Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Majoriteten understöder placering av penningautomater i separata spelsalar

Dela

En större del av finländarna än tidigare stöder placering av penningautomater i separata spelsalar, enligt en undersökning från Institutet för hälsa och välfärd (THL). I undersökningen som gjordes 2019 understödde lite över hälften av respondenterna (52 %) en placering av penningautomater i separata spelsalar och cirka en femtedel (22 %) motsatte sig det. År 2015 understödde 37 procent av respondenterna förslaget.

THL har sedan år 2007 undersökt finländarnas penningspelande samt attityder och åsikter i anslutning till spelandet med fyra års mellanrum.

I undersökningen 2019 förhöll man sig också positivt till obligatorisk identifiering vid penningautomater: 66 % av respondenterna understödde och 15 % motsatte sig obligatorisk identifiering vid spel med penningautomater.

Med obligatorisk identifiering vill man förhindra att minderåriga spelar. Identifiering krävs också för spelarspecifika begränsningar och hinder. Enligt lotterilagen blir det obligatoriskt att identifiera sig vid penningautomater i bl.a. affärer, kiosker, kaféer och servicestationer senast 1.1.2022.

Enligt THL:s specialforskare Anne Salonen hade i synnerhet unga vuxnas inställning till penningspelande förändrats: "Samtidigt som de spelar mindre, förhåller de sig mer positivt än tidigare till att penningautomater placeras i ett separat utrymme, samt till obligatorisk identifiering.”

Inställningen till penningspelande negativare än tidigare

Enligt undersökningen har finländarnas inställning till penningspelande sammantaget blivit något mer negativ efter 2015.

År 2019 ansåg majoriteten av dem som deltog i undersökningen att man inte borde uppmuntra till penningspel (91 %), att det finns för många möjligheter att spela penningspel (71 %) och att spelandet utgör ett hot mot familjelivet (61 %). Å andra sidan ansåg majoriteten också att människor har rätt att spela penningspel när de vill (61 %) och att det inte finns skäl att förbjuda spelandet (79 %).

År 2019 var finländarnas inställning till penningspelande något negativ (medeltal 22,5), medan den år 2015 var något positiv (medeltal 24,3). Inställningen till penningspel kartlades med mätaren Attitudes Towards Gambling Scale (ATGS-8). Utgående från de sammanlagda poängen för de åtta frågorna är gränsvärdet för en negativ och positiv inställning 24.

Monopolsystemet har ett starkt stöd

Undersökningen visar att penningspelens monopolsystem har ett starkt stöd: År 2019 ansåg 72 procent av respondenterna att monopolsystemet är ett bra sätt för att begränsa de negativa följderna av penningspel; var femte (21 %) var av motsatt åsikt. Monopolsystemets understöd var som starkast 2015 (77 %), varefter det har sjunkit till samma nivå som 2007 (71 %). Veikkaus har ensamrätt att anordna penningspel i Fastlandsfinland.

"Förebyggande och minskning av negativa följder är en av de viktigaste orsakerna till monopolsystem inom den Europeiska unionen. En förstärkning av monopolsystemet finns inskriven i Marins regeringsprogram", påminner Anne Salonen.

Fler som motsätter sig begränsning av penningspelande utanför Fastlandsfinland än som understöder det

Att förhindra utländska spelbolags verksamhet i Fastlandsfinland har lyfts fram som ett sätt för att bättre förebygga penningspelens negativa följder. I undersökningen 2019 frågade man hur respondenterna förhåller sig till en begränsning: 29 procent understödde den och 36 procent motsatte sig den. I praktiken kan en begränsning innebära att man blockerar webbplatser för penningspel utanför Fastlandsfinland samt förhindrar betalningsrörelsen. Dessa åtgärder har inte tagits i bruk i Finland. Arbetsgruppen som bereder reformen av lotterilagen tar ställning till ett eventuellt förhindrande av betalningsrörelsen.

THL har sedan 2007 undersökt penningspelande, prevalensen av spelproblem och spelrelaterade attityder och åsikter genom befolkningsundersökningar vart fjärde år bland finländare i åldern 15–74 år. År 2019 deltog 3 994 finländare i enkäten. Statistikcentralen utförde intervjuerna per telefon. THL utförde undersökningen på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. SHM finansierade undersökningen (52 § i lotterilagen).

THL publicerar nu de viktigaste resultaten beträffande attityder och åsikter gällande penningspel. THL publicerade resultaten om penningspelande och spelproblem 21.4.2020.

Källa:

Anne Salonen, Heli Hagfors. Attityder och åsikter gällande penningspel – Finländarnas penningspel 2019. THL Statistikrapport 24/2020.

Resultaten beträffande attityder och åsikter gällande penningspel – bildspel (på finska)

Undersökningen Finländarnas penningspelande

Ytterligare information:

Anne Salonen
specialforskare
THL
tfn 029 524 8125
fornamn.efternamn@thl.fi

Mari Pajula
specialsakkunnig
SHM
tfn 029 516 3040
fornamn.efternamn@stm.fi

Tidigare om ämnet:

Penningspelandet på risknivå har minskat – spelproblem är lika vanliga som tidigare Meddelande 21.4.2020, THL.

Anne Salonen, Susanna Raisamo. Suomalaisten rahapelaaminen 2015. THL, Rapport 16/2015

Nyckelord

Bilder

Om

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Mannerheimintie 166
00270 Helsinki

029 524 6000https://thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

Följ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Lähipäiville ennustettu voimakasta hellettä - muista suojata itseäsi ja läheisiäsi helteen haitoilta18.6.2021 05:00:00 EEST | Tiedote

Suomeen on ennustettu lähipäivinä voimakasta hellettä. Kuumasta säästä ja helleaalloista voi aiheutua vakavia terveyshaittoja erityisesti ikääntyneille ja pitkäaikaissairauksista kärsiville. Helteellä kannattaa karttaa auringonpaahdetta ja kuumia paikkoja sekä ylimääräistä fyysistä rasitusta. Hikoilusta johtuvan neste- ja suolavajauksen välttämiseksi tulee nauttia riittävästi vettä ja muistaa myös syödä. Hyviä viilentymiskeinoja ovat uimaan pulahtamisen lisäksi viileät suihkut ja kylmäkääreet. Lisäksi kannattaa pukeutua kevyesti. Muista kuitenkin suojautua auringon UV-säteilyltä. Pidä koti viileänä Helteen terveyshaittojen ehkäisemiseksi on tärkeää pyrkiä pitämään sisätilat viileinä. ”Auringonpuoleiset ikkunat tulisi suojata päivisin esimerkiksi verhojen tai sälekaihtimien avulla. Ikkunat kannattaa sulkea, kun ulkoilma on sisäilmaa lämpimämpää ja tuulettaa sisätilat illalla tai yöllä ulkoilman viilennyttyä”, sanoo THL:n tutkija Virpi Kollanus. Jos asunto kuumenee herkästi, kannattaa ri

THL suosittelee riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotusten aloittamista17.6.2021 10:07:44 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että sairautensa tai tilansa vuoksi vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluvien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotukset aloitettaisiin Suomessa. Perusteena on, että tiettyjä sairauksia, kuten vaikeaa sydänsairautta tai jatkuvaa lääkitystä vaativaa astmaa, sairastavien nuorten arvioidaan hyötyvän koronarokotuksesta merkittävästi. Esimerkiksi Euroopan tartuntatautiviraston kootussa tutkimusaineistossa on nähtävissä, että perussairaudet lisäävät tapausten pienestä lukumäärästä huolimatta myös 12–15-vuotiaiden koronavirustartunnan saaneiden sairastavuutta ja kuolleisuutta. ”Suomessa lasten ja nuorten sairaalahoidon tarve on koronan vuoksi ollut toistaiseksi vähäistä, mutta sairaalahoitoa vaativia tautitapauksia on ollut myös meillä”, kertoo THL:n ylilääkäri Otto Helve. ”Taustasairaus tai sen hoito voivat heikentää immuunipuolustusta ja lisätä vakavan koronavirustaudin riskiä myös lapsilla ja nuorilla. Myös itse taustasairaus voi va

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum