningstransaktioner med kort var redan 59 %. Det genomsnittliga värdet på kontaktlösa betalningar ökade med 3,6 % från 2020 till 15,20 euro 2021.[1] År 2021 var det totala värdet av kontaktlösa betalningar (16,9 miljarder euro) 14 % större än året innan. Kortbetalning på distans blev allt vanligare 2021. Med dator eller mobil enhet initierades 221 miljoner kortbetalningar till ett värde av 7,8 miljarder euro. Antalet sådana kortbetalningar ökade 2021 med 21 % och deras totala värde med 26 % från året innan.

Number of card payments resumed growth in 202117.5.2022 10:00:00 EEST | Press release

During the first year of the COVID-19 pandemic, the growth of the number of card transactions came to a halt, but growth resumed in 2021. In 2021, a total of 1.9 billion card payments were made using Finnish payment cards, that is, 5% more than in 2020. The aggregate value of card payments grew 9.2% from 2020 to stand at EUR 57.0 billion in 2021. The evolution of methods used in card payments continued: contactless payments became increasingly widespread in 2021, and they accounted for 59% of the total number of card payment transactions. The average value of contactless payments rose 3.6% from 2020 to stand at EUR 15.20 in 2021. [1] In 2021, the average value of contactless payments (EUR 16.9 billion) was 14% higher than a year earlier. Remote card payment continued to gain ground in 2021. A total of to 221 million card payments were initiated on a computer or mobile device, with an aggregate value of EUR 7.8 billion. In 2021, the number of these transactions grew by 21% and their ove

Korttimaksujen lukumäärä kääntyi kasvuun vuonna 202117.5.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Koronapandemian ensimmäisenä vuotena korttimaksujen lukumäärän kasvu pysähtyi, mutta vuonna 2021 korttimaksujen lukumäärä kääntyi jälleen kasvuun. Suomalaisilla maksukorteilla tehtiin vuonna 2021 yhteensä 1,9 mrd. korttimaksua, mikä oli 5 % enemmän kuin vuonna 2020. Korttimaksujen kokonaisarvo kasvoi 9,2 % vuodesta 2020 ja oli yhteensä 57,0 mrd. euroa vuonna 2021. Korttimaksamisessa käyttötapojen muutos jatkui: lähimaksua hyödynnettiin vuonna 2021 yhä useammin ja sen osuus kaikista korttimaksutapahtumista oli jo 59 %. Lähimaksujen keskimääräinen arvo kasvoi 3,6 % vuodesta 2020 ja oli 15,20 euroa vuonna 2021. [1] Vuonna 2021 lähimaksujen kokonaisarvo (16,9 mrd. euroa) oli 14 % suurempi kuin edellisvuonna. Etäkorttimaksamisen yleistyminen jatkui vuonna 2021. Tietokoneella tai mobiililaitteilla käynnistettiin 221 milj. korttimaksua, ja niiden arvo oli 7,8 mrd. euroa. Vuonna 2021 tällaisten korttimaksujen lukumäärä kasvoi 21 % ja kokonaisarvo 26 % edellisvuodesta. Sekä lähi- että etämaksam

Inbjudan till medierna till Finlands Banks festseminarium tillägnat Stefan Ingves17.5.2022 09:00:00 EEST | Kutsu

Republikens president har förlänat chefen för Sveriges Riksbank, Stefan Ingves, Kommendörstecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden. Finlands Bank ordnar ett festseminarium tillägnat Stefan Ingves torsdagen den 19 maj kl. 16.00-17.45. Representanter för media är välkomna att följa seminariet, som äger rum i Finlands Banks auditorium på adressen Fredsgatan 19. Seminariet sänds inte på webben, utan det är endast möjligt att delta på plats i Finlands Bank. Centralbankschef Stefan Ingves håller ett anförande med rubriken: Den nya geopolitiska kartan och Nordens ekonomiska framgång. Anförandet kommenteras av Danske Banks forskningschef Heidi Schauman och Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen. Öppningsanförandet hålls av chefdirektör Olli Rehn. Seminariet hålls under Chatham House-regler. Vi ber om anmälan senast den 17 maj här. Intervjuförfrågningar och tilläggsuppgifter: Finlands Banks kommunikationschef Jenni Hellström, telefon 09 183 26 32, jenni.hellstrom@bof.fi.

Kutsu medialle Stefan Ingvesin kunniaksi järjestettävään juhlaseminaariin17.5.2022 09:00:00 EEST | Press Invitation

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkin Stefan Ingvesille, joka toimii Ruotsin keskuspankin pääjohtajana. Suomen Pankki järjestää Ingvesin kunniaksi juhlaseminaarin torstaina 19.5. klo 16.00–17.45. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta, joka pidetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19. Tilaisuutta ei lähetetä verkkolähetyksenä ja siihen voi osallistua vain paikan päällä. Pääjohtaja Stefan Ingves puhuu tilaisuudessa talouden tulevaisuudesta Pohjoismaissa muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa. Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schauman ja Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen esittävät kommenttipuheenvuorot. Tilaisuuden avaa pääjohtaja Olli Rehn. Tilaisuudessa noudatetaan Chatham House -periaatetta. Ilmoittaudu tilaisuuteen 17.5. mennessä. Ilmoittaudu täällä Haastattelupyynnöt ja lisätietoja: Suomen Pankin viestintäpäällikkö Jenni Hellström p. 09 183 2632, jenni.hellstrom@bof.fi

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme