ELY-keskukset

Man har tagit itu med utmaningarna med vattenskyddet inom jordbruket (Egentliga Finland, Satakunta)

Dela

NTM-centralen i Egentliga Finland har utrett utmaningarna med vattenskyddet inom jordbruket som en del av Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt. Utmaningarna har sammanställts i rapporten Maatalouden vesiensuojelun pullonkaulat som publicerades i slutet av 2021. I utredningen av utmaningarna med anknytning till vattenskyddet inom jordbruket deltog områdets jordbrukare och myndigheter.

@Elina Laurila
@Elina Laurila

Ett effektivt genomförande av vattenskyddsarbetet inom jordbruket fördröjs bland annat av utmaningarna i anslutning till den geografiska uppdelningen av åtgärderna samt utnyttjandet av stora mängder gödsel. Det komplicerade stödsystemet för jordbruket försvårar valet och genomförandet av åtgärder som lämpar sig för gården, och därför borde användningen av rådgivningstjänster effektiveras. I Skärgårdshavets avrinningsområde har det också lagrats rikligt med näringsämnen i jordmånen under tidigare årtionden och klimatförändringen kan för sin del öka näringsavrinningen, vilket fördröjer synliggörandet av effekterna av de genomförda vattenskyddsåtgärderna. I framtiden är det viktigt att effektivera vattenskyddet inom jordbruket och säkerställa att det viktiga vattenskyddsarbetet fortsätter. Vattenskyddsåtgärderna inom jordbruket har redan länge genomförts, vilket också bör beaktas i nyhetsrapporteringen om ämnet och på så sätt uppmuntra lantbruksföretagarna att upprätthålla och effektivisera vattenskyddsåtgärderna.

Utmaningar inom vattenskyddet löses

I Skärgårdshavets hot spot-projekt har man inlett vägkartfasen där man samlar lösningar för att effektivera vattenskyddet. Syftet med vägkartan är att schemalägga de åtgärder som behövs för att effektivera vattenskyddet under åren 2022–2027. Förutom att minska övergödningen av Skärgårdshavet är syftet med vägkartan att skapa förutsättningar för att avlägsna jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde från HELCOM:s hot spot-lista. Arbetet med vägkartan är en del av regeringens Skärgårdshavsprogram.

Vägkartan utarbetas tillsammans med områdets jordbrukare, föreningar, företag och kommuner. Tillsammans med olika intressentgrupper utarbetas verksamhetsmodeller för att minska näringsläckage från jordbruket och stödja jordbrukarna i viktigt vattenskyddsarbete. I samarbete mellan hot spot-vägkartprojektet och intressentgrupperna sammanställs metoder för att minska den diffusa belastningen på Skärgårdshavets avrinningsområde och avveckla den från HELCOM:s hot spot-lista innan 2027. 

Mer information:

Elina Laurila, elina.laurila@ely-keskus.fi, tfn. 050 312 8577

Delårsapporten: 
Saaristomeren hot spot -tiekarttahanke: pullonkaula-analyysi (pdf, på finska, ely-keskus.fi) 

Projekt temasidor: Skärgårdshavets hot spot-vägkartprojekt (ntm-centarlen.fi)

Nyckelord

Bilder

@Elina Laurila
@Elina Laurila
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Vesistöjen kunnostusta ja hoitoa vauhditetaan yhteistyöllä (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)11.5.2022 09:39:53 EEST | Tiedote

Vesistöjemme hoito vaatii jatkuvaa ja pitkäjänteistä panostusta. Miten vesienhoito- ja kunnostushankkeisiin voi saada rahaa ja tukea? Mitä voimme tehdä lähivesistöjemme hyväksi? Entä miten ja miksi kuntien pitäisi osallistua vesienhoitoon? Pohjois-Suomen vesienhoidon toimijat kokoontuvat vesienhoito- ja vesistökunnostusseminaariin Rovaniemelle 24.-25.5.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum