Institutet för hälsa och välfärd THL

Majoriteten av klienterna nöjda med äldreomsorgen – i Muonio finns de nöjdaste klienterna inom serviceboende med heldygnsomsorg, i Ylivieska de nöjdaste klienterna inom hemvården

Jaa
Vårdhemmet Marjapaikka i Muonio kommun och den hemvård som tillhandahålls av andelslaget Osuuskunta Kototuote i Ylivieska har fått den bästa kritiken i landet i den första nationella undersökningen om klientnöjdhet inom äldreomsorgen.

”Den lilla arbetsgemenskapen och den låga omsättningen av vårdare garanterar att klienterna vårdas av bekanta personer och garanterar också att informationsgången fungerar i frågor som gäller klienterna. Yrkeskunniga och bekanta vårdare ser invånarnas individuella och olika behov. Vårdarna ger sin tid till de boende, sitter åtminstone en stund bredvid dem och håller dem i handen. Det att vårdarna trivs med sitt arbete och mår bra förmedlas också direkt till klienterna”, konstaterar Sanni Yliuntinen, servicechef för Osuuskunta Kototuote och Kristiina Vettenniemi, chef för äldreomsorgen och stf. ansvarig för serviceboende med heldygnsomsorg i Muonio kommun.

I enkäten framkom att flera enheter fått bra kritik av klienterna. Största delen av respondenterna är nöjda med den service de fått och är beredda att rekommendera den till andra. Klienterna tycker att vårdarna är vänliga, de litar på vårdarna och känner sig trygga. Största delen av klienterna får hjälp snabbt när de behöver det.

Välfärdsområdenas mest framgångsrika enheter och de tio enheter som fått den bästa klientresponsen i landet finns listade på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd (THL).

THL genomförde enkäten Berätta om din service (Kerro palvelustasi) inom hemvården och serviceboende med heldygnsomsorg våren 2022. Enkäten skickades till alla över 2 800 enheter för äldreomsorg i Fastlandsfinland som hade regelbundna eller långvariga äldre klienter. Enkäten besvarades av 42 000 klienter.

Vårens enkät var en pilotundersökning. Från och med 2024 kommer THL att genomföra en enkät om klientnöjdheten vartannat år och i fortsättningen publiceras resultaten separat för varje verksamhetsenhet på THL:s webbplats.

Ensamhet det vanligaste problemet bland äldre

Enkäten visar att det också finns saker att förbättra. Det att vårdarna inte har tillräckligt med tid orsakar missnöje inom äldreomsorgen. Fler än var tionde klient ansåg att vårdarna inte hade tillräckligt med tid.

Det vanligaste problemet bland klienterna är dock ensamhet. En femtedel av respondenterna lider ofta eller hela tiden av ensamhet. En del av klienterna berättade att de tidvis känner sig ensamma, medan andra upplevde en bottenlös ensamhet.

”Många klienter förstår att vårdarna har bråttom och utifrån de öppna svaren är de äldre redo att vänta på service om en annan klient har ett mer brådskande behov av hjälp. Många väntar dock på att få träffa vårdarna, att ha vårdare hos sig och att diskutera med dem. Det lönar sig att inom äldreomsorgen öka frivilligarbetets och organisationernas verksamhet för att lindra ensamhet”, säger THL:s ledande expert Sari Kehusmaa.

”Personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen ökar till 0,7 vårdare per klient, men även inom hemvården måste personalen ökas och klienterna få mer tid än i nuläget”, fortsätter hon.

Enligt enkäten verkar klienter inom äldreomsorgen sakna stimuli i vardagen och många äldre efterlyser fler möjligheter till utomhusaktiviteter. Till följd av coronapandemin minskade rekreationsverksamheten eller upphörde helt och hållet och situationen har tills vidare inte återställts. Klienterna upplever att det borde erbjudas mer rekreationsverksamhet och att den borde vara mer individuell.

”Man måste satsa mer på gruppservice för äldre och stöd för socialt umgänge. En lösning är att öka gemenskapsboendet”, säger forskarna.

Tusentals klienter blir utan hemvårdstjänster eftersom pengarna inte räcker till

Av enkäten om klientnöjdhet framgår att det inom hemvården finns tusentals klienter som blir utan tjänster eftersom de inte har råd att skaffa dem. Cirka 4 000 klienter är i denna situation ofta, 26 000 ibland.

”Kommunerna och i fortsättningen välfärdsområdena är skyldiga att bevilja avgiftsbefrielser om klientens pengar inte räcker till för att skaffa de tjänster klienten behöver. Av svaren framgick att avgiftsbefrielser beviljas i för liten utsträckning. Det vore viktigt att göra en riksomfattande utredning om användningen av avgiftsbefrielser för klienter inom hemvården och systematiskt följa upp hur avgiftsbefrielserna genomförs”, konstaterar Kehusmaa.

Enkäten visar att även måltidsservicen skulle kunna förbättras. I den mest kritiska öppna responsen kritiserades maten för att vara ensidig, smaklös och likadan vecka efter vecka. Klienterna upplevde också att matens kvalitet inte motsvarade det debiterade priset.

Varje verksamhetsenhet och serviceproducent som deltagit i enkäten har fått ett sammandrag av de egna klienternas svar.

”Målet är att serviceproducenterna ska använda resultaten för att utveckla sina servicen. Vi hoppas att responsen från klienterna uppmuntrar enheterna att förbättra sin service och jämföra sina egna resultat med till exempel landets medelvärde. Även i fråga om upphandling av tjänster borde man oftare än i nuläget kräva regelbunden uppföljning och rapportering av klientnöjdheten”, säger forskarna.

Den nationella uppföljningen av klientnöjdheten inom äldreomsorgen anknyter till reformen av äldreomsorgslagen.

Mer information

Diavisning om resultaten: Klientnöjdheten inom äldreomsorgen 2022. Berätta om din service – Nationell uppföljning av klientnöjdheten inom äldreomsorgen

Kontaktuppgifter

Sari Kehusmaa
ledande expert
THL
tfn 029 524 7914
fornamn.efternamn@thl.fi

Kristiina Vettenniemi
Servicecentret Marjapaikka, Muonio kommun
stf. ansvarig för serviceboende med heldygnsomsorg
tfn 040 489 5184

Sanni Yliuntinen
Osuuskunta Kototuote
servicechef för hemvården
tfn 044 980 6573
kotihoiva(at)kototuote.fi

Tietoja julkaisijasta

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Institutet för hälsa och välfärd THL

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation minskade en aning – det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas till Sommaröarna i Esbo20.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

År 2022 anmäldes totalt 123 fall av fästingburen hjärninflammation till THL:s register över smittsamma sjukdomar. Det är något färre än toppåret 2021, då antalet fall var 148. Under tidigare år har det förekommit färre än hundra fall. "Trenden i antalet rapporterade TBE-fall har varit uppåtgående redan i över tio år. Detta förklaras av flera faktorer. Till exempel kan klimatförändringen och människornas medvetenhet om fästingburna sjukdomar förklara ökningen av antalet fall”, säger Henna Mäkelä, forskare vid THL. Enligt uppföljningsuppgifterna för 2018–2022 var incidensen av fästingburen hjärninflammation högst i kustregionernas kommuner, i Pargas (46 fall per 100 000 invånare), Gustavs (41/100 000), landskapet Åland (38/100 000) och Lojo (16/100 000). Så gott som alla personer som smittats har saknat vaccinationsskydd. Det är viktigt att se till att man har ett fullt vaccinationsskydd, särskilt om man bor i ett område som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Nytt område

Vaccinationstäckningen bland småbarn är god i Finland – täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något14.3.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Vaccinationstäckningen är fortfarande god i Finland när det gäller vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något under de senaste två åren. De här uppgifterna framgår av det nationella vaccinationsregistret. Över 97 procent av barn födda år 2019 har fått det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner som orsakas av Hib-bakterien. Täckningen är något lägre bland barn födda 2019 och 2020 än i de tidigare åldersklasserna, då täckningen varit nästan 99 procent. I flera välfärdsområden når man dock fortfarande en täckning på 99 procent. Cirka 94 procent av de barn som föddes 2020 har fått den första dosen MPR-vaccin, som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. Även på riksnivå har MPR-vaccinationstäckningen sjunkit långsamt under de senaste åren. I vissa välfärdsområden har täckningen dock hållits på en god nivå eller till och med stigit. "Orsakerna till att vaccinationstäckningen sju

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme