Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Majoriteten av de allmänna badstränderna i södra Finland var i utmärkt skick 2022 men en övergripande försämring av vattenkvaliteten syns

Dela

Enligt Regionförvaltningsverkets tillsynsrapport var vattenkvaliteten vid största delen av de allmänna badstränderna inom ämbetsverkets verksamhetsområde utmärkt sommaren 2022. Antalet stränder med dålig vattenkvalitet har ändå ökat jämfört med året innan.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har utarbetat en EU-rapport om övervakningen av de allmänna badstränderna inom sitt verksamhetsområde 2022. Inom verksamhetsområdet för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns 105 allmänna badstränder. Rapporten baserar sig på de uppgifter om övervakning och provtagning av allmänna badplatser som de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna lämnat in sommaren 2022.

I fjol uppnådde 84 allmänna badstränder i södra Finland klassificeringen utmärkt badvatten, vilket är en mera än 2021. 10 badplatser fick klassificeringen bra badvatten, dvs. samma antal som i förfjol. Två badstränder finns i klassen tillfredsställande: Badstranden Solvik i Helsingfors och badstranden Joensuun Tila i Sibbo, dvs. tre färre än i förfjol. I kategorin dåligt badvatten finns det sju badstränder, vilket är tre stränder mera än i förfjol. Även om majoriteten av stränderna har utmärkt vattenkvalitet har trenden gått mot en försämring.

Badstränderna i Stora Kallvik, Marudd, Lillforsen och Rastböle i Helsingfors, badstranden i Sammonlahti i Villmanstrand samt badstränderna Aurlahti och Moisio i Lojo kvalitetsklassificerades som dåliga. Moisio badstrand har klassificerats som dålig under fem år i följd och måste därför beläggas med permanent badförbud badsäsongen 2023 (15.6–31.8). Badstränderna i Marudd och Lillforsen är i klassade som dåliga för tredje året och Aurlahti för andra året. De utredningar och ytterligare provtagningar som de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna och verksamhetsutövaren gjort i samarbete medförde ännu inte någon definitiv lösning på problemet.

Provtagningen och klassificeringen av vattenkvaliteten baserar sig på badvattenförordningen som grundar sig på EU-direktivet (social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder). Klassificeringen påverkas av antalet indikatorbakterier i vattenproverna, dvs. tarmbaserade enterokocker och Escherichia coli. För att klassificeras krävs minst 16 resultat från en badstrand. I vanliga fall innebär det här att det finns övervakningsuppgifter från fyra år eftersom vattenprovet ska tas minst fyra gånger per sommar: ett prov före och tre prov under badsäsongen.

Badstranden på norra sidan av Huutjärvi i Pyttis är en ny allmän badstrand som ännu inte har en badvattensklassificering, eftersom det inte har tagits prover tillräckligt många gånger ännu. Samma sak gäller för Esbos strand i Westend, där det saknas resultat från ytterligare en badsäsong. Provtagningen på Björkudden i Ingå misslyckades 2020 och saknade därför klassificering för 2021, men fick den igen i fjol. Avsaknaden av klassificering hindrar inte att stranden används för simning.

Provtagningar med indikatorbakterier som överskrider åtgärdsgränsen var färre än i förfjol: fyra gånger på badstränderna i Helsingforsområdet och en gång i Tavastehus, Lahtis, Villmanstrand och Lojo. Det här övervakades genom ytterligare provtagningar och det informerades om saken på stranden och på webbplatsen. En del av iakttagelserna ledde till ett tillfälligt badförbud eller en rekommendation om att inte bada.

Utöver den mikrobiologiska kvaliteten övervakas också förekomsten av cyanobakterier, dvs. blåalger, på de allmänna badstränderna och de rapporteras också till EU. Cyanobakterier upptäcktes vid 87 provtagningar på stränderna inom Södra Finlands regionförvaltningsverks verksamhetsområde, i stor utsträckning vid 14 tillfällen och väldigt stor utsträckning vid två tillfällen. Totalt gjordes 34 fler observationer än under föregående badsäsong. På grund av upptäckter av cyanobakterier vidtogs olika kontrollåtgärder under ledning av de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna: man utarbetade bland annat informationsblad och gav vägledning på badplatserna, övervakade situationen genom ytterligare besök och samarbetade med andra myndigheter.

Sommaren 2022 gjordes en observation om avfall på allmän badstrand och två observationer om skadliga fyndigheter av makroalger eller växtplankton. Den ansvariga för stranden informerades om förekomsten av makroalger och ombads att om möjligt att städa upp algerna som hamnat på stranden och att följa med situationen.

Att övervaka vattenkvaliteten på allmänna badstränder är en av de lagstadgade uppgifterna som kommunens hälsoskyddsmyndigheter har. Regionförvaltningsverket vägleder kommunerna i tillsynen och övervakar att den överensstämmer med kraven samt samlar in resultaten från kommunerna inom sitt verksamhetsområde för EU-rapporten om kvaliteten på badvattnet. Kvalitetsklassificeringen av de allmänna badstränderna i hela Europeiska unionen finns på Europeiska miljöbyråns webbplats (European Environment Agency).

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi alkoi 2.2.2023 Oulussa – päivitykset tarpeen yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta2.2.2023 14:27:12 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Kainuun prikaati järjestävät alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssin kuntien, viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median avainhenkilöille. Osallistujat jatkokurssille tulevat peruskurssit 72 - 75 vuosina 2013 - 2016 suorittaneille henkilöille Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista.

Ilman putoamissuojausta työskennellyt työntekijä putosi ja loukkasi itsensä – päätoteuttajan vastaavalle työjohtajalle ja aliurakoitsijan työnjohtajalle tuomiot työturvallisuusrikoksesta1.2.2023 15:27:38 EET | Tiedote

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Helsingissä rakennustyötä päätoteuttajana suorittaneen yhtiön vastaavalle työnjohtajalle työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta 30 päiväsakkoa ja aliurakoitsijan työnjohtajalle 20 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta. Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa 27.1.2023.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum