Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Många nya vattenrestaureringsprojekt i de österbottniska landskapen (landskapen i Österbotten)

Dela

År 2022 startar återigen rikligt med nya projekt i syfte att restaurera vattendrag i de österbottniska landskapen. Sammanlagt cirka en miljon euro har beviljats eller kommer att beviljas för att finansiera över trettio projekt som syftar till att förbättra status i rinnande vatten, insjöar och kustvatten.

Slåtterområde i Evijärvi fotograferat med drönare.
Slåtterområde i Evijärvi fotograferat med drönare.

Fram till slutet av juni har cirka en miljon euro beviljats av miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets anslag för att understöda vattendragsprojekt i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.Understödet är i genomsnitt cirka 50 procent av projektets totala kostnader, vilket betyder att i år används cirka två miljoner euro för vattenrestaureringsprojekt och andra vattendragsprojekt i de österbottniska landskapen.Dessutom är behandlingen av ett antal understödsansökningar ännu på hälft och NTM-centralen inväntar sökandenas preciseringar av ansökningarna.

Från miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd och anslagen för främjande av vatten- och havsvården har hittills beviljats sammanlagt över 700 000 euro i bidrag för 24 projekt.Det klart största bidraget (300 000 euro) har beviljats Korsholms kommun för dagvattenbehandlingen på Fågelbergets industriområde och för att skydda Smedsby-Kapellbackens grundvattenområde.Grundvattenområdet är viktigt för vattenförsörjningen och grundvattenskyddet främjas med hjälp av projektet.De följande största understöden av detta anslag har beviljats till Österbottens vatten och miljö r.f. som leder fortsättningsprojektet Vedet kuntoon ja tutuksi (VETO2, 133 000 euro) och fortsättningsprojektet för restaurering av Evijärvi (55 000 euro).Syftet med VETO2-projektet är bland annat att främja rådgivningen om vattendragsrestaurering och planeringen av behandlingen av avrinningsvatten.

Ur jord- och skogsbruksministeriets anslag som syftar till att främja vatten- och fiskeriekonomi har tre projekt beviljats sammanlagt ca 200 000 euro i understöd.Det största bidraget har beviljats för planeringen av översvämningsskyddet i Tjöck å och reparation av ras i bifåran (110 000 euro).Andra understödsobjekt är förbättring av vilt- och rekreationsanvändningen i Haapajärvi i Vetil och öppning av vattenleden mellan campingområdet vid Pitkämö och Jyllinkoski i Kurikka.Bland annat restaureringen av Kärnänsalmi i Lappajärvi och restaureringsplaneringen av Jalasjärvi väntar ännu på beslut.

I år startar jämnt med vattendragsprojekt i alla österbottniska landskap och bland projekten som finansieras finns också kustvattenobjekt.Restaureringsåtgärder som utförs i kustvattnen kan vara utmanande, vilket betyder att vi får värdefull ny information om åtgärderna och vilka effekter de har.I början av år 2022 grundades Kust-Österbottens vattendragsrestaureringsnätverk till stöd för restaureringar i kustvattnen.Syftet med nätverket är att sprida information, effektivera restaureringar i kustvattnen och främja praktiska restaureringsåtgärder.De flesta projekten utförs i grunda övergödda insjöar, men även restaureringar av rinnande vatten stöds.Nästan alla projekt fäster också uppmärksamhet på belastningen från avrinningsområdet, vilket bidrar till att uppnå god ekologisk status i vattendragen.Restaureringsåtgärderna i vattendragen är en viktig del av åtgärderna för att förbättra ytvattenstatus i de österbottniska landskapen.

Nyckelord

Kontakter

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:
• Södra Österbotten: vattenvårdsexpert Hanna Välimaa, tfn 0295 027 383
• Österbotten: vattenvårdsexpert Helena Puro. tfn 0295 027 029
• Mellersta Österbotten: vattenhushållningsexpert Marko Aalto, tfn 0295 028 971
• Chef för gruppen för vattendragsrestaurering Vincent Westberg, tfn 0295 027 956
• Chef för gruppen för översvämningsskydd och torrläggning Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962

Bilder

Slåtterområde i Evijärvi fotograferat med drönare.
Slåtterområde i Evijärvi fotograferat med drönare.
Ladda ned bild

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Pohjalaisvesistöissä tehty sinilevähavaintoja etenkin merialueilla (Pohjalaismaakunnat)11.8.2022 12:29:19 EEST | Tiedote

Viikolla 32 Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevista ELY-keskuksen virallisista levähavaintopaikoista sinilevää havaittiin kuudessa havaintopisteessä. Sinilevää havaittiin hieman Luodonjärvellä Pohjoisen luodontien itäpuolella, Kuortaneenjärvellä Länsirannan läheisyydessä, Alajärvellä Pynttärinniemessä Hauta-ahon uimarannalla, Ähtärinjärvellä Kylmälahden levähdyspaikan rannalla sekä Peränteen venevalkaman havaintopisteellä Ähtärissä.

Observationer av blågröna alger särskilt i havsområdena i Österbotten (landskapen i Österbotten)11.8.2022 12:29:18 EEST | Tiedote

Under vecka 32 observerades blågröna alger vid sex av NTM-centralens officiella observationsplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Ringa mängder blågröna alger observerades i Larsmosjön öster om Norra Larsmovägen, i Kuortaneenjärvi nära Länsiranta, i Alajärvi vid Hauta-aho badstrand i Pynttärinniemi, i Ähtärinjärvi vid stranden av rastplatsen i Kylmälahti samt vid Peränne båtstrand i Etseri.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum