Kaakkois-Suomen maistraatti

Magistratens släktutredningar nu från "samma lucka"

Jaa

Meddelande 10.1.2019 kl. 9.00. Från den 10.1.2019 behöver man inte längre beställa släktutredningar från olika magistrat. Evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingar ger fortfarande släktutredningar över sina medlemmar, om utredningen gäller tiden före den 1 oktober 1999. En släktutredning behövs vanligen för att uppgöra bouppteckning och sköta dödsboet.

Magistratens gamla civil- och befolkningsregister digitaliserades i ett projekt som leddes av Befolkningsregistercentralen och materialet kan nu användas av alla magistraten. Efter förnyelsen vilket magistrat som helst kan ge en släktutredning ur materialet i alla Finlands magistrat för tiden före den 1 oktober 1999 då en person bott stadigvarande i Finland och hört till civil- och befolkningsregistret. Från magistraten får man för tiden efter den 1 oktober 1999 en släktutredning över alla personer som bott stadigvarande i Finland, också de som hört till församlingen.

Evangelisk-lutherska och ortodoxa församlingar ger fortfarande släktutredningar över sina medlemmar, om utredningen gäller tiden före den 1 oktober 1999. De släktutredningar som behövs ur församlingar i Karelen och Petsamo och civilregistrets arkiv i överlåtna områden beställs från Riksarkivet. Evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet hanterade folkbokföringsuppgifterna tillsammans med magistraten fram till år 1999, då deras uppgift övergick till att upprätthålla ett medlemsregister över sina medlemmar och upprätthållandet av folkbokföringsregistret övergick till magistraten.

Om personen varit skriven utomlands efter att ha fyllt 15 år ska släktutredningen beställas från myndigheter utomlands. När det gäller släktutredningar som ska beställas från utlandet kan du kontakta utrikesministeriet.

Över den avlidne behövs en obruten släktutredning från 15 års ålder för uppgörande av bouppteckning. Magistraten uppgör släktutredning genom att använda uppgifter i befolkningsdatasystemet och gammalt digitaliserat befolkningsdatamaterial som alla magistraten har tillgång till från civil- och befolkningsregister. I släktutredningen anges utöver den avlidnas uppgifter också flyttningar mellan församlingar och magistrat samt flyttningar utomlands och tillbaka samt uppgifter om make/maka och barn.

Yhteyshenkilöt

Mer information:

Ari Torkkel, Chef för magistraten
Magistraten i Sydöstra Finland
tel. 029 553 6515
ari.torkkel (at) maistraatti.fi

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen maistraatti
Kaakkois-Suomen maistraatti

53100 LAPPEENRANTA

info.kaakkois-suomi@maistraatti.fihttp://www.maistraatti.fi